X
Menu

Europos Parlamento narių laiškas ES vadovams dėl lenkų tautinės mažumos teisių apsaugos Lietuvoje

Šiandien Europos Parlamento nariai iš Lietuvos laišku kreipėsi į ES Tarybos pirmininką Hermaną von Rompuy, Europos Komisijos pirmininką Jose Manuelį Barroso bei ES pirmininkaujančios Vengrijos Ministrą Pirmininką Viktorą Orbaną dėl lenkų tautinės mažumos teisių apsaugos Lietuvoje. Šio laiško kopija išsiųsta ir Europos Parlamento pirmininkui prof. Jerzy Buzekui.
 
„Mes esame didžiai nusivylę, kad Europos lyderiai yra klaidinami, bandoma įžiebti neapykantą tarp žmonių, kurie dešimtmečius taikiai gyvena vieni šalia kitų, ir nubrėžti naujas skiriamąsias linijas tarp vietos bendruomenių”, – sakoma Lietuvos europarlamentarų laiške.
 
Europos Parlamento narių laiške pateikiami išsamūs atsakymai į priekaištus ir kritiką Lietuvai, kuri buvo išsakyta V. Tomaševskio ir kitų 26 Europos Parlamento narių pasirašytame laiške, adresuotame Europos Sąjungos institucijų vadovams.
 
Lietuvos europarlamentarai V.Landsbergis, Z.P.Balčytis, L.L.Andrikienė, V.Blinkevičiūtė, R.Morkūnaitė-Mikulėnienė, J.Imbrasas, A.Saudargas, R.Paksas, L.Donskis ir J.V.Paleckis savo laiške pateikia objektyvią informaciją apie lenkų tautinės mažumos padėtį Lietuvoje ir išsamiai paaiškina Lietuvos švietimo reformos esmę, naująją Švietimo įstatymo redakciją, Valstybinės kalbos įstatymą ir jo taikymą bei kitus klausimus.
 
„Mes norime Jus patikinti, kad Lietuva nepažeidžia jokių tarptautinių sutarčių, gerbia ir gerbs joje gyvenančių mažumų teises. Mes, Europos Parlamento nariai iš Lietuvos, atstovaujantys skirtingoms politinėms partijoms, esame vieningi ir pasiryžę stabdyti bet kokius bandymus kurti naujas įtampas tarp Europos tautų”, – rašo Lietuvos atstovai.