X
Menu

Interneto ir lietuviškų kosminių palydovų amžiaus Marijampolės savivaldos rinkimai virtualioje erdvėje

Daugiau ar mažiau pasiknaisiojus interneto erdvėse net netenka abejoti, kad šiemet Marijampolėje vyks TIK merų rinkimai. Apie keliamų kandidatų į tarybų narius programas ar planuojamus darbus elektroninėje erdvėje neinformuoja niekas. Dažniausiai partijos pasitenkinama kandidatų sąrašų arba fotografijų pateikimu. VRK (Vyriausioji rinkimų komisija) tinklalapyje, kaip visada, tik sausa anketinė informacija.

Keista, kad toks požiūris į galimybes vyraujantis, nors Seime šiomis dienomis vėl norima kalbėti apie elektroninį balsavimą. Sako net „spūtnyką“  lietuviai į kosmosą pasiuntė – moderni šalis ir drąsūs žmonės. Specialios paskirties tinklalapiai kaip antai www.renkumera.lt tarsi turi neblogą idėją, tačiau pateikiama informacija paviršutiniška, neišbaigta ir lyginamąja verte bevertė. Studijuojant kandidatų į merus biografijas, svarbu atkreipti dėmesį ir į VRK anketinius duomenis. Čia pateikiama informacija, apie  kandidatų gebėjimus  kalbėti užsienio kalbomis. Daugiausia mūsiškių būsimųjų merų moka anglų, vienas vokiečių, o V.Brazys tik rusų kalbą.  Ką, kaip ir su kuo jie kalba apie užsienio investicijas ir tarptautinių santykių atveriamas galimybes be kurių šiais laikais nei žingsnio nežengsi ir kokia kalba ? Kokia kalba jie kalbėtų kai iš tiesų reikėtų bendrauti su potencialiu investuotoju ? Apie tai būtų galima diskutuoti vietinėje TV, žinoma nurodyta užsienio kalba. Vedantysis galėtų būti koks nors vidutiniškų gabumų gimnazistas …. Būtų įdomu paklausyti.  Nebūtinai prieš rinkimus, galima ir balandžio 1-ąją. Na dėl rusų ir pasekmių viskas lyg ir aišku. Galimybės ir perspektyvos, konsulatai ir vėliavos – šių dienų Basanavičiaus aikštės veidas. Nors kai kas vis dar prisimena ką mūsų tautai davė dr. Jonas Basanavičius.  Verta pasidomėti ir VRK anketose pateikiama visuomenine kandidatų veikla bei pomėgiais. Ko gero galime daryti prielaidą, kad niekuo nesidomintis ir jokioje visuomeninėje veikloje nedalyvaujantis kandidatas į merus „tikrai mumis pasirūpins“, kaip neseniai žiniasklaidoje pristatytas vienas šnekorius merelis – dzūkelis. Taigi, kokia informaciją apie potencialius Marijampolės merus ir jų partijų atstovų rinkimų pažadus modernus pilietis gali surasti elektroninėje erdvėje ?

Gediminas Akelaitis.

Į Google paieškos sistemą parašius frazę „ kandidato į  merus Gedimino Akelaičio rinkimų programa“ nieko panašaus surasti nepavyko. Naršant VRK tinklalapyje, rubrikoje KITA pavyko rasti nuorodą į kandidato programą. Čia pat  pateikiamas dokumentas  pavadintas Gedimino Akelaičio kandidato į Marijampolės savivaldybės mero postą, sutartis su rinkėjais. Partijos tinklalapis gyvena dar 2014 metais. Jį naršant grįžti į praeitį. Šių dienų aktualijų nėra nei Lietuvos nei savivaldybių kontekste. Valstiečiams labiau rūpi Naisių vasara.

Rolandas Jonikaitis

Tinklalapyje adresu www.tvarka.lt/index.php?id=8643   randame rubriką „Partija tvarka ir teisingumas vietos savivaldos politikos prioritetai.“. Paskutiniame dokumento punkte rašoma: „Kiekvienas kandidatas į savivaldybės tarybos narius – merus bei visi partijos kandidatai savo programose privalo įsipareigoti atlikti konkrečius darbus pagal vietos sąlygas, įrodydami, kad jie yra arčiausiai žmogaus ir bendruomenės bei geriausiai žino jų lūkesčius ir problemas“. Tačiau niekur internete tvarkdario R.Jonikaičio nei jo rinkimų plakate besišypsančios žmonos taip pat kandidatės į savivaldybės tarybą, programos Marijampolei nepavyko rasti. Labai kilnus pavyzdys, kai ištisos šeimos aukojasi dėl didesnės tvarkos ir teisingumo vargstančioje Tėvynėje, tačiau pradžioje programą reikėtų pateikti. Ne tik todėl, kad partija įpareigojo ir tvarka bus, bet ir  …. šiaip. Kažkaip įprasta taip elgtis. Nei partijos tinklalapis nei kiti interneto šaltiniai savivaldos rinkimais nesidomi, neskelbia nei programų, nei kandidatų sąrašų nei jų nuotraukų. Susidaro įspūdis, kad tokie rinkimai nevyksta. Vyriausiajai rinkimų komisijai programa nepateikta.

