X
Menu

Kristus priskele_moterys randa tuscia kapaMielieji,

Švenčiant Velykų slėpinį,

Sveikinu ir džiaugiuosi kartu su Jumis

Jėzaus pergale prieš nuodėmę ir blogį.

Jo pergalė ir meilė tebūna stiprybė ir viltis

Mūsų kasdienybėje.

Būkime Jėzaus Prisikėlimo žinios žmonėmis!

Aleliuja !

 

Valdas Pileckas

Tėvynės sąjungos  – Lietuvos krikščionys demokratai

Marijampolės skyriaus pirmininkas