X
Menu

Diskusijos Savivaldybės taryboje

Linas BieliauskasGegužės 31d. įvyko Marijampolės savivaldybės tarybos šeštojo šaukimo 44 posėdis. Pradžioje buvo išklausyta informacija apie visuomenės sveikatą Marijampolės apskrityje 2009 metais. Pranešėja V. Felkauskienė supažindino su sergamumo, mirtingumo rodikliais kiekvienoje apskrities savivaldybėje, atkreipė dėmesį į augantį sergamumą tuberkulioze ir didelį savižudybių skaičių. TS – LKD frakcijos narys K. Traškevičius klausė, kokie Visuomenės centro ir Visuomenės biuro tarpusavio santykiai, tačiau pranešėja šiuo klausimu aiškios pozicijos neišsakė, ji nekomentavo priežastinių ryšių tarp pateiktų skaičių, nes išvados – ne šios institucijos kompetencija.

Be didelių diskusijų posėdyje buvo pritarta keturiems detaliesiems planams.

Marijampolės savivaldybės biudžetas buvo padidintas 4341,4 tūkst. Lt. dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimto nutarimo kompensuoti 2009 m. savivaldybės biudžeto negautas pajamas. Visa ši suma buvo paskirstyta įstaigų kreditiniams įsiskolinimams apmokėti. Didžiausia sumos dalis buvo skirta švietimo įstaigoms. K Jankauskas atkreipė dėmesį, kad dengiant švietimo įstaigų skolas nebuvo atsižvelgta į tai, kaip jos susidarė, kad tokia lygiava neskatina įstaigų taupyti. K. Traškevičius pažymėjo, kad finansų ir ekonomikos komitete jis siūlė sėkmingai taupančių švietimo įstaigų vadovų atlyginimų koeficientus derinti su taupymu ir ūkiškumu savo įstaigoje.

Svarbus dienotvarkės klausimas buvo leidimas imti 5,8 mln. Lt ilgalaikę paskolą, iš jų 1,8mln. Lt būtų skiriama skoloms padengti, o 4 mln. Lt.- investicijoms, įgyvendinant priemones, gerinančias transporto eismą. K. Jankauskas patikino, kad kontrolės komitetas pasidomės remontuojamų gatvių darbų kainomis, ir teigė tikįs, kad tai nėra priešrinkiminis triukas. V. Pileckas nusistebėjo, kad tik šiemet buvo pateiktas aiškus remontuotinų gatvių sąrašas, o ankstesniais metais to niekada nebuvo. K. Traškevičius apgailestavo, kad kelių būklė savivaldybėje labai bloga, vėlokai remontuojamos gatvės, gal buvo galima atidėti kitus darbus, o tvarkyti gatves. Be to, pažymėjo, kad skolinantis iš banko šiemet bus sumokėta 1,44mln. Lt palūkanų, todėl tikslingiau skirti pinigus kelių remontui, o ne imti paskolas. Frakcija balsavo laisvai. Paskolos ėmimui taryba pritarė. Buvo pritarta UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir UAB „Marijampolės gatvių remontas“ 34% akcijų paketo pardavimui, neapmokestinamų sklypų dydis paliktas kaip ir pernai. Tarybos sprendimu atleido vieną pilietę nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Taryba „Plyno lauko“ žemės sklypus išnuomavo ūkininkui, o P. Pavilonis klausė, kaip buvo nustatyta nuomos kaina. Pasirodo, kaina nustatyta apklausos būdu, o kandidatas buvęs tik vienas.

Daugiausia diskusijų taryboje sukėlė Marijampolės moksleivių kūrybos centro pareigybių skaičiaus nustatymas. V. Pileckas klausė, kodėl reikėjo mažinti etatus anksčiau. P. Pavilonas abejojo kai kurių etatų tikslingumu, o K. Traškevičius atvirai klausė, ar nebuvo anksčiau atleisti „nepatogūs“ asmenys, kad dabar būtų priimti nauji, „savi“.

Taryba suderino UAB Litesko filialo „Marijampolės šiluma“ investicijų perspektyvinį planą. K. Traškevičius domėjosi, ar ES investicijų pinigai bus įskaičiuoti į šilumos kainą. Atsakymas – ne, nebus. O K. Jankauskas klausė, ar trumpinamas kaminas nebus žalingas aplinkai. Dar buvo patvirtinti Marijampolės PSPC ir Greitosios Medicinos pagalbos stoties struktūros ir etatų normatyvai , pirmą kartą taryboje buvo viešai suabejota medicinos punktų kaimuose buvimo tikslingumu. Taryba sutiko perimti iš apskrities Marijampolės ligoninės dalininko teises ir turtą, o štai Lietuvos prezidento Kazio Griniaus muziejaus savininko teisių neperėmė – buvo daug neaiškumų, kam priklauso žemės sklypas ir pastatai. Šiais klausimais kalbėjo P. Pavilonis, V. Kemeraitis. Posėdžio pabaigoje buvo pritarta 2007 – 2013 metų įvairiems projektų pasiūlymams, patikslintas tarybos veiklos planas, o meras komandiruotas į Baltarusiją.

Savivaldybės tarybos narys Linas Bieliauskas