Vidmantas Brazys

VRK tinklalapyje pateikiama rinkimų programa pavadinta RINKIMŲ PROGRAMA 2015 M. SAVIVALDYBIŲ RINKIMAMS. Nenurodoma ar tai kandidato į merus ar visų kandidatų į savivaldybės tarybą programa.  Stebina, kad Lietuvos Respublikos LSDP tinklalapyje pateikiamoje informacijoje apie partijos kandidatus į merų postus nieko nerašoma nei apie Marijampolę nei apie V.Brazį (http://lsdp.lt/lsdprinkimuose/musu_kandidatai_i_merus/page/1)  Tačiau pateikiama Lietuvos socialdemokratų partijos 2015 metų rinkimų į vietos savivaldą programos nuostatos Lietuvos savivaldybių rinkimams. Apsilankius partijos skyriaus tinklalapyje ir į paieškos langelį įrašius žodžius RINKIMŲ PROGRAMA, būsite nukeltas į 2012 metus. Nieko naujesnio nėra. Čia galime surasti kandidatų savivaldos rinkimuose nuotraukas ( ne pačios geriausios kokybės) tačiau nei partijos nei V.Brazio programos nėra. Atskiri reklaminiai vaizdo siužetai pateikiami partijos skyriaus Facebook‘e, nors skyriaus nariai ir pateikia samprotavimus atskirais gyvenimo klausimais, tačiau programos nėra. Ne ką geriau atrodo ir socdemų Facebook‘as. Yra visko, bet programų nėra  net GOOGLE nieko neparodo.

Metas Ražinskas

Šiek tiek informacijos (programos santrauka bei kandidato fotografija) pateikiama partijos tinklalapyje, o kuklią programą galima rasti ir VRK tinklalapyje. Partijos tinklalapyje savivaldybių rinkimų kandidatų atvaizdai nerodomi.  Žmonės ženklinami kvadratėliais ir numeriais … Nyku ir kai ką primena.

Valdas Pileckas  

Oficialią  informaciją (programines nuostatas bei kitus duomenis) randame VRK tinklalapyje. Tinklalapyje https://musumarijampole.lt/category/rinkimai/  pateikiama spalvingesnė, kompaktiška programėlė. Nuostatos kartojamos ir TS LK Marijampolės ir asmeniniame Pilecko Facebook‘e. Partijos tinklalapyje su nuoroda į Marijampolės skyrių pateikta gana išsami kandidatų į savivaldybės tarybą planuojamos veiklos programa pavadinta „2015 m. rinkimų į Marijampolės savivaldybės tarybą programa „Marijampolė gali geriau“ taip pat kandidatų sąrašas ir jų foto nuotraukos. Partija savo tinklalapyje pristato TS-LKD 2015 savivaldybių tarybų rinkimų deklaraciją ir programą, kuri vadinasiKARTU GALIME GERIAU. Deja, tai vienintelė Marijampolės rinkimuose dalyvaujanti politinė partija elektroninėje erdvėje nuosekliai ir tvarkingai pristatanti rinkėjams viską ko jiems gali prisireikti sužinoti apie savo kandidatus ir jų pažadus.

