X
Menu

EP narys Algirdas Saudargas svečiavosi Marijampolėje

A.SaudargasKovo 19 d. Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas buvo išvykęs dalykinio vizito į Marijampolę. Vizitą A. Saudargas pradėjo lankydamasis Sūduvos gimnazijoje, kurioje lauktą svečią svetingai priėmęs gimnazijos direktorius Alvydas Zdanys su europarlamentaru pasikeitė nuomonėmis apie gimnazijos renovacijos darbus ir ugdymo įstaigos bendruomenės gyvenimą.

Taip pat direktorius ir mokytoja Vaida Pituškienė dalinosi įspūdžiais iš gimnazistų ir mokytojų kelionės kovo viduryje į Europos Parlamentą. Vėliau A. Saudargas susitiko su gausiu abiturientų būriu, kuriam Kovo 11-osios Akto Signataras vedė originalią istorijos-politologijos pamoką – iš pirmų lūpų. A. Saudargas pasidalino su moksleiviais įžvalgomis apie šiandieninę Lietuvą Europos Sąjungoje kontekste, apie svarbiausius savo, kaip Europos Parlamento nario, darbus ir tikslus šiandien ir apie užsienio politikos uždavinius bei problemas po Kovo 11-osios. „Tauta išsektų, jei kas trejus metus būtų Sąjūdžiai”, – savo mintimis apie XX amžiaus pradžios Lietuvą dalinosi Signataras. Taip pat gimnazistai aktyviai uždavinėjo klausimus tiek apie dabartinę politinę Lietuvos situaciją, tiek apie darbą Briuselyje.

Vizitą europarlamentaras pratęsė apsilankęs „Ryto” vidurinėje mokykloje. Taip pat svetingai priėmęs direktorius Vladas Klasavičius supažindino europarlamentarą su būsimais mokyklos renovacijos darbais.

Jau ne pirmi metai „Ryto” mokykloje organizuojamas projektas „Pavasario diena Europoje”. A. Saudargas pernai dalyvavęs šio projekto diskusijoje, mielai sutiko dalyvauti ir šiais metais. Šįkart diskusijos tema buvo „Lietuva po Kovo 11-osios ir Europos Sąjunga”. Mokiniai susidomėję klausėsi Nepriklausomybės Akto signataro prisiminimų apie Kovo 11-tąją. Vėliau diskusijos dalyviai norėjo išgirsti A. Saudargo nuomonę įvairiais klausimais: apie euro išlikimą konkurencinga valiuta, apie Lietuvos įvaizdžio kūrimą, apie Rusijos idėjas kurti Slavų Sąjungą, kaip atsaką į Europos Sąjungą, apie Lietuvos švietimo reformą.

Trečioji pagal įtemtą vizito dienotvarkę numatyta aplankyti mokymo įstaiga – Marijonų gimnazija. A. Saudargas susipažino su gimnazijos direktoriumi kunigu Vytautu Briliumi, administracija ir į susitikimą atėjusiais gimnazistais. Susirinkusiesiems europarlamentaras pasakojo apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpį 1989-1990 metais, Lietuvos užsienio politikos formavimo pradžią ir Lietuvos ryšį su Europos Sąjunga. Svečias užsuko ir į šalia mokyklos esančią Šv. Arkangelo Mykolo mažąją baziliką vardadienio proga pasveikinti vyskupo emerito Juozo Žemaičio.

Po pietų europarlamentaras P. Kriaučiūno bibliotekoje susitiko su TS-LKD partijos Marijampolės skyriaus taryba ir susipažino su naujai išrinktu skyriaus pirmininku Valdu Pilecku. Susitikime diskutuota apie politinę situaciją Lietuvoje. A. Saudargas, reaguodamas į susirinkusiųjų susidomėjimą energetika, apžvelgė Europos Sąjungoje sprendžiamus klausimus šia tema.

Penktadienio susitikimus Suvalkijoje A. Saudargas baigė apsilankydamas pas Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą. Su ganytoju aptartos šiandieninės Lietuvos ir Europos Sąjungos aktualijos.

A.Saudargas