X
Menu

A.Vyšniauskas. Pokyčių politika prieš apsnūdėlių politiką

Prieš metus, panašią dieną kaip ši pradėjau mąstyti apie savivaldos rinkimus. Iš pradžių maniau, kad juose nedalyvausiu ir geriau pabūsiu šalia, padėsiu kitiems. Visgi po ilgų apmąstymų ir raginamas bičiulių nusprendžiau pabandyti kandidatuoti dar kartą.

Apsispręsti buvo sunku, nes turiu savybę, kad jei kažko imuosi, tai pasineriu į tą darbą visa širdimi ir protu. Tiesiog jei kažkuo užsidegu, noriu pasiekti rezultatų ir darbą padaryti gerai. Žinojau, kad kandidatuojant ir dirbant Marijampolės taryboje tai nebus lengva, ši veikla pareikalaus daug laiko ir savotiškos aukos iš manęs ir mano artimųjų. Bet tą kartą noras pabandyti dar kartą, parodyti, kad galiu įtikinti žmones rinktis mane ir kad galiu ne tik stovėti šalia kitų politikų, bet tapti vienu jų, visgi nugalėjo.

Tą akimirką, kai apsisprendžiau dalyvauti, sudariau savotišką paktą su ta savo dalimi, kuri norėjo dalyvauti politikoje, o ne stovėti nuošalyje. Užsibrėžiau tikslą – įrodyti, kad net ir savivaldoje galime dirbti kitaip, geriau. Kad savivaldybės taryba yra ne tuščias biurokratinis aparatas, kur tiesiog formaliai patvirtinami iš anksto sutarti sprendimai. Norėjau ir tebenoriu įrodyti, kad savivaldoje gimstantys sprendimai gali iš esmės gerinti vietos žmonių gyvenimą ir politikai dėl tokių sprendimų gali kovoti.

Taigi, politinis sezonas grįžta iš atostogų, grįžta ir Marijampolės savivaldybės taryba. Šiandien buvo pirmasis naujo sezono posėdis. Pripažinsiu, kad jis mane nemaloniai nustebino. Tokios tuščios ir smulkių detalių pilnos darbotvarkės jau senai nemačiau. Nors mieste gausu problemų – nuo spūsčių gatvėse iki prastokai renkamo savivaldybės biudžeto – bet valdžia vis dar gyvena atostogų režimu.

Vasara baigėsi – laikas dirbti! Todėl nusprendžiau surašyti dešimt darbų, kuriuos turėtų atlikti tikrai aktyvi ir žmonių gyvenimu besirūpinanti savivaldybės valdžia:

1) Nedarbas Marijampolėje išlieka didele problema. Todėl siekdami, kad nedirbančiųjų skaičius grįžtų į žemą prieškrizinį lygį turime siekti, kad per artimiausius pora metų Marijampolėje atsirastų 2000 naujų, kokybiškų ir gerai apmokamų darbo vietų. Tai turi būti vienas svarbiausių Marijampolės savivaldybės strateginių tikslų artimiausiu metu;

2) Investicijų pritraukimas yra greičiausia priemonė išspręsti nedarbo problemą ir padidinti vietos gyventojų darbo užmokestį, kuris šiuo metu atsilieka nuo šalies vidurkio. Investicijas į Marijampolę pritraukti gali pati savivalda, bet tam ji pati turi imtis aktyvios „investicijų medžioklės”. Šiam tikslui būtina pertvarkyti savivaldybės administraciją ir įkurti specialų investicijų pritraukimo padalinį, kuris bendradarbiautų su agentūrą „Investuok Lietuvoje”, gebėtų pritraukti, jaunus, modernius specialistus darbui Marijampolėje. Taip pat svarbu didinti Marijampolės investicinį patrauklumą, o tam gali pasitarnauti tokios priemonės, kaip savivaldybės mokesčių mažinimas darbo vietas kuriančiam verslui;

3) Būtina spartinti ir geriau kontroliuoti „Rail Baltica” sankryžų įrengimo darbus. Šiuo metu įgyvendinant sankryžų įrengimo projektą yra per daug chaoso, o visuomenė apie atliekamus darbus nėra tinkamai informuojama. Marijampolės savivaldybės vadovai privalo kuo skubiau paskelbti tikrąją informaciją apie „Rail Baltica” darbų eigą ir užtikrinti, kad įsipareigojimai miesto bendruomenei būtų vykdomi. Pavyzdžiui, aiškiai įvardinti, kada bus įrengiama antžeminė perėja iš Sasnavos g. į Stoties g., nes toks pažadas bendruomenei buvo duotas;

4) Jau šį rudenį būtina sudaryti kompleksinį gatvių, kurios buvo sugadintos atliekant „Rail Baltica” sankryžų įrengimo darbus, tvarkymo planą. 2016 m. šių gatvių rekonstrukcija turi būti vienu svarbiausių savivaldybės veiklos prioritetų;

5) Būtina sudaryti ilgalaikį daugiabučių namų kiemų tvarkymo, vaikų žaidimo aikštelių ir kitos viešosios laisvalaikio infrastruktūros modernizavimo planą. Jam turi būti numatytos savivaldybės lėšos ir aiškiai įvardinta, kada bus įgyvendintas kiekvienas projektas. Turime siekti, kad visi kiemai ir viešoji laisvalaikio infrastruktūra būtų modernizuota per 4 artimiausius metus;

6) Pradedame ruoštis projektui „Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė 2018”, todėl reikia užtikrinti tinkamą šio projekto priežiūrą. Jis turi būti vykdomas skaidriai ir atitikti valstybės šimtmečio minėjimui keliamus aukštus vertybinius standartus;

7) Reikia pertvarkyti savivaldybės administraciją atsisakant departamentų struktūros ir suteikiant didesnius įgaliojimus realius sprendimus priimantiems administracijos specialistams. Atsisakant departamentų struktūros turi būti didinamos savivaldybės administracijos specialistų algos, kurios šiuo metu yra nepadoriai mažos;

8) Laikas sukurti naują savivaldybės antikorupcinę programą, kuri remtųsi savivaldybės veiklos pilnu išviešinimu ir atskaitomybe gyventojams, naujais viešųjų pirkimų skaidrumo standartais;

9) Būtina įgyvendinti savivaldybės įmonių reformą siekiant nustatyti skaidrius jų veiklos tikslus, pradedant realiai matuoti rezultatus, įvedant vadovų rotaciją, nepriklausomų stebėtojų tarybas ir depolitizuojant įmonių administracijas;

10) Šilumos kainų mažinimas atveriant šilumos tinklus konkurencijai ir didinant spaudimą „Litesko” dėl per aukštų kainų, kurios susidaro dėl įmonės uždarumo ir neskaidrių veiklos metodų. Ilgainiui, į pagalbą pasitelkiant Vyriausybę, turi būti siekiama sutarties su monopolininku nutraukimo.

Tai tik keletas darbų, kurių poreikį matau Marijampolėje. Kartu tai savotiškas naujo sezono planas, ties kuriuo ketinu šį rudenį aktyviai padirbėti. Jeigu norite prie šių darbų prisidėti, kviečiu jungtis.

Andrius Vyšniauskas

Marijampolės savivaldybės tarybos narys