X
Menu

Laisvė birželyje

TS-LKD Marijampolės skyriaus pirmininko

Valdo Pilecko kalba pasakyta minint Sąjūdžio dieną

2014-06-03

 

Gerbiamas Sąjūdžio pirmininke Vidmantai

Brangūs bendraminčiai

Mieli visi susirinkusieji

 

Prieš 26 – erius metus gimęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis  (dabar – Lietuvos Sąjūdis) ėmė budinti Lietuvą į žygį už savo Tėvynės laisvę ir nepriklausomos Valstybės atkūrimą. Tuo metu Per visą Lietuvą tada nuvilnijo masinių manifestacijų banga. Jos vyko Vilniuje ir Kaune, tačiau jose dalyvavo žmonės iš visų Lietuvos regionų, miestų, miestelių ir kaimų. Tie mitingai ardė okupacijos pamatus, tuo pačiu įkvėpė Tėvynės patriotus pradėtą žygį tęsti iki galo, kad ir kokie grėstų pavojai. Daugumai Lietuvos žmonių Sąjūdis buvo ir yra šventas dalykas. Šiandienis ir kasmetinis  minėjimas primena visiems tas neužmirštamas dienas , kai širdyse glūdėjo esminių permainų laukimas ir šventas pasiryžimas išsilaisvinti

Tačiau už laisvę reikėjo sumokėti  brangią kainą jau 1991m. sausio 13 – ąją.

Kas galėtų suskaičiuoti kovose už laisvę per daugelį mūsų tautos istorijos dienų sudėtas aukas – mūšių laukuose, miškuose, kalėjimuose ir konclageriuose.

Kiekvienas pilietis, norėdamas gyventi laisvėje, norėdamas būti tikrai laisvas, laisvės kainą turi sumokėti.

Tą kainą turime sumokėti šiandien ir kasdien , nes norime gyventi tikrai laisvi, norime išsaugoti laisvę sau ir ateities kartoms.

Dėl įvykių Ukrainoje, kuomet okupuojamos atskiros jos dalys,  negalime būti abejingi ir tai išreiškėme dviem anksčiau organizuotomis palaikymo akcijomis. Proeuropietišką politiką pasirinkusios Ukrainos okupacija, žudynės ir kraujo praliejimas turi būti sustabdyti. Ar bus tai padaryta  ir kokių aukų kaina  – tai pagrindiniai šių dienų klausimai. Ukraina turi teisę būti laisva.

Turime atminti, kad tikra laisvė brangiai kainuoja ; veltui  dažnas ieško pigios laisvės, galvodamas, kad taip jam bus lengviau.

Tik sumokėjus brangesnę kainą pasiekiamas vienintelis kelias į tikrą džiaugsmą, į tikrą laisvę.

Laisvė negali būti susitelkusi tik apie mūsų norus ir pageidavimus.

Ji negali būti tik asmeninių interesų tenkinimas ir apsauga .Laisvė nėra tik ilgas sąrašas teisių, bet yra ir įsipareigojimai, ir atsakomybė.

Laisvei ir demokratijai,  kad ji būtų stipri, būtinas moralinis pamatas; būtinas pripažinimas, kad mano teisės kitam suteikia pareigas ir atvirkščiai .

Politikų nemažiau tyko pigumo pavojus. Kai siekiama laimėti balsų, o ne bendrojo visuomenės gėrio, tai yra grėsminga. Kai asmeniniai ir partiniai interesai nustumia šalin tėvynės ekonominį ir politinį saugumą, tai einama pigiuoju keliu.

Pačioje laisvės šerdyje glūdi paradoksas – įtampa tarp to , kad trokštame gero , ir to, kad tikrąją laimę esame linkę  mielai paaukoti vardan pasitenkinimo jautimo. Nuolatinis budrumas yra laisvės kaina.. Laisvės trapumo negalima paaiškinti, neatsižvelgus į gėrio ir blogio realumą. Laisvė yra visuotinai siekiama, tačiau tuo pat metu dėl žmogaus prigimties netobulumo jai visur gresia pavojus. Laisvė kaip gebėjimas pažinti ir rinktis tai, kas gera, yra kelias į pilnatvę, tačiau protą temdo ir valią silpnina polinkis į tai , kas niekinga. Štai kodėl laisvė suveši tik brandžioje civilizacijoje – kultūroje, kurioje vyrauja dora. Vis dėlto visuomet egzistuoja pagunda laisvę iškeisti į kitus iš pažiūros gerus dalykus.

Kadangi žmogus visada išlieka laisvas  ir kadangi jo laisvė visada trapi, geros valios karalystė šiame pasaulyje iki galo niekada nebus įkurta – rašė Popiežius Benediktas XVI enciklikoje ,,Spe Salvi”. Bet vistiek  esame pašaukti kovoti. Laisvę būtina nuolat laimėti gėrio labui.

Laisvės ir gėrio ryšio nutraukti neįmanoma, bet yra pavojus šį ryšį pamiršti. Įsivaizdavimas, kad būti laisvam reiškia gyventi  be rūpesčių ir kad laisvė neturi ribų, kai kurių žmonių sąmonėje yra įleidęs šaknis. Laisvę visuomet dera sieti su tuo, kas tikra. Laisvei apsaugoti būtinas budrumas ir atidus stebėjimas galią turinčių institucijų – politinių, komercinių ir kitų –  siekiant užkirsti kelią galimiems jų piknaudžiavimams.

Tad visuomet būkime budrūs ir susitelkę- tą įrodėme neseniai vykusių Prezidento ir EP rinkimų metu- kad išsaugotume laisvę sau ir kitiems.

Dėkoju visiems šio renginio  organizatoriams, svečiams  ir atlikėjams

ir linkiu visiems gražaus , ramaus , sutelkiančio vakaro.

Bendrumo ir dvasios pakilumo nuotaiką įkvepiančių  dainų.

 

Sveikinu visus

Su Sąjūdžio diena!