X
Menu

Bibliotekoje – kilnojamoji paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 20-mečiui paminėti

Lietuvos centriniame valstybės archyve saugoma virš 30 tūkstančių fotodokumentų apie atkurtos Lietuvos gyvenimą po 1990 metų. Iš didžiulio kiekio fotodokumentų išrinkti charakteringiausi – geriausiai iliustruojantys įvykius ar asmenis – apie 100 vienetų negatyvų. Prisiminti svarbiausi naujausių laikų istorijos etapai, atlikta istorinės literatūros paieška, buvo konsultuojamasi su istorikais, vykdytas fotodokumentų anotacijų bei metrikos tikslinimas.

Parodai atrinkti ir pristatyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo fotodokumentai, atspindintys Lietuvos kelią į Laisvę, Sąjūdžio darbus, visuomenės pasiryžimą. Fotodokumentai pasakoja apie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmosios sesijos eigą, Signatarų diskusijas. Parodoje galima pamatyti ir palaikymo akcijas, mitingus, skirtus Lietuvos Nepriklausomybei paremti, prosovietinio judėjimo ,,Jedinstvo“ pasipriešinimą bei pirmuosius svarbiausius žingsnius, įtvirtinant atkurtą Lietuvos valstybę; nueitą kelią, siekiant Europos Sąjungos narystės. Tai gausaus autorių būrio: J.Juknevičiaus, A.Sabaliausko, V.Ščiavinsko, R.Jurgaičio, P.Lileikio, S.Laukio, R.Šuikos, A.Žižiūno bei kitų autorių darbai.

Parinkti didelio formato (85×200 cm) mobilūs stendai, kuriuose motyvuotai ir vaizdžiai išdėstytos fotodokumentų kopijos su aprašais.

Parodą iniciavo Švietimo ir mokslo ministerija, parengė Lietuvos centrinis valstybės archyvas. Kilnojamosios parodos eksponavimo koordinatorius – Lietuvos jaunimo turizmo centras.