X
Menu

IN MEMORIAM Vincui Viktorui Peckui

Kam jūs ėmę suardėt mūs širdžių ramumą,

Priminę mums Lietuvą, pareigų šventumą,

Kur Lietuva tėvynė uždeda ant mūsų?

V. Kudirka „Lietuvos šviesuoliams“

2013 m. rugpjūčio 30 d. mirė Vincas Viktoras Peckus – ilgametis gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas-ekspertas (1959–1990 m.), gimnazijos direktorius (1990–1997 m.) ir jos muziejaus įkūrėjas bei vadovas iki paskutinių prasmingo gyvenimo dienų. Šis žmogus gebėjo saugoti vertybes, neįsivelti į sumaištį ir visada žinojo tai, kas svarbiausia, nesunaikinama, kas išliks visada.

Mokytojas V. Peckus gimė 1932 m. spalio 14 dieną Skirptiškių kaime, Prienų rajone, mokėsi Naujosios Ūtos ir Ūdrijos pagrindinėse mokyklose, vėliau –  Prienų gimnazijoje, kurią baigė 1951 m. 1951–1955 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute lietuvių kalbą ir literatūrą, po studijų pradėjo dirbti Kėdainių rajone Slikių vidurinėje mokykloje mokymo dalies vedėju. Tų pačių metų rudenį , t.y. 1955 m. spalio 30 d., buvo pašauktas į karinę tarnybą sovietinėje armijoje, iš jos grįžo 1958 m. gruodžio mėnesį.

Nuo 1959 sausio 1 d. iki 1990 m. dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju tuometinėje Kapsuko Jono Jablonskio vidurinėje mokykloje.  1967 m. gimnazijoje įkūrė muziejų (tais metais buvo minimas gimnazijos šimtmetis). Kuriant muziejų, kaip yra sakęs mokytojas, labai daug padėjo Marijampolės žmonės, po kelerių metų šis muziejus buvo pripažintas geriausiu mokyklų muziejumi Lietuvoje. Nuo 1990 m. iki 1997 m. vadovavo gimnazijai. Būtent šis žmogus visą gyvenimą skyrė tradicijų puoselėjimui gimnazijoje. Gimnazijos direktoriaus V. Peckaus iniciatyva mokyklai buvo grąžintas gimnazijos statusas ir nuo 1996 m. gegužės 30 d. mokykla vadinosi ir tebesivadina Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija. Tai buvo svarbiausias mokytojo gyvenimo tikslas.

Nuo 1997 m. rugsėjo 26 d. iki mirties dirbo gimnazijos muziejaus vedėju, rengė knygas apie žinomus rygiškiečius: gimnazijos auklėtinius, mokytojus.

2006 m. Marijampolės žmonių siūlymu buvo išrinktas nusipelniusiu marijampoliečiu.

2012 m. apdovanotas Šv. Jurgio Marijampolės globėjo ordinu už nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai.

Gimnazijos bendruomenė liūdi netekusi ypatingo, visų marijampoliečių pagarbą pelniusio Mokytojo, šviesaus žmogaus.