X
Menu

Apie TS-LKD frakcijos ir MJOTAS valdybos susitikimą

Ketvirtadienį Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos Marijampolės savivaldybės taryboje nariai ir Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritasis stalas“ (MJOTAS) valdybos nariai susitiko pasišnekėti apie jaunimo ir jaunimo organizacijų problemas Marijampolėje. Susitikimą inicijavo TS-LKD frakcija . Naujajai MJOTAS valdybai tai buvo pirmasis tokio pobūdžio susitikimas su Savivaldybės politikais.

Susitikimo metu buvo diskutuojama apie Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (JRT) darbą bei jaunimo užimtumo programos įgyvendinimo peripetijas. Savivaldybės tarybos narys Kostas Jankauskas ironizuodamas pabrėžė, jog tarybos nariai svarstydami jaunimui aktualius klausimus gali pasikliauti tik asmeniniais patyrimais, kurie ne visada sutampa su jaunimo pozicijomis. Siekiant tai pakeisti yra būtina žymiai aktyvesnė MJOTAS iniciatyva, ypatingai pristatant jaunimo poziciją taryboje svarstomais klausimais. MJOT pirmininkas Marius Čeponas į tai atsakydamas teigė, jog pirmiausiai jaunimo pozicijas stiprinti yra bandoma per specialiai tam sukurtą instituciją – Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. Deja, kaip teigė susitikimo moderatorius, dažniausiai tai, kas priimama jaunimo reikalų taryboje, joje ir lieka.

Savivaldybės tarybos narys Linas Bieliauskas klausė: ar kartais didžiausia JRT problema nėra jos vadovybė? Frakcijos seniūnas Valdas Pileckas taip pat priekaištavo į JRT deleguotiems savivaldybės tarybos politikams, kad jų indėlis ir aktyvumas šioje institucijoje yra akivaizdžiai menkas. Tai puikiai atskleidė praeitais metais jaunimo organizuotoje konferencijoje apie jaunimo politiką, kurioje nei vienas JRT narys, deleguotas atstovauti savivaldybės tarybos pozicijai, nedalyvavo.

MJOT valdybos nariai sutiko, jog JRT problema iš tikrųjų yra susijusi su Jaunimo reikalų koordinatore, su kuria reikia nuolatos kovoti dėl to, kad jaunimui svarbūs klausimai nestrigtų savivaldybės biurokratiniame aparate. Marius Čeponas pastebėjo vieną ypač pozityvų dalyką, dėl kurio reikėtų dėkoti Seimo nariui Arvydui Vidžiūnui. MJOTAS į jį kreipėsi su prašymu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje inicijuoti pavyzdinių Jaunimo reikalų tarybos nuostatų persvarstymo procesą. Seimo nario kreipimusi socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas šio klausimo sprendimui sudarė darbo grupę, kurioje dalyvauja ir MJOTAS valdybos narė Rūta Labalaukytė. Darbo grupė naujus pavyzdinius Jaunimo reikalų tarybų nuostatus parengs iki rugsėjo mėnesio bei, tikėtina, taip užbaigs ne tik Marijampolėje, bet ir kitose Lietuvos savivaldybėse kylančias batalijas dėl problemiškos savivaldybių Jaunimo reikalų tarybų veiklos reglamentacijos. Iš esmės MJOTAS iniciatyva ir padedant Seimo nariui Arvydui Vidžiūnui bus išspręstas ypatingai daug diskusijų sukėlęs jaunimo politikos klausimas.

