X
Menu

Marijampolėje įvyko projektas „Pilietiškumo mokykla“

Š.m. Sausio 30 d., vyko didelio atgarsio visoje Lietuvoje susilaukusio projekto „Pilietiškumo mokykla“ renginys Marijampolėje. „Pilietiškumo mokykla“ – tai jau ketverius metus iš eilės Jaunųjų konservatorių lygos (JKL) visos Lietuvos mastu vykdomas simuliacinis savivaldybės Tarybos darbo žaidimas, kuriuo siekiame paskatinti jaunus žmones domėtis savo bendruomenės ir savivaldybės gyvenimu. 2009-2010 m. projektas buvo įgyvendintas 12-oje Lietuvos savivaldybių. Marijampolėje šio projekto renginys vyko pirmą kartą.

Ankstų šeštadienio rytą pūgos nepabijojęs aktyviausias miesto jaunimas susirinko senojoje Marijampolės savivaldybės Tarybos salėje. 21 renginio dalyvį pasveikino projekto globėjas Seimo narys Arvydas Vidžiūnas. Po trumpo įvado į projektą, dalyviai išsirinko savo Merą, kuriuo tapo Karolis Podolskis. Būtent jis toliau vadovavo visam simuliaciniam žaidimui. Renginio metu dalyviai aptarė miestui svarbias aktualijas, dirbo savivaldybės Tarybos komitetuose ir išanalizavę Marijampolės savivaldybėje egzistuojančias problemas, ieškojo jų sprendimo būdų. Naujųjų Tarybos narių darbas vyko 4 komitetuose, kurie pagal veiklą atitinka Marijampolės savivaldybės Tarybos komitetus:

  • Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų;
  • Finansų, ekonomikos, plėtros, ūkio ir verslo vystymo;
  • Socialinės ir sveikatos apsaugos;
  • Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų.

,,Pilietiškumo mokyklos“ dalyviai iš anksto buvo pateikę klausimus, svarstytinus komitetuose, su, jų nuomone, opiausiomis miesto problemomis. Po karštų diskusijų komitetuose, visi susirinko į bendrą posėdį, kurio metu išklausė ir balsavo už kolegų iš kitų komitetų pateiktus siūlymus.

Aplinkos apsaugos srityje jaunimas akcentavo būtinybę didinti Marijampolės savivaldybės vaidmenį informuojant ir skatinant įvairaus amžiaus gyventojus rūšiuoti šiukšles bei gyventi ekologiškai. Taip pat, dalyvių nuomone, savivaldybės institucijos turėtų aktyviai remti ir inicijuoti socialines akcijas, kuriomis skatinamas ekologiškas gyvenimo būdas.

Visi komitetai akcentavo būtinybę skubiai gerinti dviračių infrastruktūrą J. Basanavičiaus aikštėje ir daugelyje miesto gatvių, įrengiant dviračių takus, o svarbiausiose susirinkimo vietose (aikštėse ir parkuose) pastatyti žemėlapius su dviračių takų tinklo planais. Tai padėtų ne tik išspręsti miesto taršos problemas, tačiau ir paskatintų savivaldybės bendruomenę gyventi sveikiau. Nuo nepakankamo dviračių infrastruktūros tinklo išvystymo neatsiejamos ir miesto parkų problemos.

Savivaldybės administracija yra raginama kuo skubiau imtis jau esančių parkų ir skverų sutvarkymo darbų. Kad žaliosios zonos būtų patogios gyventojams, būtina gerinti jų apželdinimą, sutvarkyti suoliukus, apšvietimą ir pastatyti daugiau šiukšlių dėžių, į kurias parkuose augintinius vedžiojantys gyventojai galėtų išmesti savo gyvūnų ekskrementus.
Finansų, ekonomikos, plėtros, ūkio ir verslo vystymo srityse „Pilietiškumo mokyklos“ dalyviai pirmiausia pabrėžė Marijampolės savivaldybės Tarybai aiškias prioritetines sritis, kurioms biudžeto asignavimai yra būtiniausi. Siūlomi trys pagrindiniai prioritetai: investicijų pritraukimas, jaunimo užimtumas ir viešoji tvarka bei visuomenės apsauga. Šios trys sritys renginio dalyvių laikytinos pačiomis svarbiausiomis šio metu. Investicijų pritraukimui siūloma geriau išvystyti savivaldybėje esančių pramoninių zonų infrastruktūrą, skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir investicijas į jį, sukurti ir pradėti įgyvendinti patrauklios investicijoms savivaldybės įvaizdžio kampaniją. Jaunimo užimtumo didinimui būtina prioritetinėmis sritimis išskirti verslumo, pilietiškumo ir sporto visiems skatinimą. Remiantis šiais prioritetais, siūloma įkurti jaunimo iniciatyvų rėmimo fondą, kuris pakeistų šiuo metu egzistuojančią paramos jaunimui skyrimo tvarką. Viešąją tvarką ir visuomenės saugumą būtų galima gerinti skatinant gyventojus tapti policijos rėmėjais. Ši priemonė padėtų gyventojams tapti kur kas atsakingesniais. Taip pat siūloma išplėsti vaizdo stebėjimo kamerų tinklą.

