X
Menu

Arvydo Vidžiūno sveikinimas

av-kaledinis-atvirukasMarijos miesto žmonės!

Nuoširdžiai sveikinu visus, švenčiančius šventųjų Kalėdų stebuklą ir žengiančius į Naujuosius metus!

Linkiu sveikatos, sutarimo ir Dievo globos, tvirtinančios žmonių santykius ir valstybės pamatus.

Šie metai buvo nelengvi, ypač silpniausiems, pažeidžiamiausiems mūsų žmonėms. Valstybė buvo visiškai neparengta atlaikyti užgriuvusios pasaulio krizės. Daug dalyta netiesos. Ir žmonių gyventa per dideliuose medžiaginiuose lūkesčiuose.

Dabar turbūt visų imta gyventi kukliau, gal ir sąžiningiau, išsaugotas litas, valstybei ir žmonėms naudingai išardytas energetikos „liūtas”, pamažinta valdininkų, gyvenama daug daug taupiau, stipriai apipjaustytos valdžios išlaidos, vėl galime pigiau skolintis rinkose, sugebame išmokėti atlyginimus, pensijas, kad ir šiek tiek porai metų pamažintas.

Neabejoju, visų solidarumas, kantrybė, verslo gebėjimai, planuojamas pasaulio rinkų atsigavimas, gausi Europos parama ateinančius metus padarys sėkmingus, žmonės labiau patikės savimi ir savo valstybe. O susigrąžintos ar atrastos vertybės padarys žmonių gyvenimą tikresnį ir prasmingesnį.

Tikiuosi, bus sveiki Jūsų Tėveliai, seksis visai šeimai, visiems mylimiems ir artimiems žmonėms.

Labiausiai visiems linkiu tikėjimo. Tikėjimo Dievu ir Jo Bažnyčia, tikėjimo draugu ir kaimynu, tikėjimo savimi, savo rytojumi, tikėjimo meile, artimais žmonėmis, savąja valstybe. Tikėjimas juk daro stebuklus. Tikėjimas gelbsti liūdnus, vienišus ir nelaimingus. Tikėjimas stato bažnyčias, kuria valstybes ir daro turtingus tų valstybių žmones. Ir išveda tas valstybes iš didžiausių sunkmečių.

Visiems linkiu matyti aplinkui ir žmonėse daugiau šviesos, mažiau blogų dalykų, matyti gerus žmones ir jų darbus, turėti daugiau optimizmo, mažiau agresijos ir nepasitenkinimo, daugiau pasiraginimo, mažiau pavydo ir pykčio.

Ir tegul šis tikėjimas, jaukus namų pasaulis ir niekada niekieno nenugalėto kūdikėlio Jėzaus pavyzdys kuria nemarią viltį, kad 2010-iaisias viskas bus gerai.

Dr. Arvydas Vidžiūnas,

Seimo narys