X
Menu

Gavėnios pasninkas

Daugelis žmonių galvoja, kad pasninkauti tai – nevalgyti mėsos arba valgyti žuvį ir, žinoma, daug liūdėti arba apsimesti tai darant. O kai niekas nemato – galima ir pasilinksminti. Niekas negali priversti žmogaus pasninkauti, todėl ir apsimetinėti ar veidmainiauti nereikia. Jėzus, pats pasninkavęs 40 dienų dykumoje, moko tikrojo pasninko sakydamas, kad „ne žmonėms rodytumeisi pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje”. Taigi pasninkaujama laisvai apsisprendus ir suprantant pasninko prasmę. Išsiaiškinkime: Kas yra pasninkas? Kokia jo prasmė? Kaip jo laikytis?

Gavėnios pasninkas – apsimarinimas (kūniškas ir dvasiškas), padedantis kuo geriau pasiruošti Velykoms ir pajusti Dievo galią, kuri mirtį nugali, nuodėmes plauna, džiaugsmą grąžina ir visas širdis vienija… “Pasninkas – dvasinis ginklas kovai su vergavimu sau patiems” (Popiežius Benediktas XVI). Gavėnios pasninko įstatymas leidžia per dieną sočiai valgyti tik kartą. Kitus du kartus (pvz., ryte ir vakare) – tik lengvai užkąsti. Vanduo, pienas, vaisių sultys pasninko nelaužo. Taip solidarizuojamės su badaujančiais. Gavėnios pasninko įstatymas ne tik ragina susilaikyti nuo mėsiškų valgių, bet ir atsisakyti prabangaus maisto. Todėl visi Bažnyčios nariai, nuo 14 metų amžiaus, per pasninką sutaupytomis lėšomis gali pasidalinti su vargšais, tais, kuriems pagalbos reikia labiausiai.

Gavėnios pasninkas skatina tikinčiuosius atsisakyti tų maisto produktų, kuriems jaučiamas ypatingas pomėgis ar net priklausomybė. Pavyzdžiui kava, saldumynai, traškučiai ir t.t. Taip gydomos žmogaus kūno ir dvasios “žaizdos”. Pasninką lydinti atgailos dvasia įpareigoja tikinčiuosius Gavėnios metu griežčiau, nei įprastai, vengti svaigalų ir nerengti triukšmingų pasilinksminimų, kurie dažniausiai neapseina be pastarųjų. Pasninkas ragina tikinčiuosius atsakingiau vertinti laiką, skiriamą darbui, laisvalaikiui, pramogoms ir asmeniniams pomėgiams. Pavyzdžiui sumažinti laiką, skiriamą televizijos laidų ar filmų žiūrėjimui arba kompiuteriniams žaidimams ir pan.

Gavėnios pasninką taip pat turėtų lydėti: sąmoningas ir maldingas dalyvavimas sekmadienio Eucharistijoje; nuoširdi Atgailos sakramento praktika; kasdienė malda; Šventojo Rašto skaitymas; stropus atsidėjimas geriems darbams; artimo meilė ir santarvė šeimoje.

“Gavėnios pasninkas mums primena, jog marindami savo egoizmą, mes atveriame širdis Dievo ir artimo meilei, kuri yra svarbiausias iš visų Dievo įsakymų, ir kuriame telpa visas Evangelijos mokymas“ (Popiežius Benediktas XVI)

Prasmingo Gavėnios pasninko, išmaldos ir maldos!

Paruošė Arūnas Adomynas