X
Menu

Biudžetas trims mėnesiams – iš 02 25 d. Savivaldybės tarybos posėdžio

trimakaite-grazina-img_0990Posėdžio metu buvo svarstomas ir priimtas biudžetas. TS-LKD frakcija už jį nebalsavo. Keli Frakcijos nariai pasakė jam priekaištus. Kostas Jankauskas priminė neseniai Taryboje priimtą strateginį planą , kuriame pasakyta, jog tikimasi, kad biudžeto didėjimo tendencija išliks. Šių metų biudžetas rodo, kad neišliko. Siūlomas priimti biudžetas yra dirbtinai sumažintas; Kostas Jankauskas siūlė jį didinti 3,5 milijono litų. Nurodė, iš kur paimti tuos milijonus: iš žemės mokesčio – 0,5 milijono, iš žemės nuomos mokesčio – milijoną, iš nekilnojamojo turto mokesčio – milijoną, iš rinkliavų – milijoną. Šias papildomas pajamas nukreipti : aplinkos valdymui – 2 milijonus, socialiniams poreikiams – 0,5 milijono. Tada biudžetas , dabar esantis orientuotas į administracijos poreikius, socialiai nejautrus ir neužtikrinantis aplinkos lygio palaikymo, būtų labiau skirtas bendruomenės poreikių tenkinimui ir pagalbai sunkiai gyvenantiems žmonėms. Ir paklausė: kodėl nors visi sutariame, kad biudžetas bus viršytas 10 milijonų, neparuošėme susitarimo, kam bus panaudotos virš plano gautos lėšos?

Kęstutis Traškevičius kalbėjo, kad valstybės biudžetas šiemet mažiausias per pastaruosius 4-erius metus. Savivaldybės biudžetas ne tik dirbtinai sumažintas , bet ir keista logika vadovaujamasi, nes bendros pajamos sumažėjusios 9 procentais, o aplinkos lėšos visoms įmonėms didinamos 5-6 procentais. Sakoma, kad dėl padidėjusios minimalios algos įmonėms skiriama daugiau lėšų. Gal ir neblogas buvo sprendimas didinti minimalią algą, bet turėjo būti numatytos lėšos jam įgyvendinti,-svarstė Kęstutis. Jis sakė, kad padidinant minimalią algą savivaldybėms užkrauta didelė našta, kad tai esąs neapgalvotas naujosios Vyriausybės sprendimas. Jis taip pat nusistebėjo, kodėl administracijai didinama lėšų 312 tūkstančių litų, nors ten nebuvo už minimalią algą dirbančių žmonių;  tad didinama greičiausiai dėl to, kad darbuotojų 8-iais padaugėjo, ir dar priedai norimi išlaikyti. O administracijos darbuotojų profsąjungos raštas Kęstutį Traškevičių nustebino savo ciniškais argumentais, esą jiems atlyginimai buvo  mažinti ir neatstatyti, ir infliacija pajamas mažinanti  – tarsi tų dalykų nebūtų švietimo, kultūros ir dar daugeliui kitų sričių darbuotojų, o administracijos darbuotojai būtų labiausiai skurstantys Lietuvos gyventojai. Kęstutis Traškevičius pažymėjo, kad kaip ir kiekvienais metais yra supriešinami kultūra ir sportas. Šiemet asignavimai sportui didinami 106 tūkstančiais, kultūrai mažinami 211 tūkstančių – jis siūlė, tiesa, ne atimti iš sporto, bet nedidinti administracijai ir tuos pinigus  perduoti kultūrai.

Petras Pavilonis klausė, ar numatyta biudžete lėšų miesto ribų žymėjimui; dėl jų, blogai pažymėtų, jau vyksta teismai. Jis pakomentavo, kad visi supranta, jog biudžetas yra dirbtinai sumažintas ir tvirtinamas daugiausiai trims mėnesiams, o kodėl nenorima prisiimti visiems metams atsakomybės, kaip paprastai turi būti – nėra paaiškinimo.

