X
Meniu

Apie priekaištus, kurie ne viską paaiškina

Gražina Trimakaitė„Miesto laikraštyje” 2010-01-12 yra straipsnis „Tarybos pasisiuntinys Baltarusijoje“. Tai yra vienas iš nedaugelio visuomenės atsiliepimų apie pirmąsyk Marijampolės savivaldybės taryboje susidariusią padėtį, kai vienas Tarybos narys nevykdo savo pareigų ir turėtų arba galėtų netekti mandato. Pažiūrėkime, ką apie tai kalba Savivaldos įstatymas, kas ir kokiu būdu į tai turi reaguoti. Etikos komisija (…) teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs tris iš eilės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties.

(daugiau…)

Vasario 27 d. vyks TS-LKD Marijampolės skyriaus susirinkimas

Tėvynės Sąjunga - Lietuvos krikščionys demokrataiTėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės skyriaus taryba nusprendė 2010 m. vasario mėn. 27 d. (šeštadienį) organizuoti skyriaus susirinkimą.

 

Darbotvarkė:

 

   

 1. Skyriaus pirmininko ataskaita.
 2.  

 3. Skyriaus pirmininko rinkimai.
 4.  

 5. Skyriaus pirmininko pavaduotojų skyrimas.
 6.  

 7. Renkamų skyriaus tarybos narių skaičiaus nustatymas ir skyriaus tarybos rinkimas.
 8.  

 9. Skyriaus revizorių rinkimas.
 10.  

 11. Atstovų į TS-LKD suvažiavimą rinkimas.
 12.  

 13. Sekretoriaus ir iždininko skyrimas.
 14.  

 15. Etikos komisijos rinkimas.
 16.  

 

Kandidatai į skyriaus pirmininkus turi būti iškelti iki vasario 8 dienos. Kandidatus gali siūlyti TS-LKD Marijampolės skyriuje veikiančios grupės, bendruomenės, frakcijos ir pavieniai skyriaus nariai.

 

Tikslų susirinkimo laiką ir vietą pranešime artimiausiu metu.

Paskutinio 2009 metų tarybos posėdžio aktualijos

Marijampolės savivaldybė

Marijampolės savivaldybės tarybos posėdis vyko 2009-12-30. Jis buvo trumpas. Nedaug klausimų. Nors meras ir tikėjosi, kad nė vienu klausimu pastabų bei prieštaravimų nebus, taip neįvyko. Teko pastebėti, kad savivaldybės administracija, 2009-11-16 gavusi raštą iš APVA dėl Javonio upelio išvalymo projekto, nesugebėjo laiku parengti tarybos sprendimo projekto ir vėluoja atsakyti (turėjo atsakyti iki 2009-12-15), Tarybos posėdis vyko 2009-11-23 ir buvo galima spėti. Tikėkimės, kad dėl tokio aplaidumo Savivaldybė nepraras Europos fondų pinigų.

(daugiau…)

Kosto Jankausko interviu „Miesto laikraščiui“: „Išgyvens tik raumeningi“

Kostas JankauskasĮžengėme į 2010 metus, kokie jie bus? Į šį klausimą atsako UAB koncerno „Alga” generalinis direktorius, savivaldybės Tarybos narys, išrinktas pagal Tėvynės Sąjungos sąrašą, Kostas Jankauskas.


– Deja, į 2010 metus įžengėme gerokai pasimetę, žiniasklaidos ir valdžios prigąsdinti bei nebūdami garantuoti dėl rytdienos.

– Gal šie metai žada ir ką nors gero?

– Prognozės nelinksmos – dar mažiau uždirbsime visi: ir verslas, ir žmonės. Lengviau išgyvens tie, kurie prisiauginę daugiau „raumenų”.

– Marijampoliečiai žmonės taupūs, gal atsilaikys?

– Racionalumas, taupumas, sugebėjimas laikinai atsiriboti nuo bet kokio nebūtino vartojimo – bene vienintelis receptas susimažinti išlaidas, jas subalansuoti su turimais ir gaunamais resursais. Beje, mūsų miestelėnams šios savybės nuo seno labai gerai žinomos, tik per pastaruosius penketą metų primirštos.

