X
Menu

Marijampoliečiai trečią kartą „Suko į dešinę“

p1030513Savaitgalį Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės skyriaus ir Jaunųjų konservatorių lygos iniciatyva jau trečią kartą vyko dviračių žygis „Suk į dešinę“. Šį kartą žygiu buvo siekiama geriau susipažinti su Liudvinavo ir Marijampolės kaimiškosios seniūnijų gyvenimu, kultūros ir istorijos paminklais. Žygis vyko maršrutu: Marijampolė – Tarašiškiai – Liudvinavas – Skardupiai – Marijampolė.

Būrys dviračių sporto entuziastų Tarašiškių kaime aplankė paminklą skirtą 1944 m. rugsėjo – 1945 m. sausio mėnesiais NKVD pasienio kariuomenės Petro Šmulkščio sodyboje kankintiems ir sušaudytiems beginkliams žmonėms atminti. Paminklas buvo atidengtas 2010 m. vasarą, tačiau gaila, kad Liudvinavo seniūnija nerodo didesnio dėmesio rūpinantis šiuo vietos gyventojams svarbiu paminklu. Nėra nei specialių kelio ženklų, rodančių šio paminklo buvimo vietą, nei tinkamo priėjimo prie pačio paminklo. Dėl šios priežasties žygio dalyviams prie paminklo teko brautis per gerai užderėjusių vietos ūkininko kukurūzų laukus. Artimiausiu metu TS-LKD frakcijos Marijampolės savivaldybės taryboje seniūnas Valdas Pileckas ketina kreiptis į Liudvinavo seniūnę, kad šios problemos būtų išspręstos.

Taip pat žygio dalyviai aplankė Liudvinavo miestelį. Su šio puikaus, senesnio nei pati Marijampolė miestelio istorija, žymiais žmonėmis ir parapijos įsikūrimo peripetijomis supažindino Marijampolės kolegijos dėstytojas, istorikas Kazimieras Balickas.

Svarbiausia žygio dalimi tapo apsilankymas Skardupių parapijoje, kur klebonas Algirdas Kanapka papasakojo parapijos steigimo ir 1941 m. sunkiomis sovietų okupacijos sąlygomis vietos gyventojų rankomis pastatytos Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčios istoriją. Taip pat klebonas pasidalino savo žiniomis apie tai, kaip pirmojo Skardupių parapijos klebono Antano Yliaus iniciatyva 1945 m. rugsėjo 16 d. šalia bažnyčios esančiame pastate buvo įkurta Lietuvos partizanų Tauro apygarda. Šiuo metu, nors ir sunkiai, tačiau vienintelė pirmosios sovietinės okupacijos metu Lietuvoje pastatyta Skardupių bažnyčia ir ją supantis istorinis pastatų kompleksas yra atnaujinami. Tikimasi netolimoje ateityje viename pagrindinių pastatų, kur ir buvo pasirašyta Lietuvos partizanų Tauro apygardos steigimo deklaracija, įkurdinti senelių namus.

Dviračių žygio dalyviai įsipareigojo netolimoje ateityje organizuoti talką ir padėti parapijiečiams sutvarkyti aplinkinę bažnyčios teritoriją, kurioje bus kuriamas Šventųjų parkas.

TS-LKD Marijampolės skyriaus pirmininko pavaduotojas

Andrius Vyšniauskas