Visų pasisakymus apibendrindamas Valdas Pileckas padėkojo biudžeto rengėjams – esą visi tik priekaištauja, o už darbą, kad ir netobulai dėl kurių nors priežasčių padarytą, reikia ir dėkoti. Pagyrė biudžeto komiteto pirmininką, atvirai pasakiusį, kad biudžetas galėjęs būti didesnis. Pakartojo ir kitų Frakcijos narių sakytus dalykus, kad dėl lėšų trūkumo aplinkai ir socialinėms reikmėms žmonių yra pagrįstai priekaištaujama. Biudžetas nesubalansuotas , nepatenkina visuomenės lūkesčių,  ir TS-LKD frakcija už jį nebalsuos, – tokia Frakcijos seniūno Valdo  Pilecko kalbos išvada.

Tuoj po biudžeto buvo svarstomas 5 milijonų ilgalaikės skolos paėmimo klausimas. Kęstutis Traškevičius klausė, kokia yra skolinimosi dinamika ir ar pavojingai neartėjama prie leistinos ribos – jam atsakyta, kad riba dar nepasiekta. Petras Pavilonis stebėjosi , kad ne tik esamiems, bet ir būsimiems, dar nesugalvotiems  projektams numatyta skirti 100 000 litų.

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijų 2013 metų veiklos programų patvirtinimo Kęstutis Traškevičius pastebėjo, kad visur  nurodomi  vertinimo kriterijai,  kaip gyventojams patinka seniūnijos darbas, ir klausė kaip ta gyventojų nuomonė sužinoma? Atsakymas nebuvo labai aiškus – tarsi būna taip, kad norintys užpildo specialią anketą.  Kostas Jankauskas nurodė, kad yra kitų savivaldybių (pav., Šakiuose)  gerų pavyzdžių, kai seniūnai tampa visos seniūnijos veiklos ašimi, taip pat ir finansinės –  turi asignavimus. Atsakyta, kad pas mus patys seniūnai to nenori, nes reikėtų buhalterių ir kita.

Valdas Pileckas domėjosi, kiek namų jau yra numatyta renovacijai. Jam atsakyta: 41 mieste, 17 kaimuose, o dėl kriterijų, kuriuos pirmiau renovuoti, dar bus tariamasi ministerijoje.

Kęstutis Traškevičius siūlė kitaip negu numatyta skirstyti iš privatizavimo gautas lėšas ir siūlomus skirti administraciojs 1-ojo aukšto salės remontui 20 tūkstančių skirti Degučių darželio tvorai tverti,o administracijos salę remontuoti iš jau administracijai skirtų asignavimų.

Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos didžiosioms įmonės – „Vernitui“, Pieno konservams, Futbolo klubui – sukėlė diskusiją. Valdas Pileckas domėjosi, kuo vadovaujantis atskiroms įmonėms mokesčiai nevienodai mažinami ir siūlė balsuoti už kiekvieną įmonę atskirai. Kęstutis Traškevičius priminė, kad kriterijai, kas ir už ką nuo mokesčių atleidžiami arba mokesčiai mažinami, jau buvo nustatyti, bet šiuokart jų nesilaikoma ir žadama kurti naujus; dabartinėms kelioms paprašiusioms mokesčiai mažinami tarsi neturint bendrų kriterijų. Kad jų nėra arba buvusieji nepakankami, yra blogas precedentas, ir prašančiųjų sumažinimų – atleidimų gali daugėti. Jis paklausė, ar atsitiks kas blogo, jeigu mėnesiui mažinimus atidėsime ir grįšime prie klausimo jau turėdami kriterijus. Jam atsakyta, kad  eis delspinigiai , didės skolos ir jei jau apsisprendžiame toms įmonėms padėti – reikia daryti dabar. Kriterijai greitu laiku tikrai bus.

Petras Pavilonis  svarstant   aplinkos apsaugos rėmimo programą klausė, ką už skiriamus 1000  Lt įmanoma padaryti gyvūnų daromai žalai atlyginti; jam atsakyta, kad vielos sietu bus aprišti medžiai, kad jų negraužtų bebrai vietose, kur šie gyvūnai darbuojasi.

