X
Menu

Apie priekaištus, kurie ne viską paaiškina

Gražina Trimakaitė„Miesto laikraštyje” 2010-01-12 yra straipsnis „Tarybos pasisiuntinys Baltarusijoje“. Tai yra vienas iš nedaugelio visuomenės atsiliepimų apie pirmąsyk Marijampolės savivaldybės taryboje susidariusią padėtį, kai vienas Tarybos narys nevykdo savo pareigų ir turėtų arba galėtų netekti mandato. Pažiūrėkime, ką apie tai kalba Savivaldos įstatymas, kas ir kokiu būdu į tai turi reaguoti. Etikos komisija (…) teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs tris iš eilės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties.

Arūnas Plečkaitis yra praleidęs daugiau negu tris, pateisinęs tik vieną, o ateityje praleisimus – visus avansu pateisino, parašydamas: Būsiu komandiruotėse. Tad Etikos komisijai galvosūkis: ar pateisinama priežastis? Minėtame straipsnyje keliamas klausimas: kaip jis pats save išsikomandiravo? Etikos komisija, žinoma, gali jo paklausti (jeigu atsakys), kas jį į Minską komandiruoja. Ne Savivaldybės taryba tą daro, o taip lyg ir teigiama straipsnyje, kad Tarybos nario mandato turėjimas kažkokiu būdu jam padėjo atsidurti Baltarusijoje. Taryba nei padėjo, nei išsiuntė, tik jo buvimą ten pakenčia – taip būtų teisinga sakyti, ir straipsnio pavadinimas „Tarybos pasisiuntinys“, net ir dvelkiantis humoru – netiktų.

O jeigu nelankymo priežasties nevadinsime komandiruote, bet tiesiai pasakysime, kad jis Lietuvoje bankrutavo ir į Baltarusiją išvyko pinigų uždirbti, ir tai yra priežastis, kad posėdžių nelanko. Gali būti, jog ir uždirbinėja tam, kad nors dalį skolų sugrąžintų – tą ir straipsnio autorius, juokais arba rimtai, bet teigia. Jeigu taip būtų, tada jo poelgio nė neetišku negalėtume pavadinti.

Rašoma, kad dalį technikos išsivežė ir kad antstoliai jos ieško. Jeigu tai nusikalstamas veiksmas, ne tik antstoliai turto, bet ir teisėsauga turtą paslėpusio savininko turėtų ieškoti. Kadangi neieško, reikia suprasti, kad padaryta įstatymų nepažeidžiant.

Ar etikos normas pažeidžiant, bus ateityje matyti – ar bandys grąžinti skolas, tarkim, nuo birželio mėnesio, kada užuominomis yra pažadėjęs sugrįžti, ar apsigyvens, tęs veiklą ir krausis turtus kaimyninėje šalyje. Tada neetiška, bet kol ateitis neatėjo, Etikos komisija, kaip ten bus – negali pasakyti.

Ir nuo rinkėjų pageidavimų priklauso, ar galima priežastį pateisinama traktuoti.

Jeigu rinkėjai aiškiai būtų nepatenkinti padėtimi, kad vienas jų išrinktas Tarybos narys jų jam pavestų pareigų nevykdo, Etikos komisijai būtų lengviau nuspręsti, kad reikia rekomenduoti mandatą atimti. Rinkėjai kol kas tyli. O gal ir jie savo tylėjimu pateisina – tegul uždarbiauja?

Pasirodantis antras straipsnis Arūno Plečkaičio tema „Miesto laikraštyje“ jau yra šioks toks bruzdėjimas. Gaila, kad straipsniuose daugiau kalbama apie Arūno Plečkaičio vadovaujamos įmonės bankroto padarytą žalą: dėl to reikalo Savivaldybės taryba niekuo dėta, ir atėmus mandatą ta žala vargu ar sumažėtų.

Suklustume, jeigu atsirastų skundai, kad visuomenė jaučia žalą dėl apleidžiamo Tarybos nario darbo ir posėdžiuose nedalyvavimo, kad tuo visuomenė piktinasi, o ne vien bankrotu ir skolomis.

Tai būtų ir Tarybos, ir Etikos komisijos kompetencija, ir lemtų jos sprendimą, ar galima praleidinėjimus pateisinti. Tuo tarpu dabar: šioks toks praleidinėjimų pateisinimas yra, žalos darymu nusiskundžiančių neatsiranda – tad kaip Komisijai apsispręsti? Bet straipsnis yra paraginimas; kai bus Etikos komisijos posėdis, sprendimas, žinoma, ne tik nuo Komisijos pirmininkės priklausys. Komisijoje yra 6 nariai, iš jų keturi – iš valdančiosios koalicijos, tad pagal paprastą skaičiavimą jų balsai turi nulemti.

Keli žodžiai apie tai, kas straipsnyje bandoma aiškinti, o būtent: kodėl valdančioji koalicija nerodo noro jų pusėje esančią tuščią vietą užpildyti? Sakoma, kad trečias numeris yra ir vietoj Plečkaičio į Tarybą gali ateiti valdantiesiems neparankus žmogus. Jeigu taip tikrai yra ir jeigu jis labai neparankus, tai valdančiųjų pastangos, kad neateitų, žymiai didesnės turėtų būti, o dabar yra tik vangus nenoras. O TS-LKD frakcija dar nesikreipė (raštu, nes žodžiu ne kartą pakalba) dėl mandato atėmimo ne dėl galinčios grėsti galimybės imti valdžią, kaip straipsnyje parašyta, bet dėl paprasto mano paaiškinimo (irgi žodžiu) kad dar iki šiol Etikos komisijoje nuotaikos mandato atėmimui nebuvo palankios, kad praleidinėjimų priežastys dar įtikinamos, o ir kreiptis turėtų tie, kurie turi būti daugiau suinteresuoti.

Gražina Trimakaitė

Savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkė