X
Menu

Sausio 13-oji prisiminta Europos Parlamente

           Morkunaite2Šią savaitę vykstančioje Europos Parlamento plenarinėje sesijoje europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė kvietė Europos politikus prisiminti Sausio 13-ąją – datą, žyminčią ne tik skaudžius 1991 m. sausio mėnesio įvykius Lietuvoje, bet ir lygiai prieš 30 metų, Atgimimo priešaušryje, Europos Parlamento priimtą „revoliucinę“ rezoliuciją.
          „Sausio 13-oji yra ypatinga data Europos laisvei“, – teigė Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė.
          „Šią dieną sukanka lygiai 30 metų kai Europos Parlamentas stojo tiesos pusėn – 1983 m. sausio 13 d. buvo priimta rezoliucija, kurioje Parlamentas oficialiai pripažino faktą, kad Sovietų Sąjunga yra okupavusi ir aneksavusi Lietuvą, Latviją ir Estiją bei pakvietė tarptautinę bendruomenę imtis atitinkamų veiksmų“, – priminė R. Morkūnaitė. Šis dokumentas, kurio pagrindas – beprecedentis 45 pabaltijiečių memorandumas, tapo vienu iš esminių Europos Sąjungos paramos ženklų Baltijos valstybių nepriklausomybės siekiui.
          „Lygiai po aštuonerių metų, 1991 m. sausio 13-ąją, buvo sumokėta aukščiausia įmanoma kaina už laisvę – paaukotos gyvybės, kai sovietinė kariuomenė tankais ir kulkomis puolė tūkstančius beginklių žmonių Vilniuje. Šis desperatiškas Kremliaus veiksmas pražudė 14 žmonių, paliko šimtus sužeistų ir sukrėtė visą pasaulį“,  – savo kalboje akcentavo europarlamentarė R. Morkūnaitė.
          „Šiandien Europa vėl laisva ir vieninga. Noriu padėkoti šiam Parlamentui bei visiems tiems, kurie tuomet išdrįso pasisakyti už tiesą ir laisvę“, – pažymėjo ji, tačiau apgailestavo, kad vis dar trūksta žinių ir supratimo apie šią neseną Europos istoriją.  „Tai išryškėja per bendradarbiavimo tarp ES valstybių trūkumą, patraukiant į teismą tuos, kurie įvykdė nusikaltimus žmoniškumui“, – teigė ne kartą M. Golovatovo klausimą Europos Parlamente kėlusi R. Morkūnaitė.
        „Privalome siekti gilesnio naujausios Europos istorijos pažinimo, nes tiesa ir atmintis stiprina mūsų Europos Sąjungą“, – kalbą baigė Europos Parlamento narė.