Artūras Venslauskas

VRK tinklalapyje pateikta išsami kandidato rinkimų programa. Tik parašas keistokas:  Mes – tai Marijampolė Artūras Venslauskas ? Skaitant partijos programą ir ją lyginant su partijos skyrių programomis savivaldybėms neapleidžia jausmas, kad pradžioje buvo parašyti universalūs bendro pobūdžio teiginiai VISIEMS, o pastarieji įsirašė savo rekvizitus ir įbėrė šiek tiek vietinės reikšmės prieskonių. Partijos Marijampolės skyriaus Facebook‘e rinkimų kampanija savotiškai vyksta, tačiau tiesioginės rinkimų  informacijos mažai. Informuojama apie įvairius renginius, tačiau dėl kokių nuostatų diskutuota, kokie pažadai ar viltys suteiktos potencialiems balsuotojams, informacijos nėra. Nėra ir savivaldybės tarybos kandidatų programos.  Skyriaus kandidatų į tarybos narius fotografijos itin nekokybiškos ir dar reikia turėti nuovokos, kad suprastum kurioje vietoje tai talpinama. Nors partijos tinklalapyje bendroji programa pristatoma skoningai ir estetiškai, tačiau rinkimų ir savivaldos reikalai nugrūsti į patį dugną, žemiau tik rekvizitai. Gal tik tiek aktualu ?

Kaip vakarykštėje MTV (Marijampolės televizija) laidoje skirtoje savivaldos rinkimams, kalbėjo R.Jonikaitis, tik du asmenys gali save vadinti merais Marijampolėje. Tai jis pats ir V.Brazys (ko gero nusižiūrėjo nuo savo vado). Kaip ten bebūtų vienas iš jų – R.Jonikaitis, rinkėjams nepateikia savo rinkiminių pažadų ar programų internete. Tad apie jį ir kalbėti negalime. Palyginkime kitų penkių kandidatų programas.

Rinkimų mokytojai ir analitikai teigia, kad ir vietos savivaldybių rinkimuose rezultatus pakankamai daug įtakoja bendro pobūdžio stereotipai, nuostatos, simpatijos, žiniasklaidos nuomonė ir kiti pakankamai tolimi ir tarsi tiesiogiai nesusiję faktoriai. Šios rinkimų kampanijos išvakarėse ir jos eigoje ne vienos partijos atstovai turi  susiformavusi atitinkamą „foną“. Darbo partija asocijuojasi su jos lyderio finansinėm machinacijom, teismais, persekiojimu, prokuratūra ir dar papildoma kitų partijos veikėjų viešinimu ne visai skaidriame kontekste. Tvarkos ir teisingumo partijos vardas siejamas su jos lyderio ambicijomis taip pat teisinėmis problemomis, įtemptą situaciją aštrinant Mazuronių pasisakymais ir partijos vidaus politikos aiškinimais. Socialdemokratus „nudžiugino“ Alytaus meras išdėstęs savo požiūrį į pinigus ir šis asociatyvus stereotipas lengvai tapatinamas su jo partiniais kolegomis ir ne tik. Vietos liberalai, VRK duomenimis, savo sąraše priglaudę Mantingos kandidatą į merus ir daug kitų įmonės atstovų, ne tik atkreipia į save sąsajų ieškotojų dėmesį, bet ir kitų kandidatų į merus. Vakarykštėje MTV laidoje R.Jonikaitis bandė ieškoti sąsajų tarp šimtatūkstantinių mokesčių lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita suteiktų Mantingai ir savivaldybės tarybos veiklos, o gal ir mero patarėjo UAB Mantinga savininko. Žiniasklaidoje paviešinta http://www.delfi.lt/verslas/verslas/maximai-beveik-60-mln-lt-bauda.d?id=66580706 milijonais skaičiuojama neteisėta Mantingos veikla taip pat verčia būti atsargiais Mantingos direktoriaus pažadų gerbėjais. Kalbantis su  paprastais įmonės darbininkais darbas ir uždarbis įmonėje jiems neatrodo tokie modernūs ir patrauklūs kaip tai pristato samdomas jų įmonės vadovas.

