X
Menu

Marijampolės biudžetas. Kodėl TS – LKD frakcija susilaikė?

TS-LKD frakcija ne viskam pritarė 02-27 d. Savivaldybės tarybos posėdis, kuriame bene svarbiausias klausimas – biudžetas. Frakcija balsuodama susilaikė. Motyvus, kodėl ne viskas priimtina, sakė Valdas Pileckas. Jo priekaištas buvo, kad neplanuojama iš Savivaldybės įmonių reikalauti, kad dirbtų pelningai ir mokėtų didesnius dividendus – panašiai kaip valstybės mastu iš įmonių pelningo darbo reikalaujama. Jis atkreipė dėmesį, kad dalis europinių projektų baigiami, o jų įgyvendinimo racionalumas nenagrinėjamas. Negerai, kad negrįžtama prie administracijos struktūros keitimo kaip Administracijos direktorius Frakcijai buvo pažadėjęs. Gal departamentai nereikalingi, gal per daug darbuotojų, o kai jų yra daugiau negu būtina, tai ir atlyginimai jiems temokami maži. Negražiai atrodo, kai visur finansavimui mažėjant, Tarybos nariams – didėja: vos ne dvigubai padidinamos išmokos kanceliarinėms išlaidoms. Jeigu to padidinimo nebūtų, užtektų lėšų istorinio pastato Skardupiuose stogui uždengti, ir Frakcija siūlo  juos ten paskirti.Petras Pavilonis pasigedo lėšų miesto ribų tikslinimui.  Svarbus klausimas buvo ir strateginis veiklos planas. Jau komiteto posėdyje Kostas Jankauskas reikalavo, kad planas būtų labiau susietas su biudžetu, ir pristatinėjant Taryboje tas jau buvo daroma. Kęstutis Traškevičius pastebėjo, kad švietimo sistemoje stiprybių priskaičiuota daugiau negu silpnybių, ir priminė turėjusiais būti įvardintas silpnybes, būtent: mokyklų įsiskolinimas; netolygus mokyklų išdėstymo tinklas. Petras Pavilonis paklausė, ar ne laikas ruošti skolų grąžinimo planą matant, kaip jos nuolat didėja. Jam atsakyta, kad šiais metais planuojama atiduoti 6 milijonus. Už planą Frakcija pabalsavo. Svarstant mokyklų tinklo pertvarką, Kęstutis Traškevičius vėl priminė, kaip negerai buvo padaryta ne vietoje steigiant Sūduvos gimnaziją, ir dėl to vienur trūksta pradinį ugdymą teikiančių mokymo įstaigų, o kitur – keturios viena šalia kitos, ir tarp jų nenatūraliai per didelė konkurencija. Dėl to bandyta atimti pradinį ugdymą iš „Žemenėlių“. Dar šį kartą susilaikyta, nes jie gerai vaikus parengia, daug norinčių ten leisti savo vaikus. Gerai, kad šį kartą susilaikyta, kad palikta savaime konkuruoti, bet ateityje… Meras tvirtina, kad lopšelių vietų trūksta  ir tegul darželiai mokyklėlių atsisako ir kuria lopšelio grupes. Leidimas  Administracijos direktoriui Metui Ražinskui dirbti kitą darbą Frakcijai buvo nepriimtinas. Frakcijos nariai balsuodami susilaikė arba nedalyvavo balsavime. Leidimas buvo duotas valdančiųjų balsais.  Mokesčio padidinimui už komunalinių atliekų išvežimą TS-LKD frakcija pritarė kaip šiuo metu neišvengiamai būtinybei.  Frakcija nebalsavo už išmokų Tarybos nariams padidinimą.

Gražina Ligija Trimakaitė