X
Menu

Dėl tuščio kreipimosi į Konstitucinį Teismą

Atrodo, 53 Seimo nariai mano, jog Lietuvos rajonų centruose nebūtina turėti nors po vieną mokyklą su visa vidurinio mokslo programa valstybine kalba. Dar paprasčiau tarus: nors po vieną vidurinę mokyklą valstybine kalba. Tegu pamąsto, po kuo pasirašinėja.

Žinoma, įstatymo tekstas pernelyg išraitytas, pilnas visokių aplinkybių, kurios užtemdo esmę. Galima jį pataisyti kaip šios pastabos pradžioje: „Lietuvos rajonų centruose ir vietovėse, kur yra vidurinių mokyklų iki vienuoliktos klasės, būtina turėti bent vieną tokią mokyklą valstybine kalba”.

Verčiau būtų nesiblaškę, o įregistravę kiekvienam suprantamą įstatymo pataisą.

Vytautas Landsbergis

2011.06.22