Kadangi dabartinė Marijampolės savivaldybės finansinė būklė yra prasta, todėl jaunimas siūlo nedelsiant ją taisyti tam pasitelkiant investicijų pritraukimą, sukuriant ilgalaikę savivaldybės turto privatizavimo strategiją, Marijampolėje įkuriant su savivaldybės švietimo įstaigomis bendradarbiaujantį verslo inkubatorių ir aktyviau bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis. Siūloma pirkti daugiau paslaugų iš nevyriausybinio sektoriaus, kartu su kitomis institucijomis įkurti verslių nevyriausybinių organizacijų inkubatorių, remti jaunimo iniciatyvas, kurios ugdo verslumą per praktiką, bei keisti dabartinį paramos jaunimui skirstymo modelį.

Ūkio srityje siūloma skubiai pradėti įgyvendinti miesto infrastruktūros objektų atnaujinimo programas. Prioritetas turėtų būti teikiamas jau minėtam dviračių tinklo plėtojimui, gatvių dangos atnaujinimui ir viešųjų infrastruktūros objektų, kuriais naudojasi vaikai ir jaunimas, pavyzdžiui, vaikų žaidimų aikštelių, atnaujinimui.

Sveikatos apsaugos srityje jaunimo atstovai ragina Marijampolės savivaldybės institucijas didesnį dėmesį skirti įvairaus amžiaus gyventojų sveikatingumo programoms įgyvendinti. Į šį procesą turėtų būti įtrauktos ir nevyriausybinės organizacijos. Svarbus akcentas buvo skiriamas sunkiai jaunų medicinos specialistų padėčiai. Renginio dalyviai mano, kad Marijampolės savivaldybė norėdama pritraukti daugiau jaunų kvalifikuotų medikų, turėtų jiems šalia valstybės suteikiamų sąlygų ir garantijų suteikti papildomą pagalbą atliekant rezidentūrą, aprūpinant būstu ir transportu. Taip pat, remiantis finansiniais ir estetiniais sumetimais, Marijampolės savivaldybės Taryba raginama kuo skubiau ieškoti sprendimo dėl nenaudojamos Marijampolės ligoninės pastato dalies sutvarkymo arba panaudojimo visuomenės reikmėms.

Pilietiškumo mokyklaBene svarbiausia sritis, kurioje pasikeitimus jaunimo atstovai norėtų pamatyti nedelsiant, yra jaunimo ir jaunimo organizacijų situacijos gerinimas. Siūloma Marijampolėje įsteigti atvirą Jaunimo centrą, kuriame galėtų veikti tiek pavieniai jauni žmonės, tiek ir jaunimo organizacijos. Kuriant šį centrą būtina pasinaudoti kitų savivaldybių geraisiais pavyzdžiais, pavyzdžiui Jonavos ar Skuodo. Kartu su šia iniciatyva privalu bent jau nesumažinti esamos paramos, skiriamos jaunimo iniciatyvoms remti, dydžio ir supaprastinti bei skaidrinti tokios paramos skyrimo tvarką. Be to, savivaldybei pavaldžios kultūros ir sporto įstaigos turėtų sudaryti geresnes sąlygas jų veikloje dalyvauti ir paslaugomis naudotis jauniems žmonėms.

„Pilietiškumo mokyklos“ metu buvo pateikta daugybė įdomių idėjų, ką ir kaip būtų galima gerinti Marijampolės savivaldybėje. Visas jas galima rasti vienbalsiai dalyvių priimtoje rezoliucijoje. Ją norėta tiesiogiai įteikti Marijampolės savivaldybės vadovui, tačiau Merui renginyje nedalyvavus, tikimasi, kad rezoliuciją ir kitą informaciją pavyks išplatinti kitiems savivaldybės politikams ir administracijos darbuotojams.

Jaunųjų konservatorių lygos informacija