X
Menu

Ketverių metų iššūkis: Ar pavyks išsaugoti demokratiją Marijampolėje?

Balandžio 10 d. Marijampolėje vyko diskusija „Kaip išsaugoti vietinę demokratiją? 2015 m. pamokos ateičiai”. Diskusijos idėja kilto po savivaldos rinkimų, matant naują tendenciją Marijampolėje – vienpartiškumą.

Pirmą kartą Marijampolė bus valdoma vienos partijos ir tai kelia daug iššūkių dėl skaidraus bei demokratiško savivaldybės gyvenimo per artėjančius ketverius metus. Matant šį iššūkį būsimos kadencijos savivaldybės tarybos nario Andriaus Vyšniausko iniciatyva pokalbiui apie vietinės demokratijos išsaugojimą buvo pakviesti politologas dr. Vincentas Vobolevičius, „Baltųjų pirštinių” įkūrėjas Tadas Langaitis ir žurnalistas Romas Sadauskas-Kvietkevičius.

Visi kalbėjusieji ekspertai sutarė, kad vienos partijos įsivyravimas kelia rūpestį, dėl Marijampolės demokratijos būklės. Dr. Vicentas Vobolevičius pabrėžė, kad nors pasaulyje yra daug atvejų, kai eilę metų valdo viena politinė jėga (pavyzdžiui, kai kurias valstijas ar miestus JAV atskiros partijos valdo dešimtmečiais ar net šimtmečiais), tačiau viskas priklauso nuo tų partijų vidinės būsenos, galimybės pokyčiams iš vidaus. Vakaruose, jeigu politikai dirba blogai, jie pirmiausiai pajaučia konkurenciją iš vidaus. Tokiu būdu demokratija yra išsaugoma. Lietuvoje šios tradicijos dar yra per mažai, todėl atsiveria galimybės manipuliacijoms turima valdžia. Esant tokiai situacijai opozicijos iš šono vaidmuo vietinės demokratijos saugojime yra ypač reikšmingas.

Kaip vienas iš manipuliacijos valdžia būdų buvo paminėtas siekis sumažinti demokratijoje dalyvaujančių (laisvą apsisprendimą turinčių) žmonių skaičių. Tadas Langaitis pridėjo, jog šios manipuliacijos vyksta per savivaldybės kontroliuojamų darbo vietų plėtrą. Per savivaldybės institucijų pūtimąsi, valstybinio sektoriaus neproporcingą įtaką vietos ūkiui ir per užsakymų kontrolę privačioms įmonėms. Jeigu tokiais būdais su savivalda susijusių darbo vietų sakičius priartėja prie 50 proc. visų dirbančiųjų – tada įsivyrauja visa apimanti valdžios kontrolė.

Kaip pastebėjo žurnalistas Romas Sadauskas-Kvietkevičius pateikdamas Druskininkų pavyzdį, dar vienas žmonių kontrolės mechanizmas atsirado savivaldybėms perėmus socialinės paramos skirstymą. Atsirado galimybė valdantiesiems grasinti žmonėms, kad valdžios pokyčio atveju parama bus atimama. Panašiai vyksta ir su savivaldybės darbuotojais, kurie bauginami, kad jeigu balsuos ne taip, kaip liepia šeimininkas, jie neteks darbo. Taigi, įsivyrauja baimės ir visuotinės kontrolės atmosfera.

Ši tendencija ypač atsiliepia vietos ekonomikai, nes kai atsiranda tokie žmonių kontrolės mechanizmai, valdžia pradeda ypač bijoti naujų įmonių kūrimosi, investicijų. Tokiais atvejais investicijos reiškia, kad atsiras darbo vietų, kurios nebus priklausomos nuo valdžios. Taip atsiras žmonės, kurie sugrįš į „demokratinį procesą” ir mąstys laisvai. Taigi, naujos investicijos gali netiesiogiai paskatinti valdžios vertikalės griuvimą.

Tačiau, pasak pašnekovų, Marijampolė nebūtinai eis šiuo keliu. Viskas priklauso nuo opozicijos. Ar ji sugebės būti aktyvi ir parodyti alternatyvą valdžios veiksmams. Pasak dr. Vincento Vobolevičiaus Marijampolės opozicija turėtų stengtis save kuo labiau išryškinti, parodyti aiškų savo veidą, teikti savo idėjas ir siūlymus. Taip pat ji neturi bijoti eiti į kovą. Ji turi būti aštri, bet kartu konstruktyvi. Galiausiai, opozicija turi pademonstruoti gebėjimą valdyti, tiek ir turėdama gerų vadybininkų, žmonių iš verslo, tiek ir siūlydama naujų idėjų bei sprendimų.

Romas Sadauskas-Kvietkevičius, Druskininkų žurnalistas, palinkėjo marijampoliečiams neužleisti vietos žiniasklaidos. Laisvas žodis yra ypač svarbus demokratijos išsaugojime, todėl, pasak žurnalisto, svarbu, kad vietos žmonės, verslas ir politikai suprastų nepriklausomos žiniasklaidos svarbą, neleistų atsirasti valdžios iniciatyvoms žiniasklaidą uzurpuoti, kaip tai vyksta Druskininkuose.

Nuotraukos Romo Sadausko-Kvietkevičiaus