X
Menu

Mielieji,
 
Džiaugiuosi galėdamas nuoširdžiai pasveikinti Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo dienos proga.
 
Minime svarbiausią mūsų šalies įvykį, kurio liudytojais teko būti mums visiems. Kartu su 22-uoju Laisvės pavasariu eina ir labai aiškus suvokimas, kad kova už Lietuvos laisvę ir gerovę niekada nesibaigs. Šalis, kurios norėjome – mūsų laisvės, kuri nesikerta su sąžine, tiesa ir teisingumu, tokia svajonių šalis vis dar yra siektina tikrovė. Todėl ypač prasminga išlieka kova už teisingus sisteminius sprendimus, turint tikslą pasiekti, kad Lietuvoje visi dirbtų profesionaliai, nepriklausomai, atsakingai ir nebijodami, kad už gerą darbą bus baudžiama. Tikiu, kad pavyks pasiekti ir šių tikslų.
 
Esu tikras, kad didžioji dalis mūsų visuomenės yra pilietiški, mąstantys, savo valstybės interesus ginantys žmonės, kurie ne tik supranta kas yra laisvė, kurie moka ta laisve naudotis, o, reikalui esant, ir ją apginti.
 
Linkiu, kad ši diena suteiktų mums visiems naujų jėgų eiti ilgu, sunkiu ir atsakingu laisvės keliu.
 
Andrius Kubilius
TS-LKD Pirmininkas