X
Menu

Jaunimo nedarbo problemai spręsti siūlo kurti nacionalinę savanoriškos tarnybos programą

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įteikė siūlymų paketą jaunimo nedarbo problemos sprendimui.

„Kalbant apie jaunimo nedarbo problemą, dažniausiai pabrėžiama jos egzistavimo priežastis – jauno žmogaus praktinės, t.y. darbinės, patirties stoka, menka kvalifikacija arba nežinojimas, ką pasirinkti. Atsižvelgdama į esamą situaciją, LiJOT, kaip mokymosi ir profesinio orientavimo įrankį, siūlo sukurti ir įgyvendinti nuolatinę nacionalinės savanoriškos tarnybos programą, skirtą išskirtinai jaunimui“, – teigia LiJOT prezidentė Loreta Senkutė.

Anot LiJOT atstovės, ši programa jauniems žmonėms nuo 16 m. suteiktų galimybę iki metų laiko atlikti savanorišką tarnybą valstybės ir savivaldybių įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose. Tokios tarnybos metu jaunas žmogus įgytų socialinių įgūdžių, darbinių kompetencijų, o tai didintų jo konkurencingumą darbo rinkoje.

„Pabrėžiame, kad nacionalinė savanoriškos tarnybos programa suteiktų galimybes profesiškai tobulėti itin plačiam jaunų žmonių ratui: moksleiviams, studentams, neturintiems darbinės patirties, netekusiems darbo bei siekiantiems persikvalifikuoti. Nacionalinės programos kūrimo pagrindu siūlome 2005 metais LiJOT įgyvendinto pilotinio projekto „Lietuvos savanorių tinklas“ bei Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros administruojamos ES programos „Veiklus jaunimas“ Europos savanorių tarnybos įgyvendinimo patirtį“, – sako L. Senkutė.

LiJOT, kaip skubias jaunimo nedarbo mažinimo priemones, rekokmenduoja tęsti mokestinių lengvatų teikimą darbdaviams, pirmą kartą įdarbinantiems jauną žmogų pagal darbo sutartį, didinti verslo krepšelių-vaučerių teikimą, taip sudarant galimybę darbdaviams patiems suteikti reikiamą kvalifikaciją būsimiems darbuotojams, skatinti jaunų žmonių verslumą, individualią veiklą, geresnių sąlygų sudarymą NVO sektoriui kurti darbo vietas, raginama plėsti jaunimo darbo centrų ir Atvirų jaunimo centrų veiklą. Akcentuojama būtinybė taikyti inovatyvias priemones, padedančias reintegruoti socialinę atskirtį patiriančius žmones į visuomenę ir darbo rinką, panaudojant Europos Sąjungos programos „EQUAL“ projektų sukauptą patirtį.

Ilgalaikių jaunimo nedarbo mažinimo priemonių pasiūlymuose pabrėžiamas kryptingas jaunimo ruošimas darbo rinkai, skatinant vidurinių mokyklų partnerystę su verslo ir valstybės institucijomis, nevyriausybiniu sektoriumi. Taip pat LiJOT siūlymuose raginama atkreipti dėmesį į studentų praktikų ir jų teisinio reglamentavimo tobulinimą, bedarbių perkvalifikavimo sistemos peržiūrėjimą ir būtiną atnaujinimą, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į darbinį užimtumą, sukurti ir įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 m. plėtros programoje numatytą bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą, perimti ir plėtoti Europos Sąjungos įgyvendinamas programas.

Pilną LiJOT siūlymų paketą jaunimo nedarbui mažinti galima rasti čia.

LiJOT logotipas