X
Menu

A. Kubiliaus sveikinimas vasario 16-osios proga

Mieli bendražygiai,

Tūkstantmetėje mūsų valstybės istorijoje Vasario 16-oji buvo naujausių laikų dvasios prasiveržimas, kuomet dvilypė lietuvio dvasia – Rūpintojėlio ir Vyčio dvasia – susilydė į vieną paprastą ir aiškų siekį – norime, drįstame, esame laisvi. Tos dvasios nepajėgė nuslopinti ir penkis dešimtmečius trukusi sovietinė okupacija. Priespauda lietuviui tebuvo fizinė realybė. Jo dvasia tebegyveno Vasario 16-osios idėjinėje realybėje, todėl prieš Kovo 11-ąją mums nereikėjo persitvarkyti – laisvei mes buvome subrendę. Tereikėjo impulso, ženklo, ir laužas vėl suliepsnojo.

Mūsų kartos pašaukimas – laisvės ugnį nešti būsimoms kartoms, todėl negesinkime laužų. Istorija mus moko – laisvės sargyboje reikia budėti.

Šių metų Vasario 16-osios proga kviečiu visus prisijungti prie jaunimo inicijuojamos akcijos „Su gimtadieniu, Lietuva“ ir dalyvauti visoje Lietuvoje vykstančiuose Vasario 16-osios renginiuose. Tuos, kurie Lietuvos gimimo dieną sutiksite Vilniuje, kviečiu dalyvauti mūsų jaunimo 16 val. organizuojamoje eisenoje nuo Signatarų namų iki Nepriklausomybės aikštės.

Didžiuokimės Lietuva, švęskime jos gimimo dieną ir parodykime, kiek daug yra mūsų – stovinčių laisvės sargyboje.

Andrius Kubilius

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas