X
Menu

Apie kovo 15-osios Savivaldybės tarybos posėdį

SavivaldybėJau antri metai visų savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų vadovai  pateikia ataskaitas. Atrodo, kad pagal esamą finansinę situaciją ir turimas sąlygas stengiamasi dirbti gerai, todėl ir klausimai įstaigų vadovams  neesminiai, o visų įstaigų įvertinimas – patenkinamai. Jeigu ataskaitos būtų svarstomos ne vieno tarybos posėdžio metu, tada jų svarstymas mažiau virstų į formalumą. Geriau būtų, jei atsiskaitytų ne viena diena visi ir visos, bet atskirai  per tris Tarybos posėdžius, pavyzdžiui:  mokyklos, darželiai, kultūros įstaigos.  Tada būtų rimtesnis nagrinėjimas. TS-LKD frakcija teiks tokį siūlymą kitų metų Tarybos darbų programai.

TS-LKD frakcija svarstė Švietimo centro perėmimą iš Apskrities ir kaip visi, nors abejodama, pritarė, tikėdamasi, kad jo paslaugų reikės kitoms savivaldybėms, kurios darys sutartis ir padės Marijampolės savivaldybėje esančiam Švietimo centrui  išsilaikyti.

Jaunimo tarybos nuostatai, kuriais buvo reglamentuojama įteisinti nedemokratinį pirmininko skyrimo būdą, atrodė netinkami ne tik TS-LKD frakcijai. Todėl Švietimo komitetui pasiūlius, TS-LKD frakcijai, žinoma, pritariant, iš darbotvarkės klausimas buvo išbrauktas.

Sugrįžo siūlymas  Vidgirių kaime Vinco Žilionio vardu pavadinti gatvę. Buvo padarytas vienas darbas: išsiaiškinta, kiek žmonių gatvės pavadinimo nori, ir net surinkti parašai – 40 norinčių, 8 nenorintys.  Klausimo svarstymui ir vėl tinkamai nepasiruošta. Nei gyventojai, nei klausimą pristatinėjantis Gediminas Kuncaitis nepateikė, kokie to žmogaus nuopelnai Lietuvai, kaip – ar labai jai kenkdamas –  tarnavo okupaciniam režimui. Teiginiai, kad neutralus, kad „nei kairys, nei dešinys“ (taip tvirtino tame kaime gyvenantys jo giminaičiai ) – nepatikimi ir apie jo nuopelnus nieko nepasakantys. Tad klausimas dar kartą atidėtas. Pavesta objektyviau išsiaiškinti apie to žmogaus veiklą su istorikais ir Gyventojų genocido centro darbuotojais. Pavojingi precedentai ir net tikriausiai blogo tikslo siekiančios pastangos yra  rodyti sovietinio okupacinio režimo valdžioje buvusius veikėjus kaip Lietuvai nusipelniusius. Tai yra , nors ir ne visi tą supranta , okupacijos neigimas pripažįstant, kad tada buvęs normalus valstybingumas, kurio tęsinys yra dabartinė Lietuvos Respublika. Tokios rūšies pastangos švenčiant Lietuvos atkūrimo dvidešimtmetį  yra sustiprėjusios ir toliau negu Vidgirių kaimas – tai Rusijos renginys ESBO žiemos sesijoje, dalinant sovietinį Lietuvos valstybingumą giriančius leidinius, taip pat ir Seime socialdemokratų organizuota konferencija, joje tvirtinant , kad mūsų dabar kuriama Lietuva yra sovietinės  valstybės tęsinys, t.y. sovietinė ir dabartinė Lietuva  tarsi lygiavertės. Klausimas atidėtas. Atmesti dar nesiryžta. Akivaizdu, kad vien opozicijos balsais to nebūtų pavykę padaryti, tad ir valdantieji socialdemokratai mąsto. Sveikintini ta proga, nes kai pernai vasarą tvirtino Marazo gatvės pavadinimą Želsvelėje, deja, to nebuvo.

Ilgai kalbėta ir svarstyta dėl Futbolo klubo įstatinio kapitalo didinimo. Kaip susitvarkyti (pernai Taryba paskyrė  pinigus,  pažeisdama tvarką) ir kas atsitiks, tą padarius pavėluotai? Nutarta, kad neatsitiks blogai – reikia taisyti klaidą ir įstatinį kapitalą nutarta padidinti. TS-LKD frakcija susilaikė manydama, kad viską reikia daryti laiku.

Panašiai pavėluotai Laisvalaikio ir užimtumo centrui perduotas turtas, kurį jis jau seniai naudojo ir tik reikėjo įteisinti. Geriau vėliau negu niekada. Kažkodėl taip dažnai atsitinka Savivaldybės tarybai – pirma daroma , o po to analizuojama, ar gerai padaryta.

Personalinis priedas Socialinės pagalbos centro direktorei patvirtintas be TS-LKD frakcijos balsų – krizės metu priedai neturėtų būti skiriami.

Sprendžiant, ką reikėtų daryti, jeigu susirgtų ar dėl kitų priežasčių negalėtų eiti pareigų ir meras (jau serga), ir vicemeras,  TS-LKD nepritarė pasiūlymui, kad tokiu atveju pareigas eitų patarėjas sporto ir kultūros reikalams. Įstatyme yra numatyta, kad trečdalis Tarybos narių gali sušaukti tarybos posėdį: tokiu atveju sušauktų ir laikinai einantį pareigas merą išsirinktų. Valdančiajai daugumai atrodė kitaip, ir priimtas nutarimas, kad tokiam atvejui atsitikus, Tarybai laikinai vadovautų mero patarėjas sporto ir kultūros reikalams. Dabar šias pareigas turi R. Vitkus.

Marijampolės savivaldybės tarybos nariai

Kostas Jankauskas, Gražina Trimakaitė