X
Menu

POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ FRAKCIJA

  TS-LKD Marijampolės skyriuje veikia Politinių kalinių ir tremtinių frakcija

Pirmininkė: Stasė Požarskienė

 

APIE FRAKCIJĄ

Tėvynės sąjungos (nuo 2008 m. – TS-LKD) Politinių kalinių ir tremtinių frakcija įsteigta 2007 m. vasario 7 d. Politinių kalinių ir tremtinių konferencijoje.

Politinių kalinių ir tremtinių frakcija yra Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) struktūrinis padalinys, vienijantis ir atstovaujantis TS-LDK narius – buvusius pasipriešinimo okupacijoms dalyvius, politinius kalinius ir tremtinius bei kitus TS-LDK narius, puoselėjančius tautines ir krikščioniškąsias vertybes.

Pirmuoju Frakcijos pirmininku buvo išrinktas dr. Povilas JAKUČIONIS.

2007 m. spalio 27 d. frakcijos konferencijoje pirmininke buvo išrinkta V.V.MARGEVIČIENĖ.

IŠ FRAKCIJOS DEKLARACIJOS SEIME

„Frakcija mano, kad svarbiausias politinės veiklos tikslas yra Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės, demokratinės santvarkos ir teisingumo įtvirtinimas, moralios visuomenės ugdymas, tautos išlikimo medžiaginių ir dvasinių sąlygų sudarymas. Ypatingai svarbus uždavinys yra sovietinės okupacijos ir komunizmo genocido pasekmių įveikimas, istorinės tiesos apie pasipriešinimą okupacijoms atskleidimas, tautos kovos su okupantais už nepriklausomybę atminimo įamžinimas

Frakcija pabrėžia, kad tautiškumas, krikščioniškoji pasaulėžiūra ir dorovė yra tautos tvirtumo pagrindas. Patriotizmo ir pilietiškumo ugdymas, ypač jaunimo tarpe, yra svarbi Lietuvos nacionalinio saugumo dedamoji.“

FRAKCIJOS VEIKLOS TIKSLAI
  • Pagrindinis frakcijos tikslas  – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę;
  • Tęsti Lietuvos valstybingumo, nepriklausomos demokratinės santvarkos stiprinimą ir įtvirtinimą, ilgalaikių tautos interesų įgyvendinimą, sovietinės okupacijos ir komunistinio genocido padarinių panaikinimą;
  • Siekti istorinės tiesos apie pasipriešinimą okupacijoms atkūrimo, teisingo 1939-1990 metų tautos kovos su okupantais už nepriklausomybę vertinimo;
  • Siekti nuo amžių susikloščiusių vertybių puoselėjimo bei visuotinės tautos gerovės;
  • Skleisti PKTF idėjas, aiškinti visuomenei Frakcijos siekius ir tikslus;
  • Akcentuoti ir remti tautiškumo, teisingumo, krikščioniškos moralės vertybes ir tradicijas.
DAUGIAU INFORMACIJOS