X
Meniu

Ar apokalipsė bus?

Ar apokalipsė (pasaulio pabaiga) bus?

Remiantis dalimi žiniasklaidos – tai jau „ant dienų“.

Ištirps ledkalniai, prasidės baisūs potvyniai. Tada žinoma išsiliejusi Šešupė paskandins Sūduvos sostinę su visomis jos partijomis. Net ir „gelbėtojų“ partija nieko neišgelbės, o ir pati neišsigelbės. Bet iš tikrųjų nedaug kas bus belikę, nes iki tol:

(daugiau…)

Viltingas žingsnis kultūros link

"Sūduvos kultūros fondo" steigėjai2009 metų pabaigoje buvo įkurta asociacija „Sūduvos kultūros fondas“. Ilgai puoselėta idėja septynių žmonių iniciatyvos dėka tapo realybe. „Ką nors kultūriško“ veikti nuolat mus skatino ir dr. Arvydas Vidžiūnas, Seimo narys. Todėl labai džiaugiamės, kad jis – vienas iš asociacijos steigėjų. Kartu dirbti kultūrinius darbus sutiko ir „Sintautų akademijos“ steigėjas Vitas Girdauskas, ir AB koncerno „Alga“ generalinis direktorius Kostas Jankauskas, etnokultūros žurnalo „Suvalkija“ leidėjas Skirmantas Paukštys, teisininkas Vaidas Šalaševičius, teologijos profesorius Kęstutis Žemaitis.

(daugiau…)

Apie nihilizmą ir gyventojų interesų nepaisymą Marijampolėje

Andrius VyšniauskasEsate politikas? Turite neparankų pavaldinį? Gal jis atsisako agituoti už jus per rinkimus? O gal į jo vietą norite pasodinti jūsų sielai artimesnį biurokratą? Tačiau nežinote, kaip tokį „nedorėlį“ pašalinti? Nenusiminkite. Nuo šiol pasimokyti galite iš Marijampolės savivaldybės valdančiųjų. Kaip? Tuojau išsiaiškinsime.

2009-ųjų pabaigoje Marijampolės savivaldybėje netikėtai iškilo idėja, kad taupymo sumetimais reikėtų sujungti Marijampolės savivaldybės miestiškąsias Narto ir Mokolų seniūnijas. Abiejose dirba po du valdininkus – seniūnas ir specialistas. Narto seniūnija aptarnauja 16 tūkst., o Mokolų – 12 tūkst. Marijampolės miesto gyventojų. Abiejų šių seniūnijų biudžetai yra menki, didžiąją jų dalį sudaro seniūno ir jam padedančio žmogaus atlyginimai. Tiesa, jie taip pat nėra įspūdingi. Visgi užsimota savivaldybės taupymo programą pradėti įgyvendinti būtent nuo seniūnijų. Kaip norėtųsi ištarti žodį „puiku“, nes gyvendama su tokiu praskolintu biudžetu ir išpūsta administracija, mūsų savivaldybė eina tik vieninteliu – bankroto – keliu. Tačiau, kai pradedi domėtis šia istorija, apima kažkokia negera nuojauta.

(daugiau…)

Jablonskio ir kalbos žemė

Jonas Jablonskis1920 m. gegužės 15 d. Pirmasis Steigiamojo Seimo posėdis – valstybės galutinis teisinis įforminimas, mat Steigiamasis Seimas, aukščiausia politinė ir valdžios institucija, piliečių atstovybė, turėjo toliau vykdyti Vasario 16-sios aktą ir, tęsdamas Lietuvos Valstybės Tarybos darbus, padėti teisinius, ekonominius, administracinius Lietuvos valstybės pamatus.

Pirmajam posėdžiui pirmininkauja G.Petkevičaitė-Bitė. “Žurnalistams tai buvo pasaulinė sensacija” (K.Grinius) – pirmininkė moteris! A.Smetona perduoda valstybės vadovo įgaliojimus Steigiamajam Seimui. Visi džiaugiasi. Posėdyje daug svečių – ir Jablonskis, Vaižgantas, kiti.

Jablonskis, kaip žinote, jau seniai nevaikščiojo, į posėdį atvežtas vežimėliu, – ir apskritai vežimėlis ne vienoje nuotraukoje neatskiriamas J.Jablonskio palydovas. Ir štai atsiminimai: “Didžiausiam Tumo nustebimui, kai buvo keliamos ovacijos, Jablonskis atsistojo ir karštai plojo”.

Atsistojęs plojo kojų nevaldantis atkurtos valstybės pilietis…

(daugiau…)

Marijampolėje įvyko projektas „Pilietiškumo mokykla“

Š.m. Sausio 30 d., vyko didelio atgarsio visoje Lietuvoje susilaukusio projekto „Pilietiškumo mokykla“ renginys Marijampolėje. „Pilietiškumo mokykla“ – tai jau ketverius metus iš eilės Jaunųjų konservatorių lygos (JKL) visos Lietuvos mastu vykdomas simuliacinis savivaldybės Tarybos darbo žaidimas, kuriuo siekiame paskatinti jaunus žmones domėtis savo bendruomenės ir savivaldybės gyvenimu. 2009-2010 m. projektas buvo įgyvendintas 12-oje Lietuvos savivaldybių. Marijampolėje šio projekto renginys vyko pirmą kartą.

