X
Menu

Marijampolėje vyko mokymai „EcoSim“

Balandžio 6 d. Jaunųjų konservatorių lyga Marijampolėje vykdė mokymus „EcoSim“.

Jų metu įvairių Marijampolės jaunimo organizacijų nariai turėjo galimybę išbandyti savo jėgas simuliuodami nacionalinio parlamento rinkimų kampaniją. Visi dalyvavusieji buvo suskirstyti į 5 komandas. Jos visos simuliacijos pradžioje atstovavo kelioms skirtingoms, tačiau vienodą palankumą visuomenėje ir resursus turinčioms partijoms. Kiekvieną kartą priimdamos sprendimus komandos turėjo įvertinti tris visuomenei aktualius klausimus, nurodyti savo poziciją ir rinktis įvairias iniciatyvas. Kiekvieno simuliacijos etapo metu vienas iš trijų klausimų buvo privalomas. Komandos taip pat privalėjo valdyti savo turimus finansinius išteklius, kuriuos savo nuožiūra kiekvieno etapo pabaigoje paskirstydavo įvairioms žiniasklaidos priemonėms (spaudai, televizijai, internetui ir kt.).

Pagal priimtus sprendimus kompiuterinė programa apdorodavo gautus duomenis ir sudarydavo lentelę, kuri parodydavo komandų rezultatus. Atliekant skaičiavimus buvo naudojami realūs naujausi Lietuvos statistikos departamento ir kitų oficialių šaltinių pateikiami statistiniai duomenys. Rezultatų ataskaitoje komandos matydavo skirtingą visuomenės palankumo dinamiką, taip pat bendrus atskirų visuomenės grupių aktyvumo rezultatus.

Atliekant šią simuliaciją buvo vykdomi treji 20 minučių trukmės seminarai, kurių metu mokymų lektorius dalyviams pasakojo apie mokymosi procesą, strateginį planavimą, rinkodarą, rinkimų kampanijas ir finansinių išteklių valdymą.

Šie mokymai yra nacionaliniu lygiu vykdomo projekto „EcoSim elections“ dalis. Projektą finansuoja Konrado Adenauerio fondas. Projektą įgyvendina Jaunųjų konservatorių lyga kartu su VŠĮ „Verslo iniciatyva“. Nuo rudens simuliacinis žaidimas persikels į internetinę erdvę, todėl jame galės dalyvauti visi norintieji.