X
Menu

Kas bendra tarp Bažnyčios, politikos ir verslumo?

Asociacijos “Sūduvos kultūros fondas” ir Marijampolės kolegija birželios 17 d. (penktadienį) 11 val. Maloniai kviečia į konferenciją – forumą „Bažnyčios mokymas apie visuomenę: atsakas į šiandieninės visuomenės problemas?“.

Renginys vyks Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto iškilmių salėje (Vytauto g. 47).

Aktualių dabarties iššūkių šviesoje bus pristatyti pagrindiniai socialinio Bažnyčios mokymo aspektai: Bažnyčios ir valstybės santykiai, žmogaus asmuo, ekonomika ir darbas, politika ir moralė.Renginio dalyviams bus padovanota neseniai klietuvių kalba pasirodęs vadovas „Katalikų bažnyčios mokymas apie visuomenę“.

KONFERENCIJOS – FORUMO PROGRAMA

11-11.10 įžangos žodis. Dr. Arvydas Vidžiūnas, LR Seimo narys.

11.10-12.30 – pranešimai: Kun. dr. Kęstutis Kėvalas, VDU Teologijos fakulteto prodekanas, „Marijos radijo“ direktorius „Bažnyčios žinia apie verslumą”; Kun. Kęstutis žemaitis, VDU teologijos katedros profesorius „Bažnyčia ir polititika“; Dr. Mantas Adomėnas, LR Seimo narys, grupės „Už žmogaus orumą“ steigėjas „Bažnyčia ir visuomenė: kokia katalikų politikų misija?“.