X
Menu

Nacionalinė idėjų diena Marijampolėje

Birželio 12 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje paminėta Nacionalinė idėjų diena. VŠĮ „Darom 2009“ Marijampolės skyrius kartu su Marijampolės Petro Kriaučiūno viešaja biblioteka organizavo diskusiją apie Pažangos ir sėkmės strategiją „Lietuva 2030“ viziją. Renginį moderavo Karolis Podolskis, kuris ir pasiūlė labiau akcentuoti mūsų bendruomenei naudingus projektus.

Didžioji dalis renginio dalyvių buvo jaunimas bei dirbantys su jaunimu, todėl natūralu, kad pradžioje buvo išsakytos būtent šios problemos: jaunų žmonių pilietiškumo stoka, atotrūkis tarp mieste ir regionuose gyvenančio jaunuolių. Diskusijos dalyviai siūlė įkurti atvirą jaunimo centrą, kuris būtų ne tik neformalaus ugdymo „židinys“, bet ir vieta Marijampolės jaunimo šokiams, nes šiuo metu jų pasigendama. Daugiausiai gyvenimiškos patirties turintis šios diskusijos dalyvis Vytautas Gaulia pasidalino išsamiais prisiminimais apie savo pilietišką jaunystę, tačiau neatsispyrė pagundai pakritikuoti bei paraginti Marijampolės jaunimą būti labiau patriotiškais. Savo ruožtu Audronė Šlyterienė, kaimo bendruomenės „Gegužraibė“ pirmininkė, pasiūlė užmegzti ryšius su jos atstovaujamos bendruomenės jaunimu, dalyvaujant jų organizuojamuose renginiuose. Pastarasis pasiūlymas yra bene lengviausiai įgyvendinamas.

Antroje diskusijos dalyje kalbėta apie platesnio pobūdžio problemas aktualias Marijampolei. Andrius Vyšniauskas pastebėjo, jog Marijampolei visų pirma reikia identifikuoti savo miesto statusą (pvz. Klaipėda- uostamiestis), tik tada įmanomas kryptingas vystymasis. Dalyviai diskutavo ir apie tai, jog mūsų miestui būtina įkurti informacijos centrą. Besirūpinantieji ekologija ir sveiku gyvenimo būdu teigė, jog reikalinga išvystyti dviračių takų tinklą mieste. Nors apie pastarasias problemas jau yra kalbama seniai, tačiau atsižvelgint į dabartinę ekonominę situaciją, artimiausiu metu būtų sunku tikėtis šių pokyčių.

„Stropiausiai“ diskusijai buvo pasiruošęs Gediminas Jasinevičius, pristatęs detalų Kvietiškio žaliųjų zonų sutvarkymo ir apželdinimo projektą. Jo idėja diskusijos dalyvių vienbalsiai išrinkta pačia geriausia, nes yra kruopščiai parengta ir jos įgyvendinimas nėra labai brangus (maždaug 500 lt).

Renginio pabaigoje dalyviai apsikeitė kontaktais ir prisižadėjo ir toliau bendradarbiauti vystant idėjas, dalintis informacija apie rengiamų projektų eigą.

Kristina Bilinskaitė