X
Menu

Neužmirštuolės

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai palaiko ir jungiasi prie pilietinės akcijos „Neužmirštuolė“, kurios metu Sausio 13-osios įvykių dalyviai bei visi Laisvės kovotojai bus pagerbti ir prisiminti įsisegant prie širdies Neužmirštuolės žiedą.

Partijos pirmininkas Andrius Kubilius kviečia šiemet kaip ir pernai Neužmirštuolės žiedu išreikšti pagarbą ir padėką tiems, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, o taip pat paaukoti krašto gynybos reikmėms.

„Prie širdies įsisegdami Neužmirštuolės ženklą reiškiame pagarbą ir dėkingumą kovojusiems už Lietuvos – visų mūsų, laisvę ir nepriklausomybę. Neužmirštame ne tik jų aukos, neužmirštame ir savo įsipareigojimo ginti laisvę. Rusijos agresija Ukrainoje dar kartą primena, kiek trapi šiais laikais yra mūsų visų laisvė. Maidano didvyrių auka yra auka ir už Ukrainos, ir už mūsų nepriklausomybę. Todėl neužmiršdami savo nepriklausomybės laisvės beginklės gynybos sausio 13-ąją aukų, prisidėkime paaukotomis lėšomis, kad ir ginklais galėtume apginti savo laisvę,“ – sako TS-LKD pirmininkas A. Kubilius.

Šiemet „Neužmirštuolės“ akcija ypatinga dar ir tuo, kad jos metu bus renkamos aukos krašto gynybai. Akcijos organizatoriai taip pat primena, kad turime įsipareigojimų savo laisvei ir kviečia visus paaukoti bent simbolinę sumą krašto gynybos reikmėms. Lėšas galima aukoti tinklapyje www.aukok.lt.

Apie 50 tūkstančių popierinių neužmirštuolių pasklis po visą Lietuvą (prašykite savo skyriuje) – jas įsisegti į drabužį bus kviečiami visi, norintys parodyti dėkingumą žuvusiems už Lietuvos laisvę ar nukentėjusiems dėl jos. Be to, iš svetainės www.neuzmirsk.lt bus galima atsisiųsti akcijos simbolį ir jį išsikirpti.

Iniciatyvos organizatoriai kviečia savo miestuose dalyvauti Neužmirštuolių dalinimo akcijos renginiuose ir taip pagerbti kovojusius už Lietuvos laisvę!

Neužmirštuoles galite gauti TS-LKD Marijampolės sk. būstinėje, Kęstučio 3-13, sausio 11 d. (sekmadienį) 9.00-14.00 val. . Neužmirštuoles bus dalinamos ir prie „baltos” bažnyčios po 9.30 val. šv. Mišių sausio (sekmadienį).