X
Menu

Andriaus Kubiliaus laiškas Lietuvai

Andrius KubiliusMieli bendražygiai,

šiandien kreipiuosi į Jus, o drauge per Jus noriu kreiptis į visus Lietuvos piliečius.

Kreipiuosi į Jus kaip kandidatas rinkimuose į Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkus. Šie rinkimai – tai gera proga prabilti Jums ir visai Lietuvai apie tą mūsų valstybės ateities viziją, tas idėjas ir vertybes, kuriomis siūlau remtis žengiant į mūsų politinės jėgos – ir visos Lietuvos – sėkmę.

Mano siūloma vizija – tai stipri ir laisva valstybė, kurioje gyventų gyvybinga tauta, solidari visuomenė ir klestėtų pažangi ekonomika. Manau, kad tai yra tas mūsų Tėvynės, Tautos ir Valstybės vaizdinys, kurio jau dvidešimtį metų siekiame ir kurį įprasminame savo veikla. Kartu tai kelias, kuriuo, susitelkus ir surėmus pečius bendriems darbams, kviečiu žengti Jus ir visus Lietuvos piliečius.

Šiuose rinkimuose sprendžiame, kokia bus mūsų partija, kokia Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai ves Lietuvos žmones į rinkimus. Mano nuomone, mes turime likti ta politinė jėga, kuri savo veikloje ir politinėje platformoje derintų pagarbą tradicijai ir krikščioniškosios Europos vertybėms su pažanga ir veržlumu. Turime likti ta jėga, kuri yra pasiryžusi ir geba ginti Lietuvos valstybingumą visose plotmėse: nuo krašto apsaugos iki energetinės nepriklausomybės. O drauge turime nesiliauti ieškoję naujų idėjų bei inovatyvių būdų, kaip stiprinti mūsų krašto ūkį, sudaryti prielaidas žmonėms kurtis gerovę, solidariai vienyti visuomenę, kurią socialinė ir regioninė atskirtis dabar neretai dalija į „dvi Lietuvas“. Veiksminga, jautri parama šeimai ir bendruomenėms nuo pat pradžių buvo ir toliau yra mūsų prioritetas, siekiant atkurti stiprų ir gyvybingą visuomenės audinį.

Visus mums kylančius iššūkius gebėsime deramai pasitikti tik tuomet, kai ir patys būsime nuolat atsinaujinanti, besimokanti, naujų idėjų ieškanti ir jas kurianti politinė jėga. Štai tokį Valstybės ir mūsų politinės bendruomenės kelią aš Jums siūlau. Jeigu norime juo žengti, mes privalome imtis esminių darbų partijai atnaujinti, jos struktūrų veiklai gerinti, skyriams stiprinti ir naujų, jaunų bei veržlių žmonių išugdymui ateities kovoms.

Esame vienintelė tokia demokratiška politinė partija Lietuvoje, kuri laisvai ir atvirai diskutuoja apie savo ir šalies ateitį. Manau, kad tai yra didžiulis mūsų pranašumas. Savo ruožtu šiose diskusijose aš kviečiu ieškoti tų kelių, kuriais galime parodyti labai aiškų ir efektyvų savo veikimą opozicinėmis sąlygomis, kelių, kuriais galime neprarasdami savo daugialypės vertybinės tapatybės atnaujinti savo politinę platformą, parodant žmonėms tikruosius atsakymus į tas problemas, kurios dabar skaldo Lietuvą. Tai yra išeitys, kurios padėtų mūsų politinei jėgai siekti pergalės ateinančiose rinkimuose visoje Lietuvoje.

Šiuose TS-LKD pirmininko rinkimuose prašau Jūsų asmeninio pasitikėjimo, atmindamas tuos didelius darbus ir pergales, kuriuos išvien surėmę pečius pasiekėme, ir ne mažiau svarbius skaudžius pralaimėjimus, iš kurių mokėmės ir iš kurių kėlėmės drauge su Lietuva, niekada neleisdami užgesti Sąjūdžio idealams, nuo pat pradžių vedusiems ir įkvėpusiems mane ir mus visus.

Nuoširdžiai Jūsų,
Andrius Kubilius

****************

Kandidato TS-LKD pirmininko rinkimuose Andriaus Kubiliaus programa

Nuo Sąjūdžio laikų esame tų pačių vertybių partija ir todėl esame atsakingi už Sąjūdžio Lietuvos ateitį. Šioms vertybėms puoselėti ir skleisti, reikia turėti valdžios instrumentus, todėl keliu ambicingą tikslą – laimėti 2015 m. savivaldybių tarybų ir 2016 m. Seimo rinkimus. Jeigu norime pasiekti šį tikslą, turime:

1. išlaikyti Sąjūdžio vertybinę tapatybę, ypatingą dėmesį skiriant sovietmečio pažeisto visuomenės moralinio audinio atkūrimui. Mes turime visur ir visada ginti modernios nepriklausomos valstybės perspektyvą, tradiciją ir savo darbuose remtis krikščioniškosiomis vertybėmis;

2. parengti jaunus, perspektyvius ir vertybiškus lyderius partijos pergalėms ateityje. Skiriu didžiulį dėmesį partijos jaunimui, naujiems veidams, kurie jau ateinančiuose rinkimuose galėtų imtis lyderystės atskiruose regionuose ir politikos srityse, kurie gali ir geba prisiimti atsakomybę už TS-LKD ir visos Lietuvos ateitį;

3. Lietuvos konservatyvioji modernizacija – tai mūsų vertybinis atsakas į šių dienų Lietuvos ir Europos iššūkius, nes Lietuva turi būti moderni bei globaliai konkuruoti gebanti valstybė. Tai drauge yra būdas pateikti savo konservatyvias vertybes šių dienų žmogui jam priimtina kalba ir forma;

4. panaikinti „Dviejų Lietuvų“ problemą susitelkiant ties naująja regionine ir visuomenę vienijančia socialine politika. Turime energingai kibti į darbus stiprių šeimų skatinimo, švietimo, kultūros, vietos bendruomenių plėtros srityse. Tik taip galime panaikinti socialinę, ekonominę atskirtį, dažnai vyraujantį elgesio skurdą ir atgauti pasitikėjimą kaimiškoje Lietuvos dalyje;

5. atnaujinti TS-LKD politinio veikimo formas. Sukūrėme pirmąją TS-LKD Šešėlinę Vyriausybę, kuri taps realia alternatyva kairiųjų-populistų daugumai Seime. Taip pat stiprinsime prie partijos veikiantį ekspertinį centrą gilesnės TS-LKD politinės minties vystymui, telksime ekspertus ir gerbiamas asmenybes politinei veiklai visoje Lietuvoje: ne tik miestuose, bet ir regionuose.

6. modernizuoti partiją. Partijos modernizaciją pradedame nuo iš esmės keičiamo partijos skyrių finansavimo, suteikiant jiems didesnes finansines galimybes bei laisvę rinktis, ką jie nori daryti, kad laimėtų savo teritorijos savivaldos rinkimus. Šalia to atkuriame TS-LKD profesinių sričių klubus (pvz.: TS-LKD mokytojų, medikų, verslininkų bendruomenės), kuriuose būtų galima keistis idėjomis profesionalų rate. Partijoje bus įdiegta moderni vadybos ir vidinės komunikacijos sistema, kuri padės partijos veiklą orientuoti į narystės partijoje plėtrą, pagalbą skyriams, pasirengimą rinkimams ir užtikrinti objektyvios informacijos apie partiją ir jos politiką sklaidą.