Susitikimo metu didelis dėmesys skirtas šiais metais besibaigiančiai Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programai. Šiais metais užimtumo programos vykdymui pagaliau per didelius JRT narių vargus buvo skirta bent 20 tūks. litų. Tai labai mažai, nes projektus į programą pateikė apie 13 Marijampolės jaunimo organizacijų. Didžiausią nerimą šiuo metu, pasak MJOT valdybos, kelia užimtumo programai teikiamų projektų vertinimas. Į komisiją, kuri vertins šiuos projektus, savivaldybės administracija atsisakė įsileisti jaunimo atstovų. Taip pat didžiulį nerimą kelia kriterijų lentelės, pagal kurias vyks projektų vertinimas. Jos neatitinka pakoreguotos projektinės paraiškos, todėl projektų vertinimas gali būti neobjektyvus. TS-LKD frakcijos nariai sutiko su MJOT valdybos narių pozicijomis dėl visų teisinių jaunimo užimtumo programos niuansų problematikos, stebėjosi pačios programos neapibrėžtumu bei nekonkretumu, nes galima vykdyti visokius projektus, pradedant sporto ir kultūros sritimis bei baigiant pilietinėmis iniciatyvomis. Toks programos neapibrėžtumas puikiai atsiskleidė dalyvių diskusijoje. Savivaldybės tarybos narys Linas Bieliauskas akcentavo, kad jau daugybę metų savivaldybė nesugeba išspręsti problemos dėl jaunimo šokių organizavimo. Tai, pasak jo, galėtų būti bandoma spręsti jaunimo organizacijų iniciatyva šios užimtumo programos projektu. MJOTAS valdybos narys Artūras Vicoskis paprieštaraudamas politikui pabrėžė, jog šios programos projektai turėtų būti labiau nukreipti į pilietines iniciatyvas. Tuo tarpu TS-LKD frakcijos seniūnas Valdas Pileckas ir MJOTAS valdybos narys Arūnas Adomynas pabrėžė, jog jaunimo užimtumo problema suaktualėja vasarą, kai užsidaro mokyklos. Dėl šios priežasties dabar yra labai svarbus sporto infrastruktūros ir sportinės veiklos organizavimo klausimas. Mokykloms trūksta atvirumo, nes jų sportine infrastruktūra ir inventoriumi ne mokslo metų metu jaunimui pasinaudoti yra sudėtinga. Valdas Pileckas atkreipė dėmesį į prieš dvejus metus savivaldybės patvirtintą sporto aikštynų atnaujinimo programą, kuri nėra vykdoma. Jei ši programa būtų įgyvendinta, jaunimui ir visai savivaldybės bendruomenei būtų atvertos galimybės nevaržomai visus metus naudotis moderniomis krepšinio ir futbolo aikštelėmis bei kita sportine infrastruktūra. Tai tikrai prisidėtų prie prasmingesnio jaunų žmonių laisvalaikio paskatinimo. TS-LKD frakcija pasiūlė savo pagalbą MJOTAS valdybai tarpininkauti, kad savivaldybės administracija ar vadovybė labiau bendrautų, kreiptų dėmesį į jaunimo problemas, atsižvelgtų į jų interesus, nes frakcijos nariai turi ilgametę patirtį bendraujant su ne itin draugiškais savivaldybės administracijos biurokratais.

Galiausiai susitikimo metu buvo aptarta galimybė Marijampolėje kitų savivaldybių pavyzdžiu įsteigti Atvirąjį jaunimo centrą. Tokiame centre galėtų burtis neformalus jaunimas ir jaunimo organizacijos, jaunimas čia dalintųsi savo patirtimi ir galėtų rasti prasmingos veiklos laisvalaikiui. Atvirasis jaunimo centras galėtų būti steigiamas Marijampolės savivaldybei bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei įsikurti dabartinėse MJOTAS patalpose Rasos gatvėje, kurios priklauso savivaldybei. TS-LKD frakcijos nariai apie tokią idėją jau buvo girdėję ir ją stipriai palaiko bei stebisi, kodėl šį pastatą, kuris labai tinkamas jaunimui, savivaldybės administracija jau trečią kartą bando parduoti. Šį kartą už tikrai mažą sumą, kuri neatitinka realios pastato vertės.

Taigi, susitikimas buvo labai nuoširdus ir konstruktyvus. Jo metu buvo išsakytos jaunimui aktualios problemos ir savivaldybės tarybos narių lūkesčiai. Taip pat įsipareigota, jog MJOT valdybos ir JRT nariai, deleguoti atstovauti jaunimo interesams, dalinsis informacija apie tai, ką galima padaryti, jog jaunimo situacija Marijampolėje pagerėtų, o TS-LKD frakcijos nariai įsipareigojo visada palaikyti jaunimo poziciją. Taip pat TS-LKD frakcijos nariai prašė MJOT narių nesikuklinti ir, jei yra kokių nors problemų ar pageidavimų, juos drąsiai išsakyti, kartu ieškoti sprendimo būdų.

Parengė Andrius Vyšniauskas