X
Menu

APIE TS-LKD MARIJAMPOLĖS SKYRIŲ

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės skyrius – tai stipri ir aktyvi Marijampolės savivaldybės politinė bendruomenė. Nuo pat skyriaus įkūrimo 1993 m. mes politinėje veikloje remiamės šiuolaikinės konservatyviosios minties, krikščioniškosios demokratijos, tautiškumo, patriotiškumo, moralės ir teisingumo principais.

Siekiame, kad Marijampolėje:

  • iš esmės pagerėtų žmonių gyvenimo kokybė;
  • būtų saugu ir patogu gyventi;
  • būtų sudarytos sąlygos jaunimui grįžti, dirbti ir kurti šeimas Marijampolėje;
  • moderni, savalaikė ir kvalifikuota medicinos pagalba būtų prieinama visiems bendruomenės nariams;
  • būtų užtikrintos sąlygos verslo plėtrai, efektyviai ekonomikai, kuri būtų glaudžiai susijusi su žmonių socialinių garantijų didėjimu;
  • savivaldybės politikos atvirumas ir skaidrumas, administracijos sąžiningumas, administravimo modernumas ir teisingumas taptų pagrindu šiuolaikiškai savivaldai mūsų savivaldybėje;
  • mokyklos ugdytų kūrybingus ir dorus asmenis, Tėvynę mylinčius bei pasiryžusius ją ginti piliečius;
  • jaunimas būtų gerbiamas ir būtų sudaromos puikios sąlygos jaunimo aktyvumui plėtotis;
  • šiuolaikinis gyvenimo veržlumas būtų suderintas su istorijos patikrintomis tradicijomis.