X
Menu

Marijampolėje iškilmingai palaidoti sovietmečiu nužudytų partizanų palaikai

Pirmadienį Marijampolės naujosiose kapinėse esančiame žuvusiųjų už Lietuvos laisvę memoriale iškilmingai palaidoti prieš kelis dešimtmečius nužudytų ir užkastų partizanų palaikai.

Nužudytus partizanus pagerbė europarlamentaras, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas prof. Vytautas Landsbergis, krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Seimo narai Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Arvydas Vidžiūnas, Lietuvos kariuomenės karininkai, kariai, atkurtos LLKS nariai, Marijampolės savivaldybės administracijos atstovai, vietos gyventojai ir miesto svečiai.

Šv. Mišios už nukankintus ir žuvusius Lietuvos partizanus buvo aukojamos Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje. Mišias aukojo Vilkaviškio ordinaras vyskupas Rimantas Norvila, monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir kiti dvasininkai.

Iš bažnyčios Trispalvėmis uždengti karstai su partizanų palaikais į kapines buvo gabenami kariniu transportu, juos lydėjo garbės sargyba, dalyvavo Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų instrumentų orkestras. Kapinėse pagerbiant laisvės kovotojų atminimą buvo iššautos garbės salvės.

Lietuvos Respublikos vėliavos, nuimtos nuo karstų, buvo perduotos saugoti Marijampolės partizanų ir tremties muziejui.

Prieš 11 metų pastate šalia Vytauto parko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Marijampolės filialo iniciatyva, pritariant ir finansuojant Marijampolės miesto savivaldybei, buvo atlikti archeologiniai kasinėjimai. Vilniaus universiteto Archeologijos katedros dėstytojas doc. Algimanto Merkevičiaus vadovaujamai komandai 96 kv.m. teritorijoje už buvusios NKGB būstinės pavyko atkasti šešių partizanų skeletus. Vėliau teismo medicinos ekspertai nustatė, kad tai – dviejų moterų ir keturių vyrų palaikai, kurių mirties priežastis galėjo būti šautiniai krūtinės ar kaukolės sužalojimai. Ekspertai atliko palaikų DNR tyrimą, kurio rezultatai gali padėti identifikuoti asmenis.

Tyrimai taip pat parodė, kad palaikai žemėje galėjo išgulėti apie 40-50 metų.

Pastate, pažymėtame Vytauto gatvės 26-tu numeriu, pokario metais buvo įsikūrusi NKGB būstinė. Čia buvo vežami suimti partizanai, kuriuos čekistai kankindavo ir žudydavo, o kūnus užkasdavo kieme. Surinkus duomenis apie masinius nukankintų partizanų laidojimus, teritorijoje už pastato 1991 m. buvo pastatyta simbolinė Kančių koplytėlė (autorius Zenonas Galadauskas).

Marijampolėje buvo iki 15–os pastatų, kuriuose buvo kalinami ir kankinami asmenys, nepaklusę sovietų režimui.