X
Menu

Jau daugiau!

2012 m. liepos 8 d. peržengėme simbolinį slenkstį – laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje, atkurtoje 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės atstatymo aktu, gyvename ilgiau, nei gyvavo 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos Respublika, kurios egzistavimą 1940 m. birželio 15 d. neteisėtai nutraukė sovietinė okupacija. Tuomet tai buvo 22 metai 3 mėnesiai ir 30 dienų, o šiandien mes esame  jau viena diena ilgiau!

 

Šią  dieną, pripažindami problemas, galime pasidžiaugti nueitu keliu ir pasiektais rezultatais – gyvename laisvoje, demokratinėje valstybėje, esame pilnaverčiai ES ir NATO nariai.

Tad kviečiu ir toliau būti kartu. Darniai dirbkime Lietuvos labui, drąsiai įgyvendinkime idėjas ir su tikėjimu žvelkime į ateitį.

Valstybė – tai kiekvienas iš mūsų; čia kiekvienas pilietis, jo interesai, mintys, darbai bei kūryba yra ir turi būti svarbūs.

Su geriausiais linkėjimais,

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Europos Parlamento narė