X
Menu

Nuoširdžiai sveikiname Mokytojo dienos proga

valdas-pileckas3Tegul nepristinga jėgų ir kantrybės puoselėti meilę, tikėjimą, tiesą, santaiką, šviesą ir gėrį.

Valdas PILECKAS

Mokytojas, savivaldybės tarybos narys, TS-LKD Marijampolės skyriaus pirmininkasSeimo narys dr. Arvydas VidžiūnasMokytojas yra žmogaus ir valstybės skulptorius. Šituos žodžius sakau pirmiausia galvodamas apie du neapsakomos įtakos Sūduvos ir Lietuvos Mokytojus – Petrą Kriaučiūną ir Joną Jablonskį, kurių buvę mokiniai ir studentai lėmė visos mūsų tautos kelią į Nepriklausomybę. Linkiu, kad šiandieninių mokytojų mokiniai būtų patikimi rytojaus Lietuvos – viltingos, doros, teisingos, turtingos ir laimingų piliečių valstybės – kūrėjai.

Dr. Arvydas VIDŽIŪNAS

Seimo narys

kestutis-traskeviciusMokytojas – tai visuomenės ir valstybės pamatų stiprintojas, brandinantis jaunąją kartą ateities iššūkiams. Nuo mokytojo darbo, jo asmenybės, pilietinių nuostatų bei kūrybiškumo labai priklauso, ar mūsų valstybė ir piliečiai, šeimos ir bendruomenės bus atsparios įvairiems socialiniams bei ekonominiams skersvėjams, ar jos vis dar neišsižadės šimtmečiais puoselėtų pamatinių vertybių, ar padorumas ir sąžiningumas dominuos daugelyje mūsų visuomenės gyvenimo sričių. Tai labai svarbi ir atsakinga profesija, kurios prasmingumas išsiskleidžia ugdytinių gyvenimais, o tikrieji veiklos rezultatai pamatomi tik po daugelio metų.

Kęstutis TRAŠKEVIČIUS

Kolegijos dekanas, savivaldybės tarybos narys


vanda-juknevicieneMokytojo profesiją laikau vertybe, ji atspindi gyvenimo prasmę – dirbti ne tik savo, bet ir kitų labui. Mokytojas vaikams padeda nepasiklysti dabartiniame pasaulyje, skatina siekti mokslo, augti dorais piliečiais, mylėti savo artimą, branginti savo žemę ir gimtąja kalbą. Tai yra iš tikrųjų prasminga.

Vanda JUKNEVIČIENĖ

Mokytoja, savivaldybės tarybos narė


remigija-taurokieneManau, mokytojo paskirtis – skleisti meilę, gėrį, tiesą. Tad labai svarbu pačiam puoselėti savo dvasios turtus, kad turėtum ką dalinti. Gera dalintis išmintimi, pažadinti troškimą pažinti ir suprasti. Gera, kai jauti, jog tavo širdies, dėmesio, padrąsinančio žvilgsnio reikia mokiniams. Gera, kai jaunuoliai pasitiki tavimi.

Remigija TAUROKIENĖ

Mokytoja

arunas-adomynasMokytojas – mokslo darbininkas, bendruomenės, parapijos elito atstovas, autoritetas. Kartais nutinka, kad, siekdami tikslo ir pasirinkę priemonę jam pasiekti, taip įsitraukiame į tą priemonę, kad pamirštame patį tikslą. Linkėčiau, jog, būdami priekyje, nepamirštume tikslo ir būtume Mokytojai…

Arūnas ADOMYNAS

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro direktoriaus pavaduotojas

andrius-vysniauskasMokytojai, po tėvų, mano gyvenime buvo vienais iš svarbiausių autoritetų. Jie padėjo apsispręsti dėl profesinės ateities, prisidėjo prie mano pasaulėžiūros ir pažiūrų susiformavimo, padėjo tapti tuo, kuo esu dabar ir kuo tikiuosi būti ateityje. Rimtai mąstau apie mokytojavimą, nes man tai yra viena prasmingiausių profesijų.

Andrius VYŠNIAUSKAS

Studentas, TS-LKD Marijampolės skyriaus pirmininko pavaduotojas


kazys-balickasManau, kad mokytojas – tai visuomenės ir valstybės ateities moralinis bei idėjinis pagrindas.

Kazys BALICKAS

Dėstytojas


gintaras-difartasMokytojo darbą laikau vertybe, nes dirbant su jaunais žmonėmis nebelieka laiko pasenti.

Gintaras DIFARTAS

Dėstytojas


paulius-liskauskasMokytojas – tai bankininkas. Jis saugo žinias ir investuoja jas ten, kur jos visuomenei ir valstybei duoda daugiausiai naudos. Būtent todėl mokytojo profesiją laikau labai atsakinga ir svarbia.

Paulius LIŠKAUSKAS

Teisininkas, dirba su neformaliuoju jaunimo ugdymu


jurate-gaidieneMokytojo širdis – tai šviesa, kuri duoda svajonę ir viltį, kviečia augti dvasia ir protu, tobulėti, siekti gėrio bei grožio prasmės… O svarbiausia – moko būti pačiu savimi!

Jūratė GAIDIENĖ,

Švietimo centro metodininkė


rasa-matuseviciuteMokytojams nėra nieko neįmanoma. Jis moko surasti tiesą, kuri slypi kažkur anapus.

Rasa MATUSEVIČIŪTĖ

Studentėmarius-valivonisMokytojas turi būti ir geras tėvas, ir gera mama, ir aktorius, ir savo srities žinovas. Jis turi būti griežtas, tačiau tuo pačiu metu supratingas, gebantis atleisti, jis turi mokinti ne tik lietuvių kalbos, matematikos ar geografijos – jis turi mokinti gyvenimo. Todėl mokytojo profesiją laikau tikra vertybe.

Marius VALIVONIS

Studentasjurate-luksieneMokytojo profesiją laikau vertybe, nes manau, jog yra vienintelė laimės paslaptis – mylėti tai, ką darai.

Jūratė LUKŠIENĖ

Mokytojairena-makackieneMokytojos profesija man davė galimybę nuolat būti su vaikais, matyti, kaip auga jų žinios, kartu išgyventi sėkmes ir nesėkmes bei, prabėgus metams, pajusti tikrąjį dėkingumą ir įvertinimą. Būtent tada ir supranti, kad viskas, ką darai, yra vertinga bei prasminga.

Irena MAKACKIENĖ

Mokytoja