X
Menu

Kostas Jankauskas: Kas įvyko savivaldybės tarybos posėdyje?

Kostas JankauskasBendruomenėje gyvenantys asmenys, jos nariai, dėl savaime suprantamų objektyvių priežasčių neturi galimybės kaskart bendrai priimti savivaldybės valdymui reikalingų sprendimų, todėl šią problemą išsprendžia pasitelkę atstovaujamosios demokratijos formą – turintys rinkimų teisę piliečiai išsirenka atstovus iš savo tarpo. Savivaldybės žmonių išrinkta taryba įgauna ne tik įstatymuose numatytas teises, tačiau turi ir atitinkamas pareigas, – atsiskaityti rinkėjams, spręsti žmonių keliamas problemas, tinkamai paskirstyti savivaldybės lėšas ir kt. Savivaldybės tarybos nario veikloje neabejotinai labai svarbus sąryšis tarp vietos bendruomenės ir tarp savivaldybės administracijos. Savivaldybės tarybos nario ir bendruomenės santykis turi sudaryti palankias sąlygas reikštis vietos iniciatyvoms, visokeriopai skatinti kiekvieno marijampoliečio vaidmenį sprendžiant miesto bei miestelių problemas. Tai priklauso tiek nuo kiekvieno tarybos nario požiūrio, tiek ir nuo bendruomenės efektyvios veiklos. Kita vertus, savivaldybės administracija, kaip institucija, techniškai aptarnaujanti savivaldybės tarybos narį, šiam vykdant pareigas, taip pat daro didžiulę įtaką kokybiškam tarybos nario pareigų vykdymui, tenkinant bendruomenės poreikius. Taip pat reikia pripažinti, kad miestelėno mąstysenos stereotipas yra pasiklydęs tarp savivaldybės administracijos ir tarybos atsakomybės bei veiklos ribų…

Tai lyg ir nuobodi teorija , kuri užsibaigė šį antradienį naujai išrinktos Marijampolės savivaldybės tarybos pirmuoju posėdžiu. Savo vietos valdžią marijampoliečiai išsirinko bene paskutiniai Lietuvoje. Nuo tarybos darbo aktyvumo ir iniciatyvos priklausys ar žmonėms bus patogu ir malonu gyventi, ar sugebėsime būti patraukliu Sūduvos centru.

Kas tokio įvyko pirmajame Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje? Įvyko įvairių dalykų: tiek teigiamų, tiek ir neigiamų.

Gerai yra tai, kad balsavimo rezultatai parodė, jog šios kadencijos taryboje formuojasi gana stipri opozicija, turinti 11-12 narių, nes už dešiniųjų kandidatą į merus V.Pilecką balsavo 11 tarybos narių (1 balsavimo biuletenis buvo sugadintas), prieš kandidatą į vicemerus S.Valančių vieningai balsavo 12, prieš kandidatą į vicemerus A.Žvaliauską – 11 (1 balsavimo biuletenis buvo sugadintas), prieš kandidatą į administracijos direktorius M.Ražinską – 11 tarybos narių. Taigi yra nemaža tikimybė, kad naujoji tarybos dauguma bus rimtai kontroliuojama. Jai bus nelengva taryboje „prastūminėji“ kontraversiškus sprendimus, nes visa tai neliks nepastebėta patyrusios opozicijos. Reikia pastebėti, kad stipri opozicija yra didžiulė dovana bet kurios savivaldybės bendruomenei. Neblogai, kad susilpnėjo socialdemokratų pozicijos naujoje valdžios mozaikoje. Socialdemokratai neteko svarbaus administracijos direktoriaus posto, kuris atiteko verslo bei valstybės administravimo patirtį turinčiam bei kietokam M.Ražinskui, į vicemerus „gavo“ sunkiai valdomą A.Žvaliauską, o valdančiojoje koalicijoje nelengvai sutarimo turės ieškoti su kompetencijos garsiai šaukti nestokojančiu žinomu Marijampolės mediku, užimančiu frakcijos vadovo kėdę.

Ar ilgai išsilaikys tokia dauguma, priklausys nuo to, kaip seksis valdantiesiems sutarti sprendžiant bendruomeninius, partinius, o gal ir verslo bei asmeninius reikalus. Lieka tikėtis, kad mokesčių mokėtojų pinigai stiprios bei vieningos opozicijos dėka bus naudojami deramai ir Marijampolės bendruomenės viešieji interesai nenukentės.

Negatyvu yra tai, kad mūsų savivaldybėje jau 11 metų valdžios olimpe esantys socialdemokratai išsilaikė jame, nors šįsyk ir itin sunkiai. Toks kaitos nebuvimas bet kurioje savivaldoje sukuria prielaidas ne tik negatyviems reiškiniams, bet ir prisideda prie valdžioje esančiųjų įsitikinimo, kad jiems viskas leistina. Tai nestiprina ir pilietinės visuomenės pagrindų, nes daugeliui tikriausiai atrodo, kad jie gyvena modifikuotoje sovietinėje sistemoje, kur viena politinė jėga, kur dauguma biudžetinių įstaigų vadovų išpažįsta vieną partiją, tik vienas vertybes, tik vieną valdymo principą. Kai kurių miestelėnų nuomone, dalyvavusių pirmajame savivaldybės tarybos posėdyje, prie pasitikėjimo valdžia neprisideda ir tai, kad beveik visi tarybos daugumą sudarantys žmonės turi ryškių asmeninių ar verslo interesų, todėl grėsmė, kad dėl to gali nukentėti bendri, viešieji mūsų bendruomenės reikalai išlieka didelė.

Rinkimai baigėsi, prasidėjo nauja Marijampolės savivaldybės tarybos kadencija, truksianti ketveriųs metus. Tikroji savivaldos stiprybė remiasi ne Tarybos daugumos paklusnumu ar bendruomenės apatija, bet grindžiama piliečių iniciatyva, jų sutarimu bei gebėjimu derinti skirtingus požiūrius bendruomeniniam interesui tenkinti. Žinant, kad savivaldos esmė yra pačių vietos bendruomenės narių dalyvavimas sprendžiant vietos reikalus, piliečių iniciatyvos žadinimas, manau yra vienas pagrindinių tarybos uždavinių.

 

Marijampolės savivaldybės tarybos narys

Kostas Jankauskas