X
Menu

Arvydo Vidžiūno sveikinimas Valstybės atkūrimo dienos proga

Arvydas VidžiūnasValstybės atkūrimo dienos proga sveikinu visus Marijampolės, Sūduvos ir visos Lietuvos piliečius!

Linkiu vilties ir tikėjimo. Tikėjimo savimi, savo vaikais, sava valstybe, geresne ateitimi, savo kaimynu ir bendruomene, mūsų tautoje glūdinčiomis jėgomis, kurios per amžių ūkanas iškėlė, sukūrė ir globoja tikrove tapusią viziją – nepriklausomą Lietuvos Respubliką!

Ši valstybė yra ne vien mūsų protėvių, mūsų tėvų, garbingų karių, laisvės kovotojų ir istorijos vadovėlių nuosavybė. Ji yra mūsų pačių ir jau šiandien – mūsų vaikų. Todėl kad ir kaip kritiškai žvelgtume į šiandieninę jos būklę, tik mes patys esame atsakingi už tai, kad Lietuva taptų mylinti Tėvynė visiems, ne vien tiems, kuriems pasisekė. Kad ji taptų valstybe, kurioje nė vienas nėra užmirštas ir kurioje nė vienam nėra trukdoma gyventi pagal Dievo ir Konstitucijos vertybes. Kad ji taptų vieta, kurioje žmonės išmintingai geba apsiginti nuo pykčio, netikėjimo, nuo neatsakingų pažadų, o jų rinkti atstovai pilietiškai drąsiai priima šalies ir jos piliečių ateičiai būtinus sprendimus. Tokia Lietuva bus pagarbos ženklas jos kūrėjams ir visai garbingai istorijai. Tokia Lietuva atlaikys visus pasaulio sunkmečius ir globalizacijos vandenynų audras.

Tokia Lietuva bus mūsų vaikų valstybė.

Teisinga ir garbinga.

Globojanti.

Laiduojanti kūrybos galimybes ir pasiturimą gyvenimą.

Vienintelė.

Dr. A. Vidžiūnas

LR Seimo narys