X
Menu

Ateik į pilietinę akciją „o man ir Lietuvoj gyventi gera!“

o man ir Lietuvoj gyventi gera!ATEIK Į PILIETINĘ AKCIJĄ

„o man ir Lietuvoj gyventi gera!“

 Tie, kurie mano, jog toks projekto pavadinimas iš esmės negali būti tiesa, yra patys pirmieji kviečiami į smagią ir nekasdienišką pilietinę akciją, kuri vyks balandžio 5 d. (daugiau…)

Kaip A.Mockus perauklėjo Bogotą

A. MockusKai gyvenau Lenkijoje, ne kartą stebėjausi, kodėl dažną su Lietuva susijusį garsų veikėją, iškilesnę asmenybę, nepaisydami net akivaizdžiai lietuviškos pavardės, lenkai priskiria savo tautai. Iš Lietuvos didikų Giedraičių kilusį Jerzy Giedroycą, nors ir pripažindami, kad jis žemaitis, be išlygų vadina „didžiu lenku“ (wielki Polak).

Dar daugiau: Lenkijos žiniasklaida nuolat priekaištauja Lietuvai, esą ši savinasi Adomą Mickevičių, Czesławą Miłoszą, Emiliją Pliaterytę, Igną Domeiką ir kitus. Dėl to vieniems su kitais be paliovos ginčytis, atrodytų, ne tik keista, bet ir juokinga, ačiū Dievui, pamažu tokie priekaištai rimsta. (daugiau…)

Neabejingi savo kraštui

Šeštadienį Marijampolės Kultūros centre vykusioje diskusijoje savo mintimis ir patirtimi dalinosi marijampoliečiai ir  diskusijos moderatoriai dainininkas Stano, aktoriai Ramūnas Rudokas bei Marius Jampolskis. Diskusijos dalyviai kalbėjo   apie šiuo metu aktualias krašto problemas – didelę emigraciją, jaunų žmonių užimtumą, šeimos reikšmę ir pilietiškumo svarbą bei bandė ieškoti sprendimų kelių.

(daugiau…)

Valdas Pileckas: Mano darbai Jums

Valdas PileckasTĖVYNĖS SĄJUNGOS – LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ KANDIDATO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ MARIJAMPOLĖS  VIENMANDATĖJE APYGARDOJE

VALDO PILECKO

VERTYBĖS, SVARBIAUSIOS VEIKLOS KRYPTYS BEI NUMATOMI DARBAI LIETUVAI IR MARIJAMPOLĖS MIESTO ŽMONĖMS

Savo veiklą grindžiu krikščioniškosios moralės vertybėmis ir padorios politikos principais. Manau, kad sąžiningumas,  padorumas, meilė Dievui ir Tėvynei, pagarba žmogui, žodžio laikymasis, ištikimybė, atlaidumas bei optimizmas man Seime padėtų sąžiningai ir atsakingai priimti tinkamus sprendimus, ginti krikščioniškąsias vertybes, spręsti žmonių problemas.

Pritariu valdančiosios koalicijos  nuostatoms, kad Lietuva turi būti stipri ir klestinti Europos Sąjungos narė. Būdami dinamiški, sąžiningi, solidarūs, nebijodami permainų galime ir privalome ne tik efektyviai įveikti ekonominę krizę, bet ir padėti tvirtus pamatus ilgalaikei Lietuvos sėkmei. Žmogišką, gyvybingą moralinį klimatą ir kur kas geresnes gyvenimo sąlygas Lietuvos piliečiai gali ir turi susikurti ne kituose kraštuose, ne tolimoje ateityje, bet čia ir dabar.

(daugiau…)

Tarptautinė konferencija Punske

Punskas2009 m. gruodžio 12 d. Punsko valsčiaus savivaldybės konferencijų salėje įvyko tarptautinė konferencija. Į ją buvo pakviesti ir Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus darbuotojai J. Sajauskas, J. Gustaitis, A. Vilutienė, kurie jau daug metų bendrauja su ,,Aušros“ leidyklos vyr. redaktoriumi Sigitu Birgeliu. Keičiasi literatūra, istorine medžiaga, dalyvauja įvairiuose renginiuose.

(daugiau…)