X
Menu

In memoriam Vytautui Pijui Raibikiui

RaibikisVasario 22 dieną atsisveikinome su TS-LKD Marijampolės skyriaus nariu Vytautu Pijumi Raibikiu.

Atrodė, kad  tokio tvirto, dažnai karinę uniformą dėvinčio, visada pasitempusio ir niekad nenuilstančio  žmogaus mirtis neįveiks, bet laikas ir mirtis yra stipresni už mus. Lieka tik žmogaus darbai, verti didžiausios pagarbos ir dėkingumas už juos –  Išėjusiajam.  O laikui bėgant istorija įvertina darbus dar platesniame horizonte.

Ne vienas sakydavome, kad Vytautas  užsispyręs ir neperkalbamas,  tačiau tokį jį  užgrūdino Sibiro gulagai, išgyventas nuolatinis persekiojimas ir iškęsta prievarta. Neatsitraukti, nekeisti žodžio ir įsitikinimo, nepabūgti ir nepataikauti – tokios Vytauto gyvenimo ir rezistencijos pamokos.

Likusi Jo paties rašyta autobiografija:

 – trumpa, lakoniška – turbūt taip įpratęs rašyti tikras karys, tikras kovotojas. Jo nuopelnai Marijampolės miesto politiniam ir apskritai visapusiškam gyvenimui, – tikrai dideli :

Jis buvo aktyvus istorinio Marijampolės miesto vardo susigrąžinimo šalininkas: rinko parašus, ėjo į piketus.

1990-ųjų balandis. Jis buvo prie pačių Marijampolės miesto savivaldos kūrimosi ištakų, – JIS – pirmosios Marijampolės  miesto –  tarybos deputatas, Teisėsaugos nuolatinės komisijos narys. Tos kadencijos tarybai teko garbė patvirtinti istorinį Miesto herbą ir vėliavą.

Sausio 13-osios aukų laidojimas – miesto tarybai teko organizuoti Laisvės gynėjo Rimanto Juknevičiaus laidotuves.

Nelengva buvo ir Marijampolės  ir  Laisvėjančios  Lietuvos dalia. Tai buvo įtemptas, neramus laikas,  vyko  vertybių perkainojimas ir žmonių galvose. Vytautui nei jausmų, nei vertybių perkainoti nereikėjo – Jo visas gyvenimas iki pabaigos buvo nuoseklaus ir sąmoningo pasirinkimo, tikėjimo bei Tėvynės meilės liudijimas.

Ne lengviau buvo miesto politikams ir kitos kadencijos laikotarpiu.

1995-aisias – 97 metais Vytautas Raibikis, būdamas Marijampolės miesto tarybos narys, vadovavo Asmens ir turto apsaugos komitetui.

Komitetui ir ypač jo pirmininkui reikėjo rūpintis, kaip remti ir stiprinti  policiją, kaip įjungti visuomenę į pagalbą pareigūnams, kaip palaikyti  tvarką mieste. Reikėjo spręsti daugelį miesto klausimų.

Vytauto ryžtas ir užsidegimas išsaugoti  istorinę atmintį apie tragišką mūsų tautos istoriją mieste ir visoje šalyje neblėso. Jo ir bendraminčių  iniciatyvos bei užsispyrimo dėka miestas turi Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejų ir bene geriausią ekspoziciją  šalyje, Vytauto gatvėje pastatytas paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę, jo didelių pastangų dėka daugelyje partizanų žūties vietų pastatyti paminklai. Jis buvo nuolatinis istorinės atminties renginių dalyvis. Vis nerimavo, kad per mažai jaunuomenė domisi Lietuvos istorija, kad per mažai skiriama dėmesio istorinės atminties įamžinimui.

Tokį Jį ir prisiminsime. Tvirto stoto, nors nedidelio ūgio, principingą, reiklų sau ir kitiems,  norintį padaryti daug ,viską gerai ir iki galo.

Ačiū Tau, Vytautai , už pilietiškumo pamokas, kurios liks ne tik surašytose knygose, bet ir mūsų atmintyje…

Vytauto Pijaus Raibikio  darbų įvertinimas:

1993 metais LPKTS Vytautą Raibikį už nuopelnus Lietuvai apdovanojo Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi;

1997 metais – Lietuvos krašto apsaugos ministerija pareiškė padėką už Tauro apygardos Vytenio būrio kovotojų žūties 50-mečio minėjimo organizavimą;

1999 metais LR Seimas įteikė padėkos raštą už politinių kalinių ir tremtinių prisiminimų rinkimą ir jų įamžinimą;

2001 metais suteiktas karinis vyr. leitenanto laipsnis, apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu,

2008 metais Vytautui Pijui Raibikiui įteiktas Marijampolės apskrities Garbės ženklas,

2009 metais apdovanotas LLKS 1 laipsnio Partizano žvaigžde,

tais pačiais metais Marijampolės savivaldybės apdovanotas Šv. Jurgio Marijampolės globėjo ordinu,

2010 metais suteiktas dimisijos kapitono laipsnis,

2013 metų vasario 16 dieną jam buvo įteiktas Vyčio Kryžiaus ordino medalis. LPKTS apdovanotas 1-ojo laipsnio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“.

Paruošta pagal Atsisveikinimo kalbą, pasakytą Marijampolės naujosiose kapinėse