X
Meniu

Šis tas apie gruodžio 21 d. Savivaldybės tarybos posėdį

Marijampolės savivaldybėŽiniasklaida yra, bet gyventojai ne viską sužino. Kuo daugiau informacijos, tuo yra geriau. Todėl rašysime apie Savivaldybės tarybos posėdžius, informuosime apie TS-LKD frakcijos bei komitetų posėdžiuose priimtus sprendimus ir šitoje susižinojimo priemonėje, kurią skaitote.

Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę rasite čia.

Buvo klausimų, dėl kurių nereikėjo ginčytis: visi detalieji planai (suabejojome dėl valstybinės žemės prijungimo); vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas – planai ateičiai, ne maksimalūs, atrodė, galimi savo laiku įgyvendinti; atleidimai – neatleidimai nuo žemės nuomos, nekilnojamo turto mokesčio, jų sumažinimai arba ne. Komitetuose daug aiškintasi ir abejota, ypač dėl ponios Urbienės neatleidimo nuo žemės mokesčio. Komitetuose aiškinta neblogai, bet ne visus įtikino, ir atitinkamai balsuota: kurie įsitikino, tie pritarė.

(daugiau…)

Įsisteigė TS-LKD Igliaukos grupė

igliaukos-grupes-susirinkimasPo Tėvynės Sąjungos ir Lietuvos krikščionių demokratų susijungimo Marijampolės skyriuje iš naujo, kaip numato naujosios partijos dokumentai, kuriamos grupės. Jos yra sudaromos pagal geografinį partijos skyriaus narių pasiskirstymą ir padeda mūsų nariams savo bendruomenėse skleisti TS-LKD vertybes bei idėjas. Marijampolės mieste yra įsikūrusios beveik visos grupės. Jau senokai grupė susibūrė ir Liudvinave.

2009 m. gruodžio 20 d. buvo įkurta TS-LKD Marijampolės skyriaus narių grupė Igliaukoje. Steigiamajame susirinkime, kuris vyko po Šv. Mišių Igliaukos bažnyčioje, dalyvavo 6 Igliaukoje gyvenantys partijos nariai ir Skyriaus tarybos nariai Gražina Trimakaitė bei Kazys Balickas. Pastarasis Tarybos narys pirmininkavo susirinkimui.

(daugiau…)

Sveikiname su Šv. Kalėdomis

kaledu-sveikinimas

Brangūs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų

partijos nariai ir rėmėjai,


Nuoširdžiai sveikinu Šv. Kalėdų proga.

Teatneša Kristaus gimimo šventė į Jūsų namus dvasios ramybę ir naujas viltis.

Tegul 2010-ieji būna Meilės ir Gerumo, Užuojautos ir Jautrumo, Kantrybės ir Išminties metai.

Petras Pavilonis

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų

Marijampolės skyriaus pirmininkas

Kaip istorija tampa valdžios išlaikymo įrankiu

paminklas-kalbai-ir-tautaiTaip jau nutinka, jog dažnai, nepaisant to, kas yra valdantieji, išgirstame apie  kvailokus vienų ar kitų institucijų priimamus ir įgyvendinamus sprendimus. Tai būdinga ne tik centrinės valdžios, bet ir vietinėms savivaldybių institucijoms. Todėl norėčiau pasidalinti keletu įžvalgų apie savo gimtojo miesto – Marijampolės – politikos niuansus.

(daugiau…)

„Konkursas kaip konkursas“. Nesutinku, Mere!

Pastaruosius pusantrų metų mano politinė veikla, o po Seimo rinkimų – ir tiesioginiai darbo reikalai susiję bemaž vien su Marijampole – aukštos kultūros, šiltų žmonių ir įdomaus verslo miestu. Bet kartu ir su Marijampole – per tylios pilietinės bendruomenės, valdžios ir žmonių santykiuose tvyrančios baimės ir dažnų nedemokratiškų valdžios sprendimų miestu.

(daugiau…)