X
Menu

„Pavergtųjų sukilimas” pristatytas ir marijampoliečiams

Rugsėjo 29 d. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės skyrius, Jaunųjų konservatorių lyga ir VŠĮ E2K marijampoliečiams pristatė daug dėmesio Lietuvoje sulaukusį filmą „Pavergtųjų sukilimas”.

1940 m. birželio mėnesį Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą prasidėjo masinės represijos, trėmimai. Kartu prasidėjo ir lietuvių tautos pasipriešinimas okupantui.

1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne Lietuvos pasiuntinio K. Škirpos bute 28 lietuviai įsteigė Lietuvių aktyvistų frontą (LAF). Jo tikslas atgauti Lietuvos nepriklausomybę. LAF veikla buvo matoma ir Lietuvoje. Kūrėsi pogrindinės organizacijos, kurioms priklausė apie 30 tūkstančių narių. Tokiu būdu vyko rengimasis partizaninei kovai. LAF-ui buvo nepaslaptins artėjantis Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karinis susidūrimas. Buvo planuojama vokiečiams įžengiant į Lietuvą surengti ginkluotą sukilimą prieš krašte esančias sovietų valdžios struktūras ir paskelbti Lietuvos nepriklausomybę. Tikėtasi palankios Vokietijos reakcijos.

1941 m. birželio 22-ąją Vokietijos kariuomenė puolė SSRS pajėgas Lietuvoje. Birželio 23 d. 9 val. 30 min. LAF štabo Berlyne įgaliotinis Lietuvoje Leonas Prapuolenis per Kauno radiofoną paskelbė Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo aktą. Paskelbta Laikinosios vyriausybės sudėtis. Prasidėjo sukilimas. Tos pačios dienos vakare visas Kaunas buvo sukilėlių rankose. Vokiečiai įžygiavo į lietuvių išvaduotą Kauną tik birželio 25 d. Sukilimas prieš sovietų okupaciją vyko ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose.

Numatytas į ministro pirmininko postą K. Škirpa nebuvo išleistas iš Berlyno todėl ministro pirmininko pareigas Laikinojoje vyriausybėje buvo patikėtos J. Ambrazevičiui – Brazaičiui, kilusiam iš Marijampolės apylinkių.

Laikinoji vyriausybė siekė, kad įžengę į Kauną vokiečiai rastų atkurtą valstybingumą, todėl buvo pradėti valstybės atstatymo darbai.

Deja, Vokietija nesutiko Lietuvai suteikti nepriklausomybę. Laikinoji vyriausybė išsilaikė tik šešias savaites ir rugpjūčio 5 d. savo veiklą sustabdė, tačiau pastangos atkurti Lietuvos nepriklausomybę parodė sovietinės propagandos „savanoriško prisijungimo“ melą. Gaila, kad susiję lūkesčiai su Vokietija nepasitvirtino. Vieną okupantą pakeitė kitas.

Kazys Balickas

Istorikas