X
Menu

A. Kubilius. Kovo 11-osios patriotizmas – laisvų, demokratiškų ir kuriančių žmonių Lietuva

Andrius KubiliusKovo 11-oji yra viena iš tų dienų, kuomet galime ir prisiminti, ir įvertinti pasirinktą laisvės kelią. Sąjūdis vedė į Kovo 11-ąją ir kvietė kurti demokratinę Lietuvą visų tautybių žmones. Lietuva suteikia kiekvienam savo piliečiui galimybę ir teisę didžiuotis savo tapatybe, kartu suvokiant, kad gyvename viename, mūsų pačių pastatytame name. Kiek mums patogu jame gyventi – priklauso nuo tarpusavio pagarbos. O kiekviename name pasitaiko, kad atsiranda negerbiančių savo kaimynų, įžeidžiančių jų jausmus. Bet mes čia gyvenome ir gyvensime! Todėl tėvynės meilė ir bendrumo suvokimas turi mus apsaugoti, ir padėti suprasti, kas yra už Lietuvos valstybę ir jos interesų gynimą, o kas – tik siekia kokios nors trumpalaikės politinės naudos bet kokia kaina. Net ir niekindamas savo bendrapiliečius. Patriotizmas, tai kartu ir moralinis įsipareigojimas. Įsipareigojimas demokratijai, konstitucinėms žmonių teisėms ir laisvėms.

Mes iš kiekvieno reikalaujame – gerbti mūsų valstybę, mūsų pasirinkimą, mūsų tapatybę. Pasididžiavimas savo valstybe, patriotinis nusiteikimas yra sveikintinas ir padeda mums pasijusti viena šeima. Kovo 11-oji mums davė daug – pirmiausia laisvę ir demokratiją. Turime puoselėti Lietuvą savo žiniomis, darbu ir pilietiniu ir politiniu aktyvumu.Mūsų meilė Tėvynei, mūsų visų patriotiškumo jausmas mus jungia ir vienija bendroms iniciatyvoms. Moderni, konkurencinga ir ambicinga Lietuva, toks mūsų patriotizmas. Ir to turime siekti visi kartu, kurie gyvename Lietuvoje, nesidalindami į atskirus lietuvių, rusų lenkų ar žydų kiemus.
Mes niekada nepritarsime bet kokiam užgaulumui bei bet kuria forma išreikštai nepagarbai greta su mumis ėjusiems kitos tautybės bendrapiliečiams. Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai suprasdami savo atsakomybę neleis iš patriotizmo daryti karikatūros. Mūsų patriotizmas, kurį privalome puoselėti ir apginti, tai meilė ir atsakomybė už tėvynės ateitį. O pasirodantys ksenofobijos bei antisemitizmo šūkiai bus įvertinami kaip akivaizdžiai provokaciniai, žeminantys Lietuvos autoritetą, kompromituojantys Lietuvos atgimimą bei šiuolaikinę Lietuvą demokratinio pasaulio akyse, pažeidžiantys demokratines tradicijas, kuriomis turėtų didžiuotis Kovo 11-osios Lietuva. Neturi būti leista bukus, aršius, įžeidžiančius šūkius pridengti patriotizmu.
Kovo 11-ąją kviečiame minėti kartu su trispalvėmis ir laisvės dainomis, su laisvės bei nepriklausomybės suteiktu ir suvoktu atsakomybės jausmu. Ir neleisti bukiems, aršiems, įžeidžiantiems šūkiams prisidengti patriotizmu. Tautiškumas ir pilietiškumas vienas kitą papildo jei grindžiami demokratinėmis vertybėmis ir tėvynės meile. Lietuva – demokratiškiems ir laisviems žmonėms!