X
Menu

Ir vėl posėdis

Kovo 29 dienos Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje sutartinai valdantieji, opozicijai pritarus, keturis klausimus iš karto išbraukė iš darbotvarkės. Tarybai atrodė ne visai pagrįstas pirties paslaugų kainų didinimas. Suabejota, ar pirtis negalėtų būti taupesnė ir tuo būdu sumažintų savo nuostolius, o skirti žmonėms praustis pusę valandos lyg ir nepakaktų, nes vien nusirengimas ir apsirengimas beveik tiek laiko gali užtrukti. Tad, į visa tai įmonei atsižvelgus, prie klausimo bus grįžtama. Suabejota bendrai su ES finansuojamu projektu išvalyti įmonei UAB „Marijampolės šiluma“ priklausantį 10 arų dydžio naftos produktais užterštą žemės sklypą dėl dviejų priežasčių: ir per brangu, ir pelno siekianti įmonė, kurios yra tas valomasis sklypas, finansavimu neprisideda, o visus 30 procentų, kurių ES neapmoka, tenka mokėti Savivaldybei. Įmonė pelno siekianti, bet jo neturinti, ir todėl neprisideda. Tarybos nariai suabejojo, ar ji negali būti taupesnė, pelno turėtų ir prie mokėjimo prisidėtų.

Daug sprendimų priimta be ginčų: mokyklų struktūrų keitimai ir jų nuostatų tvirtinimai; turto perdavimai ir perėmimai; socialinio būsto suteikimas be eilės matant, kad akivaizdžiai yra reikalinga (dvi neįgalios seserys, viena kitai gyventi padedančios, gavo vieną didelį butą su bendra virtuve, tokį ne giminėms ir nelabai būtų galima paskirti); patvirtintos ir dviejų švietimo įstaigų, Socialinės pagalbos centro, Sveikatos biuro ataskaitos. Patvirtinta Sveikatos biuro su Kazlų Rūdos savivaldybe , prašančia jai teikti šio biuro paslaugas, sutartis.

Kiti klausimai buvo ginčijami, priimti po diskusijų. Patalpų nuoma FNTT. Ši įstaiga pigiai nuomojasi patalpas iš Savivaldybės, o savo turimų patalpų naudojimui nepritaiko, laiko apleistas, jau sudarydama galimybę ir asocialiems asmenims jomis naudotis. Nors papriekaištavus, nuoma pratęsta, palikta nebrangi ir tik atskiru nutarimu priminta, kad savas patalpas reikia susitvarkyti.

Sukėlė susirūpinimą kelių to prašiusių žmonių neatleidimas nuo jų ir VMI pražiopsoto nekilnojamojo turto mokesčio. Pražiopsotas, nes nemokamas keletas metų. Žmonės įsigiję pastatus, kurie buvo registruoti kaip verslui skirti objektai, verslui jų nenaudoję, bet nesupratę ar nežinoję, kad reikia juos išregistruoti, pakeisti buvusią jų paskirtį. VMI po kelerių metų juos atradusi, prašanti mokesčio už visus praėjusius metus, ir kai kam nemaža pinigų suma susidariusi. Šį reikalą svarsčiusi komisija, atskirų atvejų nepanagrinėjusi, priėmė bendrą sprendimą – neatleisti. Panašiai pasielgė komitetai ir TS-LKD frakcija. Kad ne visiems tas sprendimas vienodai skausmingas, atrodo, suprasta tada, kai vienas kitas žmogus ėmė skųstis Tarybos nariams ir pačiai Tarybai. Tad posėdyje svarstyta ir priimtas švelnesnis sprendimas: už dvejus praėjusius metus visus atleisti, palikti mokėti už 2009-uosius, taip manoma, kad nebus per brangu, bet pasiliks paskata vis dėlto susitvarkyti dokumentus, kad po metų vėl mokesčiai neateitų.

Kilo ginčas dėl vienai gatvei prašomo suteikti pavadinimo. Bevardei gatvei Mokolų kaime Vietinės rinktinės nariai paprašė suteikti generolo Plechavičiaus vardą. Pavadinimų teikimo komisija sutiko. Gyventojai, kurių kol kas ten yra tik trys, taip pat sutiko. Prieštarauti ėmė kai kas iš valdančiųjų koalicijos ir labiausiai Tarybos narys Gediminas Akelaitis. Jam neaiškūs generolo nuopelnai. Jam nepatinka 1924 metų valstybės perversmas. Jis norėtų sužinoti, ar generolui Plechavičiui neturi priekaištų žydų bendruomenė. Apie visa tai siūlė kažkur atsiklausti. TS-LKD frakcijos pirmininkui Valdui Pileckui pasakius, jog generolas Plechavičius yra apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu ir niekas tą apdovanojimą teikiant jo nuopelnais nesuabejojo, tarybos dauguma buvo įtikinta, ir gatvei pavadinimas suteiktas.

Dėl „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ investicijų projekto klausta, ar visos jos yra būtinos jau dabar ir ar daug dėl jų kils gyventojams šilumos kainos. Įtikinta, kad investicijos būtinos, jos kainai įtakos neturės.

Ginčytasi dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų. Buvo „Litekso“ prašymas juos didinti. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas, kuriam vadovauja TS-LKD frakcijos narys Petras Pavilonis, paprašęs atlikti detalesnius apskaičiavimus, todėl administracijos atstovai parengė alternatyvų sprendimo projektą, kuriuo palieka šildymo sistemų aptarnavimo įkainius nepakeistus, t.y. nepadidintus.

G. Trimakaitė, P. Pavilonis