X
Menu

Juk ir mes esame tokie pat žmonės kaip ir mūsų kaimynai

ir norime visomis teisėmis, priklausančiomis visai žmonijai,

lygiai su mūsų kaimynais naudotis”.

Dr. Jonas Basanavičius

 

Lietuvos Taryba 1918 metais vasario 16 d., kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė paskelbė atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje.

Sveikinu Jus valstybės atkūrimo dienos proga. Saugokime tautos pagrindus: tikėjimą, tradicijas, kalbą.

 

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratais

Marijampolės skyriaus pirmininkas

Valdas Pileckas