X
Menu

Kviečiame pasirašyti po peticija

Mes, Lietuvos tikintieji, buvome sukrėsti žinios, kad Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) priėmė sprendimą, jog kryžiai Italijos mokyklose kenkia vaikų emociniam vystymuisi.

Mūsų Tėvynė Lietuva – Kryžių žemė. Kryžiai amžiais Lietuvoje stovi ir stovės pakelėse bei kryžkelėse, linkėdami lietuviui gero kelio, saugodami jo gyvybę nuo nelaimių. Kryžius Lietuvoje kaip ir Italijoje visada buvo ne tik konfesinis, bet ir universalus simbolis – tautos kultūrinio tapatumo dalis.

Mūsų Tėvynė – Lietuva – labiausiai Europoje nukentėjo nuo komunistų ir ateistų 1940 – 1990 metais vykdyto fizinio ir dvasinio tautos genocido. Praradome 34 procentų savo tautos. Mūsų žmonės buvo išžudyti, nukankinti Lietuvą pavergusios Rusijos kalėjimuose, ištremti, marinti šalčiu ir badu atšiauriose Sibiro platybėse bei Arkties vandenyno Laptevų jūros ledkalniuose.

Todėl į Jūsų dabartinę kovą žiūrime, kaip į istorinės reikšmės įvykį, nuo kurio priklausys visos Europos ateitis.

Džiaugiamės Jūsų kilnia kova. Remiame šv. Tėvo Benedikto XVI ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininko kardinolo Angelo Bogniasko poziciją, ginančią šventus Bažnyčios idealus. Reiškiame solidarumą ir po Kryžium suklaupę meldžiamės už tos kovos sėkmę. Jūsų sėkmė kartu yra ir mūsų sėkmė.

***

Šis kreipimasis bus adresuotas Italijos šveitimo, žemės ūkio ministerijoms, buvusiam Italijos kultūros ministrui P. ROCCO BUTIGLIONE ir Italijos krikščionių demokratų sąjungos pirmininkui PIETRO FERDINANDO. Visus norinčius pasirašyti po šia peticija kviečiame užsukti į Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės skyriaus buveinę, esančią Kęstučio g. 3. Budime antradieniais ir trečiadieniais nuo 14.30 iki 17.00 val.