(daugiau…)

Šis tas apie gruodžio 21 d. Savivaldybės tarybos posėdį

Marijampolės savivaldybėŽiniasklaida yra, bet gyventojai ne viską sužino. Kuo daugiau informacijos, tuo yra geriau. Todėl rašysime apie Savivaldybės tarybos posėdžius, informuosime apie TS-LKD frakcijos bei komitetų posėdžiuose priimtus sprendimus ir šitoje susižinojimo priemonėje, kurią skaitote.

Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę rasite čia.

Buvo klausimų, dėl kurių nereikėjo ginčytis: visi detalieji planai (suabejojome dėl valstybinės žemės prijungimo); vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas – planai ateičiai, ne maksimalūs, atrodė, galimi savo laiku įgyvendinti; atleidimai – neatleidimai nuo žemės nuomos, nekilnojamo turto mokesčio, jų sumažinimai arba ne. Komitetuose daug aiškintasi ir abejota, ypač dėl ponios Urbienės neatleidimo nuo žemės mokesčio. Komitetuose aiškinta neblogai, bet ne visus įtikino, ir atitinkamai balsuota: kurie įsitikino, tie pritarė.

(daugiau…)

Įsisteigė TS-LKD Igliaukos grupė

igliaukos-grupes-susirinkimasPo Tėvynės Sąjungos ir Lietuvos krikščionių demokratų susijungimo Marijampolės skyriuje iš naujo, kaip numato naujosios partijos dokumentai, kuriamos grupės. Jos yra sudaromos pagal geografinį partijos skyriaus narių pasiskirstymą ir padeda mūsų nariams savo bendruomenėse skleisti TS-LKD vertybes bei idėjas. Marijampolės mieste yra įsikūrusios beveik visos grupės. Jau senokai grupė susibūrė ir Liudvinave.

2009 m. gruodžio 20 d. buvo įkurta TS-LKD Marijampolės skyriaus narių grupė Igliaukoje. Steigiamajame susirinkime, kuris vyko po Šv. Mišių Igliaukos bažnyčioje, dalyvavo 6 Igliaukoje gyvenantys partijos nariai ir Skyriaus tarybos nariai Gražina Trimakaitė bei Kazys Balickas. Pastarasis Tarybos narys pirmininkavo susirinkimui.

(daugiau…)

Sveikiname su Šv. Kalėdomis

kaledu-sveikinimas

Brangūs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų

partijos nariai ir rėmėjai,


Nuoširdžiai sveikinu Šv. Kalėdų proga.

Teatneša Kristaus gimimo šventė į Jūsų namus dvasios ramybę ir naujas viltis.

Tegul 2010-ieji būna Meilės ir Gerumo, Užuojautos ir Jautrumo, Kantrybės ir Išminties metai.

Petras Pavilonis

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų

Marijampolės skyriaus pirmininkas

Kaip istorija tampa valdžios išlaikymo įrankiu

paminklas-kalbai-ir-tautaiTaip jau nutinka, jog dažnai, nepaisant to, kas yra valdantieji, išgirstame apie  kvailokus vienų ar kitų institucijų priimamus ir įgyvendinamus sprendimus. Tai būdinga ne tik centrinės valdžios, bet ir vietinėms savivaldybių institucijoms. Todėl norėčiau pasidalinti keletu įžvalgų apie savo gimtojo miesto – Marijampolės – politikos niuansus.

(daugiau…)

„Konkursas kaip konkursas“. Nesutinku, Mere!

Pastaruosius pusantrų metų mano politinė veikla, o po Seimo rinkimų – ir tiesioginiai darbo reikalai susiję bemaž vien su Marijampole – aukštos kultūros, šiltų žmonių ir įdomaus verslo miestu. Bet kartu ir su Marijampole – per tylios pilietinės bendruomenės, valdžios ir žmonių santykiuose tvyrančios baimės ir dažnų nedemokratiškų valdžios sprendimų miestu.

(daugiau…)