Dėl mokyklų tinklo pertvarkos Kęstutis Traškevičius klausė, kokie pliusai ar minusai bus dėl atsiradimo Marijampolėje dar vieno mokyklos tipo – progimnazijos; atsakyta, jog tai būtinybė, nes mažėja mokinių. Kostas Jankauskas klausė, ar ne laikas jungti ar kitaip partvarkyti mokyklas, nes mokinių mažėja, mokyklų – ne, ir aplinkos lėšų poreikis nemažėja. Meras atsakydamas pasvarstė, kad iš darželių- mokyklų bus atimami mokiniai ir jie turės užsiimti tik ikimokykliniais vaikučiais, o gal ir emigravusios jaunos šeimos su vaikais pradės grįžinėti, tad mokyklų skaičiaus dar neskubame mažinti.

Gražina Trimakaitė klausė, kodėl korupcijos prevencijos plane nurodytiems darbams atlikti nenumatomos lėšos ir ar tai nereiškia, kad tie darbai nebus vykdomi.

Yra prašoma ir pateiktas sprendimas apmokėti gydytojo – kardiologo rezidentūrai tam, kad mokslą pabaigęs, atvyktų dirbti į Marijampolę, kurioje šių specialistų trūksta, o ir esamų amžiaus vidurkis yra 65-eri metai. TS-LKD frakcijos nariai nors ir pritarė, kad tą daryti reikia, bet Kostas Jankauskas priminė dabartinio sveikatos  ministro socialdemokrato žodžius, kad tuoj bus gydytojų priverstinis skyrimas į darbo vietas, tad kam mums be reikalo pinigus mokėti, kad kažkas dirbti atvažiuotų, o meras atsargiai išreiškė netikėjimą, kad tas ministro žadamas dalykas įvyks, nes į praeitį negrįžtama. Kęstutis Traškevičius domėjosi, ar jau žinomas kandidatas toms mūsų lėšoms gauti, kodėl Tarybai tas žmogus nepristatomas ir gal būtų gerai sužinoti,  kieno esąs  giminė. Atsakyta, kad kandidatas žinomas, o pristatyti nereikia.

Dėl naujai įvardinamos Kvamo (Norvegija) gatvės Kęstutis Traškevičius klausė, ar ne per prasta, kad tokia gatvė atsirandanti ne mieste; jam atsakyta, kad Mokolų kaimas arba nors jo dalis tuoj būsianti mieste.

Dėl planuojamų valdžios atostogų Kostas Jankauskas klausė, kodėl  kartu išeina atostogų meras ir jo pavaduotojas Gintas Stankevičius; atsakyta, jog problemų nebūsią, nes bet kurį pareigūną iš atostogų galima iškviesti, reikalui atsitikus.

Pristatytos Savivaldybės komitetų ir kelių komisijų ataskaitos. Petras Pavilonis atsakinėjo į jo vadovaujamam komitetui pateiktus klausimus: tai buvo klausimas apie MRATS,ą ir jo siųstus gyventojams grasinančius laiškus; Petras Pavilonis pasakė, kad jam buvo pavesta su direktorium pasikalbėti ir jis tai padarė. O dėl nevienodų atliekų šalinimo įkainių savivaldybėse turi būti svarstoma Taryboje. Kostas Jankauskas pasakė, kad jau metai praėjo nuo “ Šilumos tinkluose“ vykusio posėdžio, kuriame buvo pažadėta paruošti sutarties su LITESKO peržiūrėjimo projektą . bet tai nėra padaryta. Atsakyta, kad yra sudaryta komisija, kad jos pirmininkas – Sigitas Valančius (LSDP), ir kitą  posėdį bus paprašyta komisijos atsiskaityti.

Kęstutis Traškevičius klausė korupcijos prevencijos komisijos pirminink, ar bandoma domėtis sritimis, kur korupcijos tikimybė yra didžiausia  – viešieji pirkimai, teritorijų planavimas, o gal sąmoningai tų sričių yra vengiama? Nevengiam, tik dar nesuspėjom, – buvo atsakymas.  Pažadėta suspėti.

Marijampolės savivaldybės tarybos narė,

TS-LKD frakcijos seniūno pavaduotoja, Gražina Ligija Trimakaitė