X
Menu

Viltingas žingsnis kultūros link

"Sūduvos kultūros fondo" steigėjai2009 metų pabaigoje buvo įkurta asociacija „Sūduvos kultūros fondas“. Ilgai puoselėta idėja septynių žmonių iniciatyvos dėka tapo realybe. „Ką nors kultūriško“ veikti nuolat mus skatino ir dr. Arvydas Vidžiūnas, Seimo narys. Todėl labai džiaugiamės, kad jis – vienas iš asociacijos steigėjų. Kartu dirbti kultūrinius darbus sutiko ir „Sintautų akademijos“ steigėjas Vitas Girdauskas, ir AB koncerno „Alga“ generalinis direktorius Kostas Jankauskas, etnokultūros žurnalo „Suvalkija“ leidėjas Skirmantas Paukštys, teisininkas Vaidas Šalaševičius, teologijos profesorius Kęstutis Žemaitis.

Kurdami fondą, diskutuodami, svarstydami galimybes pirmiausia mąstėme apie didžiausią mūsų valstybės turtą – apie žmones, kurie norėtų, galėtų, MATYTŲ PRASMĘ daryti gera. Visi esame kažkiek pavažinėję po užsienius, matę, lyginę ir savęs klausę, kodėl Lietuvoje kai kurių gražių reiškinių nėra arba jų dar tik daigeliai. Nors gėriui sukurti kartais reikia ne tiek pinigų, kiek noro ir iniciatyvos.

Tūlas klausia mūsų, ar nebūsime don Kichotai, kovojantys su vėjo malūnais? Betgi ne kovoti siekiame. Norime būti partneriai, bendradarbiai, o ne konkurentai. Iki šiol daugelis žmonių įpratę, kad jais turi pasirūpinti valdžios institucijos ar bent jau valdžia turi duoti komandą, ką reikia daryti. Nors visam gyvenimo laukui aprėpti valdžiai neužtenka nei idėjų, nei resursų. Šią spragą visame pasaulyje ir užpildo savanoriai, kuriantys, taisantys bendruomenę ir šalies. Todėl tikimės, kad sulauksime gražios iniciatyvos iš Jūsų, mielieji. Nes tikrai yra žmonių, kuriems ne tas pats, kaip ir kuo gyvename. O jei sulaukčiau skambučių (8 620 90048) ar laiškų (info@suduvosfondas.lt), kad norite dirbti su mumis – tada išties galima atmesti teiginį apie tai, kad visi mes paskendę tik materijoje…

Fondas jau yra numatęs konkrečias darbo kryptis šiais Sūduvai labai įsimintinais metais. Visų prima – Jono Jablonskio 150-osios gimimo metinės. Kur, jei ne mūsų krašte turėtų būti išskirtinai paminima ši data? Sakykime, Marijampolėje kartą per metus, pradedant šiais metais, galėtų rinktis lietuvių kalbos mokslo autoritetai, pristatyti savo mokslo darbus ir, manytume, būtų nuostabu, jei galėtume skirti Rygiškių Jono premiją už iškiliausius jų darbus. Beje, vienas iš fondo tikslų – dėmesys mūsų krašto aukso fondui – jaunimui, studijuojančiam kultūros mokslus. Per artimiausią mėnesį skelbsime paiešką studentų, kuriems bus skirta fondo stipendija.

Mūsų interneto tinklalapyje suduvosfondas.lt – jį dar tik kuriame,– bus skelbiami mokslo darbai apie Sūduvą – kai kurie mokslo žmonės jau rengia šio elektroninio žurnalo 1-ąjį numerį. Tikimės, kad šiais metais pavyks įgyvendinti vieną-kitą leidybos darbų projektą: yra unikalių leidinių, kuriuos laikas beveik sunaikino. Likusį vieną-kitą egzempliorių graibsto studentai, krašto istorija besidomintys žmonės. Juk išleisti fotografuotinį leidinį net didelius pinigus nekainuotų. Bandysime.

Esame susiplanavę ir daugiau darbų – vieni jų jau tęstiniai, pvz., Muzikos mokyklos pedagogų organizuojamas Šeimyninio muzikavimo festivalis, jau išaugęs iš miesto ribų. Kiti – tiesiog akiai pamaloninti – kad mūsų miestas ar kaimas būtų ir mums patiems gražesnis, ir kad svečiui ne gėda būtų parodyti. O jei surengus fotografijos parodą pagrindinėse miesto gatvėse, parduotuvių vitrinose? Kaip tai darė Kaunas. Gražu, įdomu ir ne milijoną kainuotų.

O nuostabiausia būtų, kad ateitų kokia septintokų ar aštuntokų klasė ir sakytų: „Mes norime pagražinti savo miestą ir žinome, kaip tai padaryti. Padėkite mums“.

Išties tai ir yra mūsų fondo pagrindinis tikslas – pilietiškumo, tvarių gyvenimo vertybių, tūkstančius metų gludinto gėrio, pagarbos žmogui ir savo kraštui bei artimo meilės teigimas.

Tai vienintelis kelias į brandžios pilietinės visuomenės kūrimąsi.

Daiva Klimavičienė

Asociacijos „Sūduvos kultūros fondas“ pirmininkė

Asociacijos archyvo nuotraukoje:

Steigiamojo susirinkimo metu sutarėme dirbti ranka rankon