X
Meniu

Gavėnios pasninkas

Daugelis žmonių galvoja, kad pasninkauti tai – nevalgyti mėsos arba valgyti žuvį ir, žinoma, daug liūdėti arba apsimesti tai darant. O kai niekas nemato – galima ir pasilinksminti. Niekas negali priversti žmogaus pasninkauti, todėl ir apsimetinėti ar veidmainiauti nereikia. Jėzus, pats pasninkavęs 40 dienų dykumoje, moko tikrojo pasninko sakydamas, kad „ne žmonėms rodytumeisi pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje”. Taigi pasninkaujama laisvai apsisprendus ir suprantant pasninko prasmę. Išsiaiškinkime: Kas yra pasninkas? Kokia jo prasmė? Kaip jo laikytis?

(daugiau…)

Viktorina „Pasakykim savo kraštui MYLIU!“

Asociacija SŪDUVOS KULTŪROS FONDAS  primena, kad šią vasarą, liepos viduryje, Jūs turėsite unikalią galimybę nuvykti ten, kur prieš 600 metų vyko vienas didžiausių ir reikšmingiausių mūšių Viduramžių Europos istorijoje – Žalgirio mūšis,  Lietuvos istorinis pasididžiavimas.

Jau einate krautis kuprinės? Minutėlę! Prieš kelionę rekomenduojame dalyvauti viktorinoje, nes jos nugalėtojai (o jų bus ne vienas ir ne trys – tikimės,  kur kas daugiau) bus APDOVANOJAMI kelione į Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių iškilmes.

(daugiau…)

TS-LKD Marijampolės skyriaus pirmininku išrinktas Valdas Pileckas

Valdas PileckasŠ.m. vasario 27 d. įvyko Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės skyriaus susirinkimas. Jo metu buvo išrinktas naujas skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, Revizijos ir Etikos komisijos, atstovai į TS-LKD suvažiavimą bei 5 renkami skyriaus Tarybos nariai.

Ilgamečiam TS-LKD skyriaus pirmininkui, kuris baigė savo kadenciją, Petrui Paviloniui už nuoširdų darbą dėkojo skyriaus bendraminčiai ir Seimo narys A. Vidžiūnas, kuris įteikė TS-LKD pirmininko Andriaus Kubiliaus padėką.

Į TS-LKD Marijampolės skyriaus pirmininkus kandidatais buvo iškelti: Juozas Budreika, Valdas Pileckas, Vaidas Šalaševičius ir Andrius Vyšniauskas. Naujuoju skyriaus pirmininku buvo išrinktas Valdas Pileckas, TS-LKD frakcijos Marijampolės savivaldybės Taryboje seniūnas. Jis pasiūlė ir buvo patvirtinti 4 pavaduotojai: Gražina Ligija Trimakaitė, Andrius Vyšniauskas, Eglė Plikaitienė ir Vitas Buškevičius. Skyriaus sekretoriumi paskirtas Arūnas Adomynas, iždininkė – Rita Bendaravičienė.

Vienais svarbiausių savo kadencijos darbų Valdas Pileckas įvardino skyriaus narių telkimą ir intensyvų pasiruošimą Marijampolės savivaldybės Tarybos rinkimams, kurie vyks 2011 m. pradžioje.

TS-LKD nepritaria populistiškam Marijampolės savivaldybės biudžetui

Vasario 22 d. vykusiame Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas savivaldybės biudžetas.  Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Marijampolės savivaldybės taryboje mano, kad dabartinis biudžetas nėra geras ir neatspindi realios Marijampolės savivaldybės finansinės situacijos.

Todėl siūlome biudžeto pajamas, atsižvelgiant į 2009 metų Marijampolės savivaldybės biudžeto faktinį įvykdymą bei Finansų ministerijos makroekonomines prognozes, padidinti 500 tūkst. litų. Siūlome biudžeto pajamų plane numatyti, kad iš žemės mokesčio bus surinkta 150 tūkst. litų (t.y.1 mln.150 tūkst., o ne 1 mln. litų), o iš nekilnojamojo turto mokesčio – 350 tūkst. litų (t.y. 3 mln.750 tūkst., o ne 3 mln. 400 tūkst. litų) daugiau nei planuojama dabar.

(daugiau…)

Istorinio romano sutiktuvės

Valdas Pileckas sveikina Justiną Sajauską

Vasario 12 d. P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vyko įspūdingas rašytojo Justino Sajausko naujos knygos, istorinio romano ,,Voverė ant vilkų tako“ pristatymas. Sakyčiau, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos renginys Marijampolėje. Profesionaliai romano kalbą, stilių aptarė žinoma literatūrologė, knygos redaktorė Janina Riškutė , apie knygos parašymo aplinkybes, istorinius šaltinius kalbėjo bei diskutavo su autoriumi rašytojas Vytautas Girdzijauskas. Nuostabiai dainavo Č. Sasnausko choras. Ištraukas iš romano skaitė aktorius R. Mockus.

(daugiau…)

Arvydo Vidžiūno sveikinimas Valstybės atkūrimo dienos proga

Arvydas VidžiūnasValstybės atkūrimo dienos proga sveikinu visus Marijampolės, Sūduvos ir visos Lietuvos piliečius!

Linkiu vilties ir tikėjimo. Tikėjimo savimi, savo vaikais, sava valstybe, geresne ateitimi, savo kaimynu ir bendruomene, mūsų tautoje glūdinčiomis jėgomis, kurios per amžių ūkanas iškėlė, sukūrė ir globoja tikrove tapusią viziją – nepriklausomą Lietuvos Respubliką!

Ši valstybė yra ne vien mūsų protėvių, mūsų tėvų, garbingų karių, laisvės kovotojų ir istorijos vadovėlių nuosavybė. Ji yra mūsų pačių ir jau šiandien – mūsų vaikų. Todėl kad ir kaip kritiškai žvelgtume į šiandieninę jos būklę, tik mes patys esame atsakingi už tai, kad Lietuva taptų mylinti Tėvynė visiems, ne vien tiems, kuriems pasisekė. Kad ji taptų valstybe, kurioje nė vienas nėra užmirštas ir kurioje nė vienam nėra trukdoma gyventi pagal Dievo ir Konstitucijos vertybes. Kad ji taptų vieta, kurioje žmonės išmintingai geba apsiginti nuo pykčio, netikėjimo, nuo neatsakingų pažadų, o jų rinkti atstovai pilietiškai drąsiai priima šalies ir jos piliečių ateičiai būtinus sprendimus. Tokia Lietuva bus pagarbos ženklas jos kūrėjams ir visai garbingai istorijai. Tokia Lietuva atlaikys visus pasaulio sunkmečius ir globalizacijos vandenynų audras.

Tokia Lietuva bus mūsų vaikų valstybė.

Teisinga ir garbinga.

Globojanti.

Laiduojanti kūrybos galimybes ir pasiturimą gyvenimą.

Vienintelė.

Dr. A. Vidžiūnas

LR Seimo narys

TS-LKD pozicija Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje

Marijampolė2010 sausio 25 dienos Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje klausimų ir priekaištų turėjome ne visais klausimais. Nurodysime svarbesniuosius.

Svarstant sprendimo projektą Dėl projekto Stoties teritorijoje koregavimo, Kęstutis Traškevičius klausė, kodėl iš karto gerai nepadaryta, kad nereikėtų koreguoti, ir kiek kainuos – aiškaus atsakymo nebuvo. Pasakyta, kad pigiau kainuos , jeigu koregavimo imsis projektą dariusi firma. Ir to bus siekiama.

Komitetų veiklos ataskaitoms bene didžiausias priekaištas buvo tas, kad visai nėra Socialinio ir sveikatos komiteto ataskaitos. Anot Kęstučio Traškevičiaus, komiteto pirmininkės pateiktą,, daiktą‘‘, pavadintą ataskaita, negalima laikyti ataskaita. Pirmininkė nedalyvavo, todėl jos pavaduotoja paaiškino, kad pirmininkė ataskaitai ruošti Komiteto pagalbos neprašė, ir jeigu jai darbas nepasisekė , kitais metais bus jaučiama pareiga Komiteto nariams patiems pasisiūlyti.

Buvo domimasi Departamento direktoriaus Lukoševičiaus kompetencija . Gal ji per menka projektams pristatyti ir todėl jis kempingo Marių parke projektą pavedė pristatyti skyriaus vedėjui Cinaičiui? O gal departamentų direktoriai nelabai reikalingi , o skyrių vedėjai visur susitvarkytų? TS-LKD frakcija dažnai siūlo Savivaldybės administracijos departamentus naikinti.

(daugiau…)

Ar apokalipsė bus?

Ar apokalipsė (pasaulio pabaiga) bus?

Remiantis dalimi žiniasklaidos – tai jau „ant dienų“.

Ištirps ledkalniai, prasidės baisūs potvyniai. Tada žinoma išsiliejusi Šešupė paskandins Sūduvos sostinę su visomis jos partijomis. Net ir „gelbėtojų“ partija nieko neišgelbės, o ir pati neišsigelbės. Bet iš tikrųjų nedaug kas bus belikę, nes iki tol:

(daugiau…)

Viltingas žingsnis kultūros link

"Sūduvos kultūros fondo" steigėjai2009 metų pabaigoje buvo įkurta asociacija „Sūduvos kultūros fondas“. Ilgai puoselėta idėja septynių žmonių iniciatyvos dėka tapo realybe. „Ką nors kultūriško“ veikti nuolat mus skatino ir dr. Arvydas Vidžiūnas, Seimo narys. Todėl labai džiaugiamės, kad jis – vienas iš asociacijos steigėjų. Kartu dirbti kultūrinius darbus sutiko ir „Sintautų akademijos“ steigėjas Vitas Girdauskas, ir AB koncerno „Alga“ generalinis direktorius Kostas Jankauskas, etnokultūros žurnalo „Suvalkija“ leidėjas Skirmantas Paukštys, teisininkas Vaidas Šalaševičius, teologijos profesorius Kęstutis Žemaitis.

(daugiau…)

Apie nihilizmą ir gyventojų interesų nepaisymą Marijampolėje

Andrius VyšniauskasEsate politikas? Turite neparankų pavaldinį? Gal jis atsisako agituoti už jus per rinkimus? O gal į jo vietą norite pasodinti jūsų sielai artimesnį biurokratą? Tačiau nežinote, kaip tokį „nedorėlį“ pašalinti? Nenusiminkite. Nuo šiol pasimokyti galite iš Marijampolės savivaldybės valdančiųjų. Kaip? Tuojau išsiaiškinsime.

2009-ųjų pabaigoje Marijampolės savivaldybėje netikėtai iškilo idėja, kad taupymo sumetimais reikėtų sujungti Marijampolės savivaldybės miestiškąsias Narto ir Mokolų seniūnijas. Abiejose dirba po du valdininkus – seniūnas ir specialistas. Narto seniūnija aptarnauja 16 tūkst., o Mokolų – 12 tūkst. Marijampolės miesto gyventojų. Abiejų šių seniūnijų biudžetai yra menki, didžiąją jų dalį sudaro seniūno ir jam padedančio žmogaus atlyginimai. Tiesa, jie taip pat nėra įspūdingi. Visgi užsimota savivaldybės taupymo programą pradėti įgyvendinti būtent nuo seniūnijų. Kaip norėtųsi ištarti žodį „puiku“, nes gyvendama su tokiu praskolintu biudžetu ir išpūsta administracija, mūsų savivaldybė eina tik vieninteliu – bankroto – keliu. Tačiau, kai pradedi domėtis šia istorija, apima kažkokia negera nuojauta.

(daugiau…)