X
Menu

Marijampolės TS-LKD skyriaus jubiliejus

11-09 d. visuotiniame savo narių susirinkime Marijampolės TS-LKD skyrius paminėjo  savo įsikūrimo 20 metų sukaktį.

Skyrius  sulaukė svečių. Dalyvavo TS-LKD pirmininkas Andrius Kubilius su savo padėjėju, buvusiu marijampoliečiu Andriumi Vyšniausku, kuris, tiesa sakė, jog anaiptol dar nesijaučia esąs svečias Marijampolėje. Atvyko vienas iš dviejų skyriaus kuratorių Seimo narys Kazimieras Starkevičius, regiono koordinatorė Danutė Pukėnienė. Kaip ir tinka šventišką dieną, visi svečiai skyrių sveikino, džiaugėsi jo pasiekimais ir linkėjo dar didesnių ateityje.  Skyriaus nariai visos partijos nueito kelio prisiminimui pažiūrėjo dalį partijos istoriją pasakojančio filmo „Vardan tos…“; parodžius dalį filmo pasakyta, kad jis visas bus demonstruojamas per Marijampolės TV lapkričio 16 d., 17.00 val., kartojamas lapkričio 17 d., 16.00 val. Nuosekliai einant prie paties skyriaus veiklos, prisiminti, deja, jau mirę du pirmieji skyriaus pirmininkai Algirdas Jurgis Bajarkevičius ir Remigijus Kartanas; tylos minute pagerbtas jų ir visų kitų mirusių skyriaus narių atminimas. Skyriaus pirmininkas Valdas Pileckas trumpai peržvelgė Marijampolės skyriaus kūrimąsi bei veiklą, o kaip veiklos rezultatą – pasiekimus per rinkimus, kurie nėra nei labai geri, nei papiktinančiai blogi.

Ne šventė be asmeninių sveikinimų ir dovanų – tad ir jie buvo. 20-čiai pirmųjų ir partijos veiklai ištikimų skyriaus narių skyriaus tarybos vardu kaip dovana buvo įteiktos knygos „Su Lietuva …“; tarp gavusiųjų tą dovaną buvo ir skyriaus steigėjai Algimantas Bendoraitis, Rimantas Bernotas, pirmoji skyriaus sekretorė Karmen Vieraitienė. Partijos pirmininkas Andrius Kubilius knygas ,,Su Lietuva …” įteikė 6-iems dabartinės Marijampolės savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos nariams. Taip pat įteikė TS-LKD nario bilietus daliai naujai į partiją ir skyrių įstojusių narių.

Malonus buvo pasveikinimas Jaunųjų konservatorių lygos Marijampolės skyriaus pirmininkės Augustės Pituškaitės – ji įteikė gėlę partijos skyriaus pirmininkui, sėkmingo darbo palinkėjo, o pirmininkas padėkodamas pasakė, kad sėkmė priklauso nuo partijos veiklai besiruošiančio jaunimo ryžto ir idealų turėjimo.

Po iškilmingesnės dalies susirinkimo dalyviai toliau pabendravo prie kavos, sumuštinių ir europarlamentarės Radvilės Morkūnaitės – Mikulėnienės padovanoto torto – ji pati, nors kviesta, negalėjo dalyvauti. Pabendravimą bandė pagyvinti ir paįvairinti dainomis Gintaras Difartas su pagalbininkėmis, o Edita Kuralavičienė užėmė norinčius savo žinias apie skyrių, partiją ir Marijampolę pasitikrinti savo paruošta viktorina. Tiesą sakant, bent pusė salės buvo užsiėmę dalykiniais pokalbiais ir šių paįvairinimo renginių net negirdėjo, bet netrūko jais susidomėjusių, ir visi prizai buvo išdalinti.

Pobūvis pasibaigė partijos himnu „Ąžuolai žaliuos“, o vakare, skyriaus nariai rinkosi Marijampolės bazilikoje į Šv. Mišias, šalia kitų intencijų aukojamas ir už TS-LKD Marijampolės skyriaus gyvus ir mirusius narius.

Gražina Ligija Trimakaitė

 

Pirmoji sekretorė Karmen Vieraitienė

Sveikina TS-LKD p-kas A. Kubilius

Tortą pjausto pirmininkai2K. Starkevičius dikutuoja