X
Menu

Ataskaitinis – rinkiminis skyriaus susirinkimas

2016 m. vasario 28 d. (sekmadienį) 11.00 val. kviečiamas TS-LKD Marijampolės skyriaus ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas, kuris vyks Marijampolės savivaldybės administracijos I aukšto salėje (J. Basanavičiaus a. 1). 

Darbotvarkė: 1. Įžanginė dalis (svečių pristatymas, pirmininkaujančių ir sekretoriaujančių rinkimas, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas). 2. Skyriaus pirmininko ataskaita. 3. Revizijos komisijos ataskaita. 4. Etikos komisijos ataskaita. 5. Skyriaus pirmininko rinkimai (kandidatų pasisakymai, agitacija, slaptas balsavimas). 6. Skyriaus pirmininko pavaduotojų skaičiaus nustatymas ir tvirtinimas (teikia pirmininkas). 7. Renkamų skyriaus tarybos narių skaičiaus nustatymas ir jų rinkimas. 8. Revizijos komisijos narių skaičiaus nustatymas ir jų rinkimas. 9. Iždininko skyrimas. 10. Etikos komisijos narių skaičiaus nustatymas ir jų rinkimas. 11. Deleguojamų narių į TS-LKD suvažiavimus rinkimai. 12. Kiti klausimai.

Skyriaus grupėse iškelti kandidatai:

S. Andriuška,

K. Jankauskas,

E. Kuralavičienė,

V. Pileckas,    

R. Taurokienė,

K. Traškevičius,

J. Vaičiulis,

A. Vyšniauskas.

TS-LKD Marijampolės skyriaus taryba