X
Menu

Įkurta asociacija „Sūduvos kultūros fondas”

2010 m. vasario 1 d. (pirmadienį) 15 val. Marijampolės dramos teatre (P. Armino g. 2) vyks asociacijos „Sūduvos kultūros fondas“ pristatymas. Kviečiame dalyvauti visus Sūduvos krašto kultūrai neabejingus žmones.

2009 m. gruodžio 29 d. VĮ Registrų centro Marijampolės filiale Juridinių asmenų registre įregistruota asociacija „Sūduvos kultūros fondas“. Jos steigėjai – šio krašto žmonės: Vitas Girdauskas (Sintautų akademijos įkūrėjas), Kostas Jankauskas (AB „Koncernas ALGA“ generalinis direktorius), Daiva Klimavičienė (žurnalistė), Skirmantas Paukštys (verslininkas, žurnalo SUVALKIJA leidėjas), Vaidas Šalaševičius (teisininkas), Dr. Arvydas Vidžiūnas (filologas, Lietuvos Respublikos Seimo narys), Kęstutis Žemaitis (teologijos profesorius).

Asociacijos veiklos ilgalaikis tikslas – pilietiškumo, krikščioniškųjų vertybių, pagarbos ir meilės gimtajam kraštui ugdymas pasitelkiant kultūrą, pilietinius nusiteikimus ir visuomeninę veiklą.

Suvokdami, jog tiek mūsų krašto, tiek Lietuvos ateitis, jos išpažįstamos vertybės, visuomenės sveikata ir ekonomika priklausys pirmiausia nuo tų, kurie šiandien dar tik pradeda savo kelionę per gyvenimą, mėginsime įvairiais būdais palaikyti iniciatyvių žmonių kultūrines ir pilietines iniciatyvas, skatinsime jas ir remsime. Ką daro valdžios institucijos – gerai, nežadame konkuruoti ir varžytis, atvirkščiai – siūlome savo pagalbą. Esame įsitikinę, kad tik pačių piliečių telkimasis ir telkianti jų organizacijų veikla yra tvirčiausias pažangios, socialiai jautrios ir demokratiškos bendruomenės bei valstybės pamatas. Ketiname daug dėmesio skirti intelektiniam Sūduvos krašto žmonių gyvenimui: planuojame inicijuoti ir remti su Sūduva susijusius švietimo, mokslo projektus. Žadame plėtoti kultūros mainus, bendradarbiavimą su Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities, o ir tolimesnių kraštų lietuviais.

Viliamės, kad visos kultūros, meno, švietimo įstaigos, kurios jau veikia šiose srityse, mūsų krašte gyvenantys kūrėjai, taip pat išeiviai iš savo gimtinės taps gerais mūsų bičiuliais ir partneriais įvairiuose projektuose.

Kultūros niekada nebus per daug, kaip ir žmonių, gyvenančių kultūroje ir dirbančių savo krašto labui.

Asociacijos „Sūduvos kultūros fondas

Pirmininkė Daiva Klimavičienė