Nagrinėjant pretendentų programas galime pastebėti akivaizdų skirtumą tarp (sąlygiškai pavadinkime ) kairiųjų V.Brazio, G.Akelaičio ir M.Ražinsko, bei dešiniųjų V.Pilecko ir A.Venslausko programų. Beje kairiesiems būdinga ir tai, kad jie visi valdančiosios koalicijos atstovai , o opozicijai atstovauja tik TS LK atstovas V.Pileckas. Kam priklauso liberalai neaišku. Jų savais minėtoje MTV laidoje nepripažino nei G.Akelaitis nei V.Pileckas. Kairieji programose pateikia darbų sąrašus, kurie tarpusavyje skiriasi tik frazeologija ir apimtimi. Daugiausia užrašyta merui V.Braziui, mažiau direktoriui M.Ražinskui ir kas lieka G.Akelaičiui. Tačiau  programose vardinami darbų sąrašai žinomi ir savivaldybės gyventojams ir marijampoliečiams ir savivaldybės administracijos tarnautojams. Metų metais ir iki gyvo kaulo žinomi bei gyvenimo iššūkių papildomi kasdieninėmis problemomis. Į šiuos darbų sąrašus įterpiami ir kiti pusiau filosofiniai pusiau vertybiniai pamąstymai atskleidžiantys gimtosios kalbos turtingumą,  kaip antai sieksime, skatinsime, revizuosime, neleisime, leisime, remsime, skatinsime ir užbaigsime …. tačiau logiškai nesietini su konkrečiu asmeniu ar jo menamomis vertybėmis. Pasitaiko ir neapgalvotų minčių. Pavyzdžiui socdemai rašo, kad plės stebėjimo kamerų tinklą. Natūralus klausimas. Tai kodėl neįrengėte kai visas miesto centras buvo iškasinėtas ? Juk paprasčiau buvo ir kamerų laidus, ir kabelius, ir kameras ir t.t. po žeme sukišti. Dabar , ko gero, bus statomos modernios – kosminės, per palydovus valdomos. Juk viskas juda į priekį. Be to pigiau … Arba liberalų kandidatas teigia: „Įtvirtinsiu investuotojų akyse Marijampolės, kaip patrauklios savivaldybės valstybėje įvaizdį“. Kaip su tomis akimis bus elgiamasi ? Žodžiais ar darbais, ar kitomis priemonėmis ? Ir kodėl tik investuotojų ? Ar mums ir taip viskas įtvirtinta ar matyti nedera ? Arba teiginys: verslo apmokestinimo ir kontrolės sąlygas organizuosiu taip, kad šešėlinis verslas nebus prasmingas. Čia Venslauskas, ko gero pagalvojo, kad į Seimą renkamas. Kitas gi valstiečių kandidatas dėsto: Tik savivaldybės administracijos, tarnautojų ir tarybos padorumas, jų veiksmų skaidrumas gali grąžinti žmonių pasitikėjimą …“ Kokia čia rinkiminė žinia ? Ko siekiama ir kaip ? Tame pačiame sakinyje paaiškinama: …  kad VISI sprendimai būtų vieši (tarsi dabar slapti) ir derinami su savivaldybės gyventojais. Na čia jau visiškas populizmas ir utopija. Kartą vienas šmaikštuolis parašė, kad mokslininkai semiotikai, išanalizavę politinius anekdotus bei politikų kalbas, padarė išvadą, kad anekdotuose prasmingumo žymiai daugiau.

Liūdniausia tai, kad nei vienas kandidatas nerašo kuo jis ypatingas, kuo pranašesnis už kitus, kokios jo asmeninės galimybės, intelekto ir vadybinių galių išskirtinumas, moderniausios idėjos (tegul ir iš kitų miestų ar kraštų nusižiūrėtos).  Ir kokią naudą tas turtas galėtų suteikti mūsų bendruomenei. Vakarykštė  rinkimų „kova – debatai“ vietinėje TV visiška parodija debatų kokie vyksta vakarų valstybėse. Jau vien tai, kad „nepriklausomų“ debatų vedančioji buvo savivaldybės administracijos darbuotoja lojali ir patikima ideologinio fronto darbuotoja. Partinio bilieto nemačiau, bet ir nereikia. Patalpos nepritaikytos, kino operatorių darbas net Lietuvos televizijoms neprilygstantis, vaizdai – galvos – tekstai. Viskas kaip prieš 5 – 10 – 15 ar 20 metų.  Tačiau nenusiminkime. Spausdintas žodis gyvas. Pašto dėžutės pradėjo kolekcionuoti margaspalvius lapelius, skelbimų stulpai pasidabino jaunų, perspektyvių ir daug žadančių vaikinų galvomis. Rinkimų diena nenumaldomai artėja. Priešakyje keletas puikių galimybių: valentinkė, užgavėnės ir Vasario 16-toji. Dar paragausim nemokamų (kažin?) blynų su lankstinukais, bus įteiktos padėkos nusipelniusiems, užverbuotas vienas kitas balsuotojas, o per valentinkę gal ir kas nors pikantiško …  Gyvenimas iš lėto slenka ir mūsų provincijos miestelyje. Negalima tvirtinti, kad jis liūdnas ir nuobodus. Nors mieste kažkur „pradingo“ apie 25 procentai jo gyventojų, bet, kaip sako vienas pažįstamas ir gyvenimu patenkintas muitininkas – čia toks jaukus bardakėlis, kad kur tu, žmogau, geriau besurasi. Tėvynė.

Mykolas Sutkus

suduvosgidas.lt