(daugiau…)

Įkurta asociacija „Sūduvos kultūros fondas“

2010 m. vasario 1 d. (pirmadienį) 15 val. Marijampolės dramos teatre (P. Armino g. 2) vyks asociacijos „Sūduvos kultūros fondas“ pristatymas. Kviečiame dalyvauti visus Sūduvos krašto kultūrai neabejingus žmones.

2009 m. gruodžio 29 d. VĮ Registrų centro Marijampolės filiale Juridinių asmenų registre įregistruota asociacija „Sūduvos kultūros fondas“. Jos steigėjai – šio krašto žmonės: Vitas Girdauskas (Sintautų akademijos įkūrėjas), Kostas Jankauskas (AB „Koncernas ALGA“ generalinis direktorius), Daiva Klimavičienė (žurnalistė), Skirmantas Paukštys (verslininkas, žurnalo SUVALKIJA leidėjas), Vaidas Šalaševičius (teisininkas), Dr. Arvydas Vidžiūnas (filologas, Lietuvos Respublikos Seimo narys), Kęstutis Žemaitis (teologijos profesorius).

(daugiau…)

Apie priekaištus, kurie ne viską paaiškina

Gražina Trimakaitė„Miesto laikraštyje” 2010-01-12 yra straipsnis „Tarybos pasisiuntinys Baltarusijoje“. Tai yra vienas iš nedaugelio visuomenės atsiliepimų apie pirmąsyk Marijampolės savivaldybės taryboje susidariusią padėtį, kai vienas Tarybos narys nevykdo savo pareigų ir turėtų arba galėtų netekti mandato. Pažiūrėkime, ką apie tai kalba Savivaldos įstatymas, kas ir kokiu būdu į tai turi reaguoti. Etikos komisija (…) teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs tris iš eilės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties.

(daugiau…)

Vasario 27 d. vyks TS-LKD Marijampolės skyriaus susirinkimas

Tėvynės Sąjunga - Lietuvos krikščionys demokrataiTėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės skyriaus taryba nusprendė 2010 m. vasario mėn. 27 d. (šeštadienį) organizuoti skyriaus susirinkimą.

 

Darbotvarkė:

 

   

 1. Skyriaus pirmininko ataskaita.
 2.  

 3. Skyriaus pirmininko rinkimai.
 4.  

 5. Skyriaus pirmininko pavaduotojų skyrimas.
 6.  

 7. Renkamų skyriaus tarybos narių skaičiaus nustatymas ir skyriaus tarybos rinkimas.
 8.  

 9. Skyriaus revizorių rinkimas.
 10.  

 11. Atstovų į TS-LKD suvažiavimą rinkimas.
 12.  

 13. Sekretoriaus ir iždininko skyrimas.
 14.  

 15. Etikos komisijos rinkimas.
 16.  

 

Kandidatai į skyriaus pirmininkus turi būti iškelti iki vasario 8 dienos. Kandidatus gali siūlyti TS-LKD Marijampolės skyriuje veikiančios grupės, bendruomenės, frakcijos ir pavieniai skyriaus nariai.

 

Tikslų susirinkimo laiką ir vietą pranešime artimiausiu metu.

Paskutinio 2009 metų tarybos posėdžio aktualijos

Marijampolės savivaldybė

Marijampolės savivaldybės tarybos posėdis vyko 2009-12-30. Jis buvo trumpas. Nedaug klausimų. Nors meras ir tikėjosi, kad nė vienu klausimu pastabų bei prieštaravimų nebus, taip neįvyko. Teko pastebėti, kad savivaldybės administracija, 2009-11-16 gavusi raštą iš APVA dėl Javonio upelio išvalymo projekto, nesugebėjo laiku parengti tarybos sprendimo projekto ir vėluoja atsakyti (turėjo atsakyti iki 2009-12-15), Tarybos posėdis vyko 2009-11-23 ir buvo galima spėti. Tikėkimės, kad dėl tokio aplaidumo Savivaldybė nepraras Europos fondų pinigų.

(daugiau…)

Kosto Jankausko interviu „Miesto laikraščiui“: „Išgyvens tik raumeningi“

Kostas JankauskasĮžengėme į 2010 metus, kokie jie bus? Į šį klausimą atsako UAB koncerno „Alga” generalinis direktorius, savivaldybės Tarybos narys, išrinktas pagal Tėvynės Sąjungos sąrašą, Kostas Jankauskas.


– Deja, į 2010 metus įžengėme gerokai pasimetę, žiniasklaidos ir valdžios prigąsdinti bei nebūdami garantuoti dėl rytdienos.

– Gal šie metai žada ir ką nors gero?

– Prognozės nelinksmos – dar mažiau uždirbsime visi: ir verslas, ir žmonės. Lengviau išgyvens tie, kurie prisiauginę daugiau „raumenų”.

– Marijampoliečiai žmonės taupūs, gal atsilaikys?

– Racionalumas, taupumas, sugebėjimas laikinai atsiriboti nuo bet kokio nebūtino vartojimo – bene vienintelis receptas susimažinti išlaidas, jas subalansuoti su turimais ir gaunamais resursais. Beje, mūsų miestelėnams šios savybės nuo seno labai gerai žinomos, tik per pastaruosius penketą metų primirštos